สร้างเอกสาร Word แรกของคุณ II

ภาพรวม

สร้างเอกสาร Word 2010 แรกของคุณ ตอนที่สองของหลักสูตร "สร้างเอกสาร Word 2010 แรกของคุณ" สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ Word เรียนรู้การย้ายไปตามที่ต่างๆ ในเอกสาร ใช้เครื่องหมายการจัดรูปแบบ ย้ายข้อความโดยใช้ตัดและวาง และเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดและการจัดแนวใน Word 2010
โดย Gonzalo Arellano บรรณาธิการอาวุโส

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ย้ายไปตามที่ต่างๆ ในเอกสาร

 • ใช้เครื่องหมายการจัดรูปแบบ

 • ย้ายข้อความไปตามที่ต่างๆ ในเอกสาร

 • เปลี่ยนระยะห่างบรรทัดและการจัดแนว

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

 • บทเรียนหนึ่งบทสำหรับเรียนรู้ด้วยตัวเองและเซสชันการฝึกปฏิบัติหนึ่งเซสชันสำหรับการใช้งานโดยตรง ในการฝึกปฏิบัติจำเป็นต้องมี Word 2010

 • แบบทดสอบสั้นๆ ท้ายบทเรียนแต่ละบท โดยไม่มีการเก็บคะแนน

 • บัตรอ้างอิงด่วนที่คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้ที่ตอนท้ายของหลักสูตร

ก่อนที่คุณเข้าหลักสูตรนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าหลักสูตร สร้างเอกสาร Word 2010 แรกของคุณ I แล้ว

ดูหลักสูตรเพิ่มเติมของ การฝึกอบรม Microsoft Office

รุ่นออฟไลน์ (821 KB)

การเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆ ในเอกสาร

เอกสาร Word 2010

คุณสามารถย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งอื่นได้โดยการเลื่อนตัวชี้แล้วคลิก หรือโดยใช้แป้นพิมพ์

wd14FirstDocII_1.wma

ในภาพด้านบน ให้ลองจินตนาการว่าคุณต้องการพิมพ์ประโยคใหม่ในย่อหน้าแรกระหว่าง "อารยธรรม" และ "ในระหว่าง"

เคอร์เซอร์ (เส้นแนวตั้ง) อยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายของย่อหน้าที่สองหลังคำว่า "ความช่วยเหลือ" เมื่อต้องการพิมพ์ในที่อื่นใดในเอกสาร คุณต้องย้ายเคอร์เซอร์ไปที่นั้น ซึ่งคุณทำได้สองสามวิธี ดังนี้

 • ใช้เมาส์ของคุณย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของ "ในระหว่าง" จากนั้นคลิกเพื่อแทรกเคอร์เซอร์ แล้วเริ่มพิมพ์

  หรือ:

 • กดลูกศรขึ้น ( Button image ) บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นครั้งละบรรทัด กดลูกศรซ้าย ( ลูกศรชี้ซ้าย ) เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งอักขระ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกด CTRL+ลูกศรซ้าย เพื่อย้ายไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ (โปรดจำไว้ว่าในแป้นพิมพ์ลัด เครื่องหมายบวก (+) ไม่ใช่แป้น แค่หมายความว่าให้คุณกดแป้นลูกศรซ้ายในขณะที่กดปุ่ม CTRL ค้างไว้)

  เมื่อต้องการได้รายการของแป้นพิมพ์ต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อย้ายไปตามที่ต่างๆ ในหน้า ให้ดูบัตรอ้างอิงด่วนที่ตอนท้ายของหลักสูตร

การใช้แถบเลื่อน

เอกสาร Word 2010

1. แถบเลื่อน

ลากกล่องเลื่อนเพื่อย้ายขึ้นหรือลงในเอกสาร

คลิกลูกศรเลื่อนเพื่อย้ายขึ้นหรือลงในเอกสาร

wd14FirstDocII_2.wma

แต่ถ้าเอกสารของคุณเริ่มยาวมาก การต้องกดแป้นลูกศรอย่างต่อเนื่องเพื่อย้ายขึ้นหรือลงในเอกสาร อาจใช้ไม่ได้ดีในทางปฏิบัติ ให้ใช้แถบเลื่อนแทน

