Office

สร้างเส้นแบบประกายไฟใน Excel for Mac

เส้นแบบประกายไฟเป็นแผนภูมิขนาดเล็กที่อยู่ภายในแต่ละเซลล์ในแผ่นงาน ด้วยขนาดที่ถูกบีบ เส้นแบบประกายไฟสามารถแสดงรูปแบบในชุดข้อมูลขนาดใหญ่อย่างกระชับและชัดเจน ใช้เส้นแบบประกายไฟเพื่อแสดงแนวโน้มในชุดของค่า เช่น การเพิ่มหรือลดตามฤดูกาล วงจรเศรษฐกิจ หรือเพื่อเน้นค่าสูงสุดและต่ำสุด เส้นแบบประกายไฟจะส่งกระทบมากที่สุดเมื่อวางไว้ใกล้กับข้อมูลที่จะแสดง ถ้าต้องการสร้างเส้นแบบประกายไฟ คุณต้องเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ จากนั้นเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการใส่เส้นแบบประกายไฟ

ตัวอย่างเช่น อันดับแรกให้เลือกช่วงข้อมูล:

การเลือกช่วงข้อมูลสำหรับเส้นแบบประกายไฟ

เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับเส้นแบบประกายไฟ:

การเลือกตำแหน่งที่ตั้งปลายทางสำหรับเส้นแบบประกายไฟ

เมื่อคุณคลิกปุ่ม เส้นแบบประกายไฟ บนแท็บ แทรก เส้นแบบประกายไฟแสดงรูปแบบยอดขายจนถึงปัจจุบันของปีสำหรับพอร์ตแลนด์ ซานฟรานซิสโก และนิวยอร์ก:

ตัวอย่างของเส้นแบบประกายไฟ

สร้างเส้นแบบประกายไฟ

 1. เลือกช่วงข้อมูลสำหรับเส้นแบบประกายไฟ

 2. บนแท็บ แทรก เลือก เส้นแบบประกายไฟ และเลือกชนิดของเส้นแบบประกายไฟที่คุณต้องการ

  บนแท็บ แทรก ให้เลือก เส้นแบบประกายไฟ

  ในกล่องโต้ตอบ แทรกเส้นแบบประกายไฟ ให้สังเกตว่า กล่องแรกถูกเติมข้อมูลไว้แล้ว โดยยึดตามสิ่งที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1

 3. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการใส่เส้นแบบประกายไฟ

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเลือกพื้นที่นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับช่วงข้อมูล มิฉะนั้น Excel จะแสดงข้อผิดพลาดเพื่อระบุว่าช่วงไม่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงข้อมูลมีสามคอลัมน์และหนึ่งแถว คุณควรเลือกคอลัมน์ที่อยู่ติดกันและบนแถวเดียวกัน

