สร้างเอกสาร Word 2016 ที่จะใช้โดย Word เวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการแชร์เอกสารของคุณกับผู้ใช้ที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า

Word 2007, 2010 และ 2013 สามารถเปิดไฟล์ .docx ที่สร้างขึ้นด้วย Word 2016 ได้

ผู้ใช้ Word 2003 ที่ติดตั้ง แพคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office สำหรับรูปแบบไฟล์ Word, Excel และ PowerPoint 2007 สามารถเปิดเอกสาร Word 2013 และ 2016 ได้เช่นกัน

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าพวกเขากำลังใช้เวอร์ชันใด คุณสามารถบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ Word 97 – 2003 (.doc) ได้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูว่าเนื้อหาและฟีเจอร์ใดบ้างที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการแก้ไขในเวอร์ชันก่อนหน้า ให้ดูที่ ฟีเจอร์ที่ทำงานต่างกันในเวอร์ชันก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ในรูปแบบ Word 97-2003

เมื่อต้องการสร้างเอกสารใหม่ใน Word 2016 ที่ผู้ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้าสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ ให้บันทึกเอกสารในรูปแบบ Word 97-2003

  1. คลิก ไฟล์ > ใหม่

  2. เปิดเอกสารใหม่โดยคลิก เอกสารเปล่า

  3. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกไฟล์

  4. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

  5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Word 97-2003 Document ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบไฟล์จาก .docx เป็น .doc

  6. คลิก บันทึก

ฟีเจอร์ที่มีลักษณะการทำงานแตกต่างออกไปเมื่อคุณใช้รูปแบบเอกสาร Word 97-2003

ตารางเหล่านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบของเอกสารที่มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน และองค์ประกอบของเอกสารที่ไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณแก้ไขไฟล์ .doc

Word 2016

เปลี่ยนเมื่อใช้รูปแบบไฟล์ Word 97-2003 (.doc)

แอปสำหรับ Office

ถูกเอาออกอย่างถาวรจากเอกสาร

วิดีโอบนเว็บ

ถูกแปลงให้เป็นรูปภาพที่มีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังวิดีโอบนเว็บอย่างถาวร

ตอบกลับข้อคิดเห็น/ข้อมูล "เสร็จสิ้น"

การตอบกลับข้อคิดเห็นจะกลายเป็นข้อคิดเห็นแต่ละรายการระดับบนสุด และข้อคิดเห็นทั้งหมดที่มีเครื่องหมาย "เสร็จแล้ว" จะถูกตั้งค่าใหม่

ยุบตามหัวเรื่องเริ่มต้น

หัวเรื่องจะขยายออกตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติจะสูญหายอย่างถาวร

รูปแบบลำดับเลขแบบใหม่ใน Word 2010

ตัวพิมพ์ใหญ่ ภาษาตุรกี (ละติน) {A, B, C, Ç̧, D, ...}
ตัวพิมพ์เล็ก ภาษาตุรกี (ละติน) {A, B, C, Ç̧, D, ...}
ตัวพิมพ์ใหญ่ ภาษาบัลแกเรีย (ซิริลลิก) {а,б,в,г,д,...}
ตัวพิมพ์เล็ก ภาษาบัลแกเรีย (ซิริลลิก)
ตัวพิมพ์ใหญ่ ภาษากรีก

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
ตัวพิมพ์เล็ก ภาษากรีก

{α, β, γ, δ, ε,…}
รูปแบบคงที่ 3 หลัก {001…NNN}
รูปแบบคงที่ 4 หลัก {0001…NNNN}
รูปแบบคงที่ 5 หลัก {00001…NNNNN}

รูปแบบลำดับเลขแบบใหม่จะถูกแปลงเป็นตัวเลขอาระบิก (1, 2, 3, 4, ...)

เอฟเฟ็กต์รูปร่างและกล่องข้อความแบบใหม่

รูปร่างและกล่องข้อความจะถูกแปลงเป็นเอฟเฟ็กต์ที่ใช้งานได้ในรูปแบบไฟล์ .doc

เอฟเฟ็กต์ข้อความ

เอฟเฟ็กต์ในข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร

ข้อความแสดงแทนในตาราง

ตารางจะสูญเสียข้อมูลของข้อความแสดงแทน

ฟีเจอร์ OpenType

ฟีเจอร์ OpenType จะถูกเอาออกอย่างถาวรจากข้อความ

การบล็อกผู้เขียน

การล็อกที่นำไปใช้ในขอบเขตของเอกสารจะถูกเอาออก

เอฟเฟกต์อักษรศิลป์แบบใหม่

เอฟเฟ็กต์ในข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร

ตัวควบคุมเนื้อหา

ตัวควบคุมเนื้อหาจะถูกแปลงเป็นเนื้อหาแบบคงที่

ธีม

แปลงเป็นสไตล์อย่างถาวร

ฟอนต์หลัก/ฟอนต์รอง

แปลงอย่างถาวรให้เป็นจัดรูปแบบโดยตรงของฟอนต์

การย้ายที่มีการติดตาม

แปลงเป็นการแทรกและการลบอย่างถาวร

แท็บ การจัดแนว

แปลงไปเป็นแท็บดั้งเดิมอย่างถาวร

กราฟิก SmartArt

แปลงเป็นรูปภาพเดี่ยว ถ้าไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงใน Word 2003 SmartArt จะสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้โดยการเปิดใน Word 2013 และการอัปเกรดเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์ Open XML

แผนภูมิและไดอะแกรม

แปลงเป็นรูปภาพเดี่ยว ถ้าไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงใน Word 2003 แผนภูมิจะสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้โดยการเปิดใน Word 2013 และการอัปเกรดเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์ Open XML ข้อมูลทั้งหมดนอกเหนือจากขีดจำกัดที่สนับสนุนโดย Excel 2003 จะถูกเอาออกอย่างถาวร

เปิดวัตถุฝังตัว XML

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แบบเอกสารสำเร็จรูป

ข้อมูลบางอย่างของเอกสารสำเร็จรูปและรายการข้อความอัตโนมัติอาจสูญหาย

บรรณานุกรม

แปลงเป็นข้อความคงที่อย่างถาวร

ข้อมูลอ้างอิง

แปลงเป็นข้อความคงที่อย่างถาวร

สมการ

แปลงเป็นรูปภาพเดี่ยว ถ้าไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงใน Word 2003 สมการจะสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้โดยการเปิดใน Word 2013 และการอัปเกรดเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์ Open XML

กล่องข้อความที่สัมพันธ์กัน (กล่องข้อความจะปรับขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้างหรือความสูงของหน้า)

หน่วยวัดต่างๆ ที่สัมพันธ์กันจะถูกแปลงเป็นการวางตำแหน่งสัมบูรณ์อย่างถาวร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×