แถบเลื่อนอยู่ที่ด้านขวาของหน้าต่าง ดังที่แสดงในรูปภาพ เมื่อต้องการใช้แถบเลื่อน ให้คลิกกล่องเลื่อนแล้วลากขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปตามที่ต่างๆ ในเอกสารโดยไม่ต้องเลื่อนเคอร์เซอร์ หรือคลิกลูกศรเลื่อนเดี่ยวที่ส่วนปลายของแถบเลื่อนข้างใดข้างหนึ่งเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง

คุณยังสามารถเลื่อนโดยการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ กดแป้น PAGE UP เพื่อย้ายขึ้นหนึ่งหน้าจอหรือ PAGE DOWN เพื่อย้ายลงหนึ่งหน้าจอ คุณสามารถลองทั้งหมดได้ในแบบฝึกปฏิบัตินี้

ไปดูเบื้องหลังฉากด้วยเครื่องหมายการจัดรูปแบบ

เอกสาร Word 2010

เครื่องหมายการจัดรูปแบบในเอกสาร Word

wd14FirstDocII_3.wma

สมมติว่าคุณได้พิมพ์ไปแล้วสองสามย่อหน้า ย่อหน้าเหล่านั้นดูจะห่างจากกันมาก และย่อหน้าที่สองจะเริ่มต้นไปทางขวามากกว่าย่อหน้าแรก

คุณสามารถดูว่าเกิดอะไรขึ้นในเอกสารของคุณด้วยการดูที่ เครื่องหมายการจัดรูปแบบ ที่ Word แทรกไว้โดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ เครื่องหมายเหล่านี้อยู่ในเอกสารเสมอ แต่จะไม่ปรากฏให้คุณเห็นจนกว่าคุณจะให้แสดงเครื่องหมายเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น จุด จุด จะปรากฏทุกครั้งที่คุณกด SPACEBAR เช่นในระหว่างคำ หนึ่งจุดคือช่องว่างหนึ่งช่อง สองจุดคือช่องว่างสองช่อง เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ตามปกติควรมีช่องว่างหนึ่งช่องระหว่างคำแต่ละคำ

Word จะแทรกเครื่องหมายย่อหน้า ( Button image ) ทุกครั้งที่คุณกด ENTER เพื่อเริ่มย่อหน้าใหม่ ในรูปภาพ มีเครื่องหมายย่อหน้าสองเครื่องหมายระหว่างย่อหน้าทั้งสอง ซึ่งหมายความว่ามีการกด ENTER สองครั้ง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้า

ลูกศร ( [ไม่มีชื่อ] ) หนึ่งอันจะปรากฏทุกครั้งที่มีการกดแป้นแท็บ ในรูปภาพ มีลูกศรหนึ่งอันก่อนย่อหน้าแรกและลูกศรสองอันก่อนย่อหน้าที่สอง แสดงว่ามีการกดแท็บสองครั้งในย่อหน้าที่สอง

เมื่อต้องการดูเครื่องหมายการจัดรูปแบบ ให้ไปที่ Ribbon ที่ด้านบนของหน้าต่าง บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกปุ่ม แสดง/ซ่อน ( Button image ) คลิกปุ่มนั้นอีกครั้งเพื่อซ่อนเครื่องหมายการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: เครื่องหมายเหล่านี้เป็นเพียงการแสดงเท่านั้น แต่จะไม่ปรากฏบนหน้าที่พิมพ์ แม้ว่าคุณจะเห็นเครื่องหมายเหล่านี้บนหน้าจอ

การย้ายข้อความโดยใช้ตัดและวาง

เอกสาร Word 2010

1. เลือกประโยคที่คุณต้องการย้าย

คลิกปุ่ม ตัด

คลิกเพื่อวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ตรงที่คุณต้องการให้ประโยคปรากฏขึ้น

คลิกปุ่ม วาง

wd14FirstDocII_4.wma

ใน สร้างเอกสาร Word 2010 แรกของฉัน Iเราได้แสดงวิธีการเลือกและลบข้อความให้คุณดูในแบบฝึกปฏิบัติ แต่จะทำอย่างไรถ้าคุณต้องการย้ายบางข้อความในเอกสาร คุณไม่จำเป็นต้องลบข้อความนั้นและพิมพ์อีกครั้งในตำแหน่งที่คุณต้องการ คุณเพียงแต่ใช้ตัดและวาง

