สร้างเอกสารที่จะใช้โดย Word เวอร์ชันก่อนหน้า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการแชร์เอกสารของคุณกับผู้ใช้ที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า

Word 2007 และ Word 2010 สามารถเปิดไฟล์.docx ที่สร้างขึ้น ด้วย Word 2013 ผู้ใช้ Word 2003 ที่ได้ติดตั้ง Microsoft Office Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel, PowerPoint 2007 ไฟล์รูปแบบ และ ยังสามารถเปิดเอกสาร Word 2013

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าพวกเขากำลังใช้เวอร์ชันใด ให้บันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ Word 97 – 2003 (.doc)

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูว่าเนื้อหาและฟีเจอร์ใดบ้างที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการแก้ไขในเวอร์ชันก่อนหน้า ให้ดูที่ ฟีเจอร์ที่ทำงานต่างกันในเวอร์ชันก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ในรูปแบบ Word 97-2003

เมื่อต้องการสร้างเอกสารใหม่ใน Word 2013 ที่ผู้ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้าสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ ให้บันทึกเอกสารในรูปแบบ Word 97-2003

 1. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก ใหม่

 2. เปิดเอกสารใหม่โดยคลิก เอกสารเปล่า

 3. คลิก ไฟล์ คลิก บันทึกเป็น แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกไฟล์

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อเอกสารในกล่อง ชื่อไฟล์

 5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Word 97-2003 Document ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบไฟล์จาก .docx เป็น .doc

 6. คลิก บันทึก

ฟีเจอร์ที่มีลักษณะการทำงานแตกต่างออกไปเมื่อคุณใช้รูปแบบเอกสาร Word 97-2003

ตารางเหล่านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบของเอกสารที่มีลักษณะการทำงานที่แตกต่าง และองค์ประกอบของเอกสารที่ไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณทำงานในโหมดความเข้ากันได้

Word 2013

เปลี่ยนเมื่อใช้รูปแบบไฟล์ Word 97-2003 (.doc)

แอปสำหรับ Office

ถูกเอาออกอย่างถาวรจากเอกสาร

วิดีโอบนเว็บ

ถูกแปลงให้เป็นรูปภาพที่มีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังวิดีโอบนเว็บอย่างถาวร

ตอบกลับข้อคิดเห็น/ข้อมูล "เสร็จสิ้น"

การตอบกลับข้อคิดเห็นจะกลายเป็นข้อคิดเห็นแต่ละรายการระดับบนสุด และข้อคิดเห็นทั้งหมดที่มีเครื่องหมาย "เสร็จแล้ว" จะถูกตั้งค่าใหม่

ยุบตามหัวเรื่องเริ่มต้น

หัวเรื่องจะขยายออกตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติจะสูญหายอย่างถาวร

รูปแบบลำดับเลขแบบใหม่ใน Word 2010

ตัวพิมพ์ใหญ่ ภาษาตุรกี (ละติน) {A, B, C, Ç̧, D, ...}
ตัวพิมพ์เล็ก ภาษาตุรกี (ละติน) {A, B, C, Ç̧, D, ...}
ตัวพิมพ์ใหญ่ ภาษาบัลแกเรีย (ซิริลลิก) {а,б,в,г,д,...}
ตัวพิมพ์เล็ก ภาษาบัลแกเรีย (ซิริลลิก)
ตัวพิมพ์ใหญ่ ภาษากรีก

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
ตัวพิมพ์เล็ก ภาษากรีก

{α, β, γ, δ, ε,…}
รูปแบบคงที่ 3 หลัก {001…NNN}
รูปแบบคงที่ 4 หลัก {0001…NNNN}
รูปแบบคงที่ 5 หลัก {00001…NNNNN}

รูปแบบลำดับเลขแบบใหม่จะถูกแปลงเป็นตัวเลขอาระบิก (1, 2, 3, 4, ...)

