สร้างแบบขนาดใหญ่อักษรขึ้นต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สามารถใช้ทุนขึ้นต้น แบบขนาดใหญ่อักษรขึ้นต้น เพื่อเริ่มเอกสารหรือบทการ หรือ เพื่อเพิ่มความสนใจไปยังจดหมายข่าวหรือเชิญ

ขึ้นต้นขนาดใหญ่

1. กระตุกทุน

2. ขอบทิ้งทุน

  1. คลิกในย่อหน้าที่คุณต้องการเริ่มต้น ด้วยตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

    ย่อหน้าต้องประกอบด้วยข้อความ

  2. บนแท็บที่แทรก ที่ในกลุ่มข้อ ความ คลิขึ้นต้นขนาดใหญ่ รูป Ribbon ของ Word

  3. คลิกDropped หรือในระยะขอบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×