ในย่อหน้าแรก คุณตัดสินใจว่าประโยคที่สี่ควรจะเป็นประโยคสุดท้ายในย่อหน้า

ก่อนอื่น ให้คุณเลือกทั้งประโยคที่คุณต้องการย้าย ดังที่แสดงในรูปภาพ จากนั้นบน Ribbon ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัด ( รูปปุ่ม ) หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อทำอย่างเดียวกันนี้ โดยการกด CTRL+X (ให้คิดเหมือนกับว่า X เป็นกรรไกร เมื่อคุณเริ่มทำการแก้ไขเอกสาร คุณจะเห็นว่าแป้นพิมพ์ลัดนี้ให้ความสะดวกและรวดเร็วเพียงใด)

จากนั้นคุณย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้ประโยคนั้นปรากฏ (หลังเครื่องหมายการจัดรูปแบบแบบจุด)

สุดท้าย บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง ( รูปปุ่ม ) หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยกด CTRL+V ประโยคนั้นจะถูกวางในตำแหน่งที่ต้องการ คุณสามารถลองทำเรื่องนี้ในแบบฝึกปฏิบัติ

การเลิกทำ!

เอกสาร Word 2010

ปุ่ม เลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน

wd14FirstDocII_5.wma

คุณได้ย้ายประโยคแล้ว แต่เมื่อคุณดูแล้ว คุณไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลง โชคดี คุณไม่จำเป็นต้องทำกระบวนการตัดและวางซ้ำอีกครั้งเพื่อย้ายประโยคนั้นกลับมาที่เดิม แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้ เลิกทำ

บนแถบเครื่องมือด่วนที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ให้คลิกที่ปุ่ม เลิกทำ ( รูปปุ่ม ) ซึ่งจะเลิกการกระทำล่าสุดที่คุณได้ดำเนินการไป ซึ่งในกรณีนี้คือการวางประโยคในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ คลิกที่ปุ่ม เลิกทำ อีกครั้งเพื่อเลิกทำการกระทำก่อนหน้านั้น ซึ่งในกรณีนี้คือการตัดประโยคจากตำแหน่งที่ตั้งเดิม หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดแสนสะดวกอีกแป้นโดยกด CTRL+Z สองครั้งเพื่อทำอย่างเดียวกัน

ขณะนี้ ประโยคของคุณก็กลับมาอยู่ที่เดิม

ระยะห่างบรรทัด

เอกสาร Word 2010

การเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดในเอกสาร

wd14FirstDocII_6.wma

คุณสามารถปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความได้ ถ้าคุณต้องการให้มีระยะห่างระหว่างบรรทัดมากขึ้นหรือน้อยลงตลอดทั้งเอกสาร หรือในบริเวณของข้อความที่เลือก เช่น ในที่อยู่จดหมาย คุณก็สามารถเปลี่ยนระยะห่างได้อย่างง่ายดาย

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับทั้งเอกสาร คุณต้องเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารด้วยการกด CTRL+A เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดสำหรับย่อหน้าเดียว คุณสามารถวางเคอร์เซอร์ไว้ภายในข้อความโดยไม่จำเป็นต้องเลือกข้อความนั้น

จากนั้น บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด ( Button image ) เครื่องหมายถูกในรายการบอกให้คุณทราบถึงระยะห่างบรรทัดปัจจุบัน คลิกระยะห่างบรรทัดใหม่ที่คุณต้องการ

การจัดแนวข้อความชิดซ้าย กลาง หรือขวา

เอกสาร Word 2010

ปุ่ม จัดแนว

wd14FirstDocII_7.wma

การจัดแนวตามแนวนอนกำหนดลักษณะที่ปรากฏและการวางแนวของขอบต่างๆ ของย่อหน้า ข้อความอาจถูกจัดชิดซ้าย ซึ่งหมายความว่าขอบซ้ายของข้อความจะชิดระยะขอบซ้าย หรือถูกจัดชิดขวา กึ่งกลางหรือจัดเต็มแนว ซึ่งหมายความว่าข้อความถูกจัดแนวตามระยะขอบด้านซ้ายและด้านขวาอย่างสม่ำเสมอ

การจัดแนวที่ใช้กันมากคือการจัดชิดซ้าย แต่คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ สำหรับหนึ่งย่อหน้า ชุดของหลายย่อหน้า หรือทั้งเอกสาร ตัวอย่างเช่น ในเอกสารจำนวนมาก ชื่อเรื่องก็จะถูกจัดไว้ที่กึ่งกลางของหน้า

เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดแนว หรือกด CTRL+A เพื่อเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร จากนั้น บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก จัดชิดซ้าย ( รูปปุ่ม ) หรือ จัดชิดขวา ( รูปปุ่ม ) กึ่งกลาง ( รูปปุ่ม ) หรือ จัดเต็มแนว ( รูปปุ่ม )

การฝึกปฏิบัติ

แบบฝึกปฏิบัติ Word 2010

ขนาดการดาวน์โหลด: 20 กิโลไบต์

แบบฝึกปฏิบัติใน Word 2010

wd14FirstDocII_8.wma

ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะฝึกปฏิบัติสิ่งที่คุณได้เรียนรู้

เกี่ยวกับเซสชันการฝึกปฏิบัติ

เมื่อคุณคลิก แบบฝึกปฏิบัติใน Word 2010 เอกสารแบบฝึกปฏิบัติจะดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดขึ้นใน Word และจะมีหน้าต่างที่มีคำแนะนำในการฝึกปฏิบัติแยกต่างหากปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: คุณต้องมีโปรแกรม Word 2010 ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

การทดสอบตนเอง

ทำแบบทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหานี้ คำตอบของคุณจะเป็นส่วนตัว และจะไม่มีการให้คะแนนผลการทดสอบนี้

เมื่อต้องการเลื่อนไปมาระหว่างเอกสาร คุณต้องกดแป้นลูกศรลง เพื่อไปจากด้านบนสุดลงไปด้านล่างสุดของเอกสาร

จริง

นั่นเป็นตัวเลือกตัวหนึ่ง แต่การเลื่อนดูเอกสารด้วยการลากกล่องเลื่อนบนแถบเลื่อนที่ด้านขวาของหน้าต่างเพื่อเลื่อนดูเอกสารอย่างรวดเร็วจะง่ายกว่ามาก

เท็จ

ถูกต้อง การเลื่อนดูเอกสารหรือการใช้แป้น PAGE UP และ PAGE DOWN จะเป็นวิธีที่รวดเร็วกว่าในการอ่านเอกสาร

กดแป้น BACKSPACE เพื่อเอาเครื่องหมายการจัดรูปแบบเพิ่มเติมออก

จริง

ถูกต้อง ถ้าดูเหมือนว่าคุณมีช่องว่างที่ไม่ต้องการอยู่ในเอกสารของคุณ ให้เปิดใช้งานเครื่องหมายการจัดรูปแบบเพื่อดูว่าเกิดอะไรเบื้องหลังฉาก

เท็จ

ไม่ใช่คำตอบที่เรามองหา ถ้าดูเหมือนว่าคุณมีช่องว่างที่ไม่ต้องการในเอกสารของคุณ ให้เปิดดูเครื่องหมายการจัดรูปแบบเพื่อดูว่าเกิดอะไรเบื้องหลังฉาก แล้วกด BACKSPACE เพื่อเอาช่องว่างที่เกินมาออก

เมื่อต้องการย้ายข้อความจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ให้คัดลอกข้อความ

จริง

ไม่จริง ดูน่าจะใช้ได้ แต่การคัดลอกจะทำให้ยังมีข้อความต้นฉบับอยู่ที่เดิม โปรดลองอีกครั้ง

เท็จ

ถูกต้อง เมื่อต้องการย้ายข้อความไปอีกที่ ให้เลือกแล้วตัดข้อความนั้น แล้วนำมาวางในที่ใหม่

หลังจากที่คุณตัดข้อความ คุณจะไม่สามารถนำกลับคืนมาได้

จริง

ยังไม่ถูก คุณสามารถนำข้อความกลับคืนมาได้โดยการคลิกปุ่ม เลิกทำ หรือวางข้อความกลับมาที่เดิม

เท็จ

ถูกต้อง คลิกที่ปุ่ม เลิกทำ หรือวางข้อความนั้นกลับมาที่เดิม

คำติชม

บัตรอ้างอิงโดยสรุป

ดูเพิ่มเติม

ย้ายไปตามที่ต่างๆ ในเอกสาร

เมื่อต้องการพิมพ์ลงในตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งนั้น จากนั้นคลิกเพื่อแทรกเคอร์เซอร์ แล้วเริ่มพิมพ์