เอฟเฟ็กต์รูปร่างและกล่องข้อความแบบใหม่

รูปร่างและกล่องข้อความจะถูกแปลงเป็นเอฟเฟ็กต์ที่ใช้งานได้ในรูปแบบไฟล์ .doc

เอฟเฟ็กต์ข้อความ

เอฟเฟ็กต์ในข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร

ข้อความแสดงแทนในตาราง

ตารางจะสูญเสียข้อมูลของข้อความแสดงแทน

ฟีเจอร์ OpenType

ฟีเจอร์ OpenType จะถูกเอาออกอย่างถาวรจากข้อความ

การบล็อกผู้เขียน

การล็อกที่นำไปใช้ในขอบเขตของเอกสารจะถูกเอาออก

เอฟเฟกต์อักษรศิลป์แบบใหม่

เอฟเฟ็กต์ในข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร

ตัวควบคุมเนื้อหา

ตัวควบคุมเนื้อหาจะถูกแปลงเป็นเนื้อหาแบบคงที่

ธีม

แปลงเป็นสไตล์อย่างถาวร

ฟอนต์หลัก/ฟอนต์รอง

แปลงอย่างถาวรให้เป็นจัดรูปแบบโดยตรงของฟอนต์

การย้ายที่มีการติดตาม

แปลงเป็นการแทรกและการลบอย่างถาวร

แท็บ การจัดแนว

แปลงไปเป็นแท็บดั้งเดิมอย่างถาวร

กราฟิก SmartArt

แปลงเป็นรูปภาพเดี่ยว ถ้าไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงใน Word 2003 SmartArt จะสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้โดยการเปิดใน Word 2013 และการอัปเกรดเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์ Open XML

แผนภูมิและไดอะแกรม

แปลงเป็นรูปภาพเดี่ยว ถ้าไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงใน Word 2003 แผนภูมิจะสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้โดยการเปิดใน Word 2013 และการอัปเกรดเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์ Open XML ข้อมูลทั้งหมดนอกเหนือจากขีดจำกัดที่สนับสนุนโดย Excel 2003 จะถูกเอาออกอย่างถาวร

เปิดวัตถุฝังตัว XML

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แบบเอกสารสำเร็จรูป

ข้อมูลบางอย่างของเอกสารสำเร็จรูปและรายการข้อความอัตโนมัติอาจสูญหาย

บรรณานุกรม

แปลงเป็นข้อความคงที่อย่างถาวร

ข้อมูลอ้างอิง

แปลงเป็นข้อความคงที่อย่างถาวร

สมการ

แปลงเป็นรูปภาพเดี่ยว ถ้าไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงใน Word 2003 สมการจะสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้โดยการเปิดใน Word 2013 และการอัปเกรดเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์ Open XML

กล่องข้อความที่สัมพันธ์กัน (กล่องข้อความจะปรับขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้างหรือความสูงของหน้า)

หน่วยวัดต่างๆ ที่สัมพันธ์กันจะถูกแปลงเป็นการวางตำแหน่งสัมบูรณ์อย่างถาวร

ถ้าคุณสร้างเอกสารที่ส่งไปยังบุคคลที่กำลังทำงานใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า และคุณทราบว่า พวกเขาติดตั้ง Microsoft Office Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel และรูป แบบไฟล์ของ PowerPoint 2007 ที่คุณสามารถทำงานในโหมดMicrosoft Word 2010 ได้

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าบุคคลคุณส่งเอกสารของคุณเพื่อติดตั้ง Microsoft Office Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint ไฟล์รูป แบบ Open XML คุณสามารถทำงานในโหมดความเข้ากัน โหมดความเข้ากันได้ทำให้แน่ใจว่า ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ หรือปรับปรุงในWord 2010 จะพร้อมใช้งานในขณะที่คุณทำงานในเอกสาร เพื่อให้บุคคลที่กำลังใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะมีความสามารถในการแก้ไขทั้งหมด

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้สร้างเอกสาร และคุณต้องการค้นหาเนื้อหาใดจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการแก้ไขในเวอร์ชันก่อนหน้า ดูฟีเจอร์ที่ทำงานต่างกันในเวอร์ชันก่อนหน้า

เปิดโหมดที่เข้ากันได้

เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่ที่จะใช้ในรุ่นก่อนหน้า คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดความเข้ากันได้ ด้วยการบันทึกไฟล์ในรูปแบบ Word 97-2003

 1. เปิดเอกสารใหม่

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก บันทึกเป็น

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร Word 97-2003 จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบไฟล์เป็น .doc

 5. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อเอกสาร

 6. คลิก บันทึก

ฟีเจอร์ที่ทำงานต่างกันในเวอร์ชันก่อนหน้า

ตารางเหล่านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบของเอกสารที่มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างและองค์ประกอบของเอกสารที่ไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณทำงานในโหมดที่เข้ากันได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้Microsoft Word Starter 2010 ตระหนักว่า ฟีเจอร์ไม่ใช่ทั้งหมดที่แสดงรายการสำหรับWord 2010 ได้รับการสนับสนุนใน Word Starter สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์พร้อมใช้งานใน Word Starter ดูสนับสนุนฟีเจอร์ของ Word Starter

องค์ประกอบใน Word 2010

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดใน Word 2007

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดใน Word 97-2003

รูปแบบการลำดับเลขใหม่

รูปแบบการลำดับเลขใหม่จะถูกแปลงเป็นตัวเลขอาระบิก (1, 2, 3, 4, ...)

รูปแบบการลำดับเลขใหม่จะถูกแปลงเป็นตัวเลขอาระบิก (1, 2, 3, 4, ...)

รูปร่างและกล่องข้อความใหม่

รูปร่างและกล่องข้อความจะถูกแปลงเป็นเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่ในรูปแบบนี้

รูปร่างและกล่องข้อความจะถูกแปลงเป็นเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่ในรูปแบบนี้

เอฟเฟ็กต์ข้อความ

เอฟเฟ็กต์บนข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร ยกเว้นว่ามีการนำเอฟเฟ็กต์นั้นไปใช้โดยการใช้สไตล์แบบกำหนดเอง ถ้ามีการนำเอฟเฟ็กต์ข้อความไปใช้โดยการใช้สไตล์แบบกำหนดเอง เอฟเฟ็กต์ข้อความก็จะปรากฏอีกครั้งเมื่อมีการเปิดเอกสารนั้นใหม่ใน Word 2010

เอฟเฟ็กต์บนข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร ยกเว้นว่ามีการนำเอฟเฟ็กต์นั้นไปใช้โดยการใช้สไตล์แบบกำหนดเอง ถ้ามีการนำเอฟเฟ็กต์ข้อความไปใช้โดยการใช้สไตล์แบบกำหนดเอง เอฟเฟ็กต์ข้อความก็จะปรากฏอีกครั้งเมื่อมีการเปิดเอกสารนั้นใหม่ใน Word 2010

ข้อความแสดงแทนในตาราง

ตารางจะสูญเสียข้อมูลของข้อความแสดงแทน

ตารางจะสูญเสียข้อมูลของข้อความแสดงแทน

ฟีเจอร์ OpenType

ฟีเจอร์แบบใหม่จะถูกเอาออก

ฟีเจอร์แบบใหม่จะถูกเอาออก

การบล็อกผู้เขียน

การบล็อกที่นำไปใช้ในขอบเขตของเอกสารจะถูกเอาออก

การบล็อกที่นำไปใช้ในขอบเขตของเอกสารจะถูกเอาออก

เอฟเฟกต์อักษรศิลป์แบบใหม่

เอฟเฟ็กต์ในข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร

เอฟเฟ็กต์บนข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร

ตัวควบคุมเนื้อหาใหม่

แปลงเป็นเนื้อหาคงที่อย่างถาวร

แปลงเป็นเนื้อหาคงที่อย่างถาวร

ตัวควบคุมเนื้อหา Word 2007

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นข้อความคงที่อย่างถาวร

ธีม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นสไตล์อย่างถาวร ถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Word 2010 ในภายหลัง คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสไตล์นั้นโดยอัตโนมัติด้วยการใช้ธีมได้

ฟอนต์หลัก/ฟอนต์รอง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นการจัดรูปแบบคงที่อย่างถาวร ถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Word 2010 ในภายหลัง ฟอนต์หัวเรื่องและเนื้อความจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติถ้าคุณใช้สไตล์อื่น

การย้ายที่มีการติดตาม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นการแทรกและการลบอย่างถาวร

แท็บ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แท็บการจัดแนวจะถูกแปลงไปเป็นแท็บดั้งเดิม

กราฟิก SmartArt

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กลายเป็นวัตถุเดี่ยวที่ไม่สามารถแก้ไขได้เว้นแต่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และถูกเปิดขึ้นใหม่ใน Word 2010

แผนภูมิและไดอะแกรม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แผนภูมิและไดอะแกรมบางอันจะถูกแปลงเป็นรูปที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจากแถวที่ได้รับการสนับสนุนจะสูญหาย

เปิดวัตถุฝังตัว XML

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นเนื้อหาคงที่

แบบเอกสารสำเร็จรูป

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลบางอย่างของเอกสารสำเร็จรูปและรายการข้อความอัตโนมัติอาจมีการสูญหาย

บรรณานุกรม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นข้อความคงที่อย่างถาวร

ข้อมูลอ้างอิง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นข้อความคงที่อย่างถาวร

สมการ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กลายเป็นกราฟิกและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ข้อคิดเห็น อ้างอิงท้ายเรื่องหรือเชิงอรรถใดๆ ในสมการจะสูญหายอย่างถาวรเมื่อมีการบันทึกเอกสาร

กล่องข้อความที่สัมพันธ์กัน

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นการวางตำแหน่งสัมบูรณ์อย่างถาวร

แม้ว่าผู้ใช้ Microsoft Office Word เวอร์ชันก่อนหน้านี้ และได้ติดตั้ง Microsoft Office Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel, PowerPoint 2007 ไฟล์รูปแบบ และสามารถเปิดเอกสารที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบMicrosoft Office Word 2007 พวกเขาอาจไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงบางรายการที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้คุณลักษณะใหม่ หรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของ Word เพื่อเปิดเอกสารที่ประกอบด้วยสมการ สมการจะกลายเป็น รูปภาพที่ไม่สามารถแก้ไข

เมื่อต้องการสร้างเอกสารที่จะใช้ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Office Word คุณสามารถทำงานในโหมดความเข้ากันได้ โหมดความเข้ากันได้ช่วยให้มั่นใจว่า ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ หรือปรับปรุงในOffice Word 2007 จะพร้อมใช้งานในขณะที่คุณกำลังทำงานในเอกสาร เพื่อให้บุคคลที่กำลังใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะมีความสามารถในการแก้ไขทั้งหมด

หมายเหตุ: เมนูไฟล์ถูกแทนที่ด้วยMicrosoft Office ปุ่ม รูปปุ่ม

เปิดโหมดที่เข้ากันได้

เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่ที่จะใช้ในเวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดความเข้ากันได้ ด้วยการบันทึกไฟล์ในรูปแบบ Word 97-2003

 1. เปิดเอกสารใหม่

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 3. เลือกเอกสาร Word 97-2003 ในรายการบันทึกเป็นชนิด

 4. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อเอกสาร

 5. คลิก บันทึก

องค์ประกอบของเอกสารที่ทำงานต่างกันในโหมดความเข้ากันได้

ต่อไปนี้คือ รายการขององค์ประกอบของเอกสารที่ทำงานต่างกัน หรือไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณทำงานในโหมดความเข้ากันได้

องค์ประกอบของ Word 2007 office

ลักษณะการทำงานในโหมดความเข้ากันได้

กล่องข้อความที่ระบุตำแหน่งแบบสัมพัทธ์

เฉพาะ วางตำแหน่งสัมบูรณ์จะพร้อมใช้งาน

ระยะขอบ

เฉพาะสัมบูรณ์แท็บจะพร้อมใช้งาน

สีของธีม

ไม่พร้อมใช้งาน

แบบอักษรของชุดรูปแบบ

ไม่พร้อมใช้งาน

เอฟเฟ็กต์ของธีม

ไม่พร้อมใช้งาน

ตัวควบคุมเนื้อหา

ไม่พร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมดั้งเดิมจะพร้อมใช้งาน

SmartArt

เฉพาะจำกัดชุดของไดอะแกรมจะพร้อมใช้งาน

สมการ

ไม่พร้อมใช้งาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×