สร้างเส้นแบบประกายไฟ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เส้นแบบประกายไฟเป็นแผนภูมิขนาดเล็กที่อยู่ภายในแต่ละเซลล์ในแผ่นงาน ด้วยขนาดที่ถูกบีบ เส้นแบบประกายไฟสามารถแสดงรูปแบบในชุดข้อมูลขนาดใหญ่อย่างกระชับและชัดเจน ใช้เส้นแบบประกายไฟเพื่อแสดงแนวโน้มในชุดของค่า เช่น การเพิ่มหรือลดตามฤดูกาล วงจรเศรษฐกิจ หรือเพื่อเน้นค่าสูงสุดและต่ำสุด เส้นแบบประกายไฟจะส่งกระทบมากที่สุดเมื่อวางไว้ใกล้กับข้อมูลที่จะแสดง ถ้าต้องการสร้างเส้นแบบประกายไฟ คุณต้องเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ จากนั้นเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการใส่เส้นแบบประกายไฟ

ช่วงข้อมูลสำหรับเส้นแบบประกายไฟ

คอลัมน์เส้นแบบประกายไฟ

ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับเส้นแบบประกายไฟ

ขั้นตอนคอลัมน์เส้นแบบประกายไฟ 2

เส้นแบบประกายไฟคอลัมน์ที่แสดงยอดขายของปีจนถึงปัจจุบันสำหรับ Portland, San Francisco และนิวยอร์ก

ผลลัพธ์ของคอลัมน์เส้นแบบประกายไฟ

สร้างเส้นแบบประกายไฟ

 1. เลือกช่วงข้อมูลสำหรับเส้นแบบประกายไฟ

 2. บนแท็บแทรก คลิกเส้นแบบประกายไฟ นั้นแล้ว คลิกชนิดของเส้นแบบประกายไฟที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกบนเมนูเส้นแบบประกายไฟ

  ในกล่องโต้ตอบ แทรกเส้นแบบประกายไฟ ให้สังเกตว่า กล่องแรกถูกเติมข้อมูลไว้แล้ว โดยยึดตามสิ่งที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1

 3. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการใส่เส้นแบบประกายไฟ

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเลือกพื้นที่นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับช่วงข้อมูล มิฉะนั้น Excel จะแสดงข้อผิดพลาดเพื่อระบุว่าช่วงไม่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงข้อมูลมีสามคอลัมน์และหนึ่งแถว คุณควรเลือกคอลัมน์ที่อยู่ติดกันและบนแถวเดียวกัน

 4. คลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนแผ่นงาน เส้นแบบประกายไฟจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ทำเครื่องหมายการลงจุดข้อมูลบนเส้นแบบประกายไฟ

คุณสามารถแยกจุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เช่นค่าสูง หรือต่ำ โดยใช้ตัวทำเครื่องหมาย

ตัวทำเครื่องหมายเส้นแบบประกายไฟ

 1. คลิกเส้นแบบประกายไฟ

 2. บนแท็บออกแบบเส้นแบบประกายไฟ ในกลุ่มแสดง เลือกเครื่องหมายที่คุณต้องการ เช่นจุดเป็นสูงและต่ำ คุณสามารถกำหนดสีตัวทำเครื่องหมาย ด้วยการคลิกปุ่มสีตัวทำเครื่องหมาย

  ปุ่มสีตัวทำเครื่องหมาย

เปลี่ยนสไตล์ของเส้นแบบประกายไฟ

 1. คลิกเส้นแบบประกายไฟ

 2. บนแท็บออกแบบเส้นแบบประกายไฟ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  สไตล์ของเส้นแบบประกายไฟ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลิกทำสไตล์ที่คุณนำไปใช้ทันที ให้กด คำสั่ง + Z

จัดการเซลล์ว่างหรือเซลล์ที่มีค่าศูนย์

 1. คลิกเส้นแบบประกายไฟ

 2. บนแท็บออกแบบเส้นแบบประกายไฟ คลิกแก้ไขข้อมูล ชี้ไปที่ซ่อนอยู่และเซลล์ว่าง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ปุ่มแก้ไขข้อมูล

ลบเส้นแบบประกายไฟ

 1. คลิกเส้นแบบประกายไฟที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บออกแบบเส้นแบบประกายไฟ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากล้าง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกสำหรับการล้างข้อมูลเส้นแบบประกายไฟ

สร้างเส้นแบบประกายไฟ

 1. เลือกช่วงข้อมูลสำหรับเส้นแบบประกายไฟ

 2. บนแท็บแผนภูมิ ภายใต้แทรกเส้นแบบประกายไฟ คลิกชนิดของเส้นแบบประกายไฟที่คุณต้องการ

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม แทรกเส้นแบบประกายไฟ

  ในกล่องโต้ตอบ แทรกเส้นแบบประกายไฟ ให้สังเกตว่า กล่องแรกถูกเติมข้อมูลไว้แล้ว โดยยึดตามสิ่งที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1

 3. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการใส่เส้นแบบประกายไฟ

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเลือกพื้นที่นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับช่วงข้อมูล มิฉะนั้น Excel จะแสดงข้อผิดพลาดเพื่อระบุว่าช่วงไม่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงข้อมูลมีสามคอลัมน์และหนึ่งแถว คุณควรเลือกคอลัมน์ที่อยู่ติดกันและบนแถวเดียวกัน

 4. คลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนแผ่นงาน เส้นแบบประกายไฟจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ทำเครื่องหมายการลงจุดข้อมูลบนเส้นแบบประกายไฟ

คุณสามารถแยกจุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เช่นค่าสูง หรือต่ำ โดยใช้ตัวทำเครื่องหมาย

ตัวทำเครื่องหมายเส้นแบบประกายไฟ

 1. คลิกเส้นแบบประกายไฟ

 2. บนแท็บเส้นแบบประกายไฟ ภายใต้เครื่องหมาย เลือกเครื่องหมายที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสไตล์ของเส้นแบบประกายไฟ

 1. คลิกเส้นแบบประกายไฟ

 2. บนแท็บเส้นแบบประกายไฟ ภายใต้รูปแบบ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ เส้นแบบประกายไฟ บนกลุ่ม รูปแบบ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลิกทำสไตล์ที่คุณนำไปใช้ทันที ให้กด คำสั่ง + Z

จัดการเซลล์ว่างหรือเซลล์ที่มีค่าศูนย์

 1. คลิกเส้นแบบประกายไฟ

 2. บนแท็บเส้นแบบประกายไฟ ภายใต้ข้อมูล คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแก้ไข ชี้ไปที่ซ่อนอยู่และเซลล์ว่างเปล่า และ แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt ของ Excel ในกลุ่ม ตั้งค่าใหม่

ลบเส้นแบบประกายไฟ

 1. คลิกเส้นแบบประกายไฟที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บเส้นแบบประกายไฟ ภายใต้แก้ไข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากล้าง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เส้นแบบประกายไฟ บนกลุ่ม แก้ไข

ดูเพิ่มเติม

เส้นแบบประกายไฟแกน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×