นอกจากนี้คุณสามารถย้ายไปมาด้วยการกดแป้นลูกศรขึ้น ลูกศรลง ลูกศรขวา และลูกศรซ้ายบนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปรอบๆ เอกสาร

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกด CTRL+ลูกศรซ้ายหรือ CTRL+ลูกศรขวาเพื่อเลื่อนไปทีละหนึ่งคำได้ด้วย

ใช้แถบเลื่อน

ในเอกสารขนาดยาว อาจจะเหมาะกว่าถ้าใช้แถบเลื่อนเพื่อย้ายขึ้นหรือลงตามเอกสาร แถบเลื่อนจะอยู่ทางด้านขวาของหน้าต่าง เมื่อต้องการใช้แถบเลื่อน ให้คลิกกล่องเลื่อนแล้วลากขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปตามเอกสารโดยไม่ต้องย้ายจุดแทรก หรือคลิกลูกศรเลื่อนเดี่ยวที่ส่วนปลายของแถบเลื่อนข้างใดข้างหนึ่งเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง

คุณยังสามารถเลื่อนโดยการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ กดแป้น PAGE UP เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าจอหรือ PAGE DOWN เพื่อเลื่อนลงหนึ่งหน้าจอ

ใช้เครื่องหมายการจัดรูปแบบ

คุณสามารถดูได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเอกสารของคุณด้วยการดูที่เครื่องหมายการจัดรูปแบบที่ Word แทรกไว้โดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ เช่นจุด จุด สำหรับช่องว่าง และเครื่องหมายย่อหน้า ( Button image ) เมื่อต้องการดูเครื่องหมายการจัดรูปแบบ ให้คลิกปุ่ม แสดง/ซ่อน ( Button image ) ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก คลิกปุ่มนั้นอีกครั้งเพื่อซ่อนเครื่องหมายการจัดรูปแบบ

ตัดและวาง

คุณสามารถย้ายข้อความและองค์ประกอบเอกสารอื่นๆ เช่น รูปได้โดยใช้ตัดและวาง บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัด ( รูปปุ่ม ) หรือกด CTRL+X เพื่อทำอย่างเดียวกัน จากนั้นย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความนั้นปรากฏ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง ( รูปปุ่ม ) หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยกด CTRL+V ข้อความจะถูกวางในที่ที่ต้องการ

เลิกทำ

คุณสามารถเลิกทำการกระทำก่อนหน้าโดยใช้ปุ่ม เลิกทำ ( รูปปุ่ม ) คุณจะสามารถพบปุ่มนี้บนแถบเครื่องมือด่วนที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ซึ่งจะเลิกทำการกระทำล่าสุดที่คุณได้ดำเนินการไป การคลิกที่ปุ่ม เลิกทำ อีกครั้งจะยกเลิกการกระทำก่อนหน้านั้นและเช่นนี้เรื่อยไป หรือใช้การกด CTRL+Z สำหรับทุกการกระทำที่คุณต้องการให้เลิกทำ

ระยะห่างบรรทัด

คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับหนึ่งย่อหน้าหรือสำหรับทั้งเอกสาร วางเคอร์เซอร์ให้อยู่ภายในข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงระยะห่างบรรทัดหรือเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารด้วยการกด CTRL+A จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด ( Button image ) เครื่องหมายถูกในรายการบอกให้คุณทราบถึงระยะห่างบรรทัดปัจจุบัน คลิกระยะห่างบรรทัดใหม่ที่คุณต้องการ

การจัดแนว

ข้อความสามารถได้รับการจัดชิดซ้าย จัดชิดขวา จัดกึ่งกลางหรือจัดเต็มแนวได้ การจัดแนวที่ใช้กันมากคือการจัดชิดซ้าย แต่คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ สำหรับหนึ่งย่อหน้า ชุดของหลายย่อหน้า หรือทั้งเอกสาร เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดแนว หรือกด CTRL+A เพื่อเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร จากนั้น บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก จัดชิดซ้าย ( รูปปุ่ม ) หรือ จัดชิดขวา ( รูปปุ่ม ) จัดกึ่งกลาง ( รูปปุ่ม ) หรือ จัดเต็มแนว ( รูปปุ่ม )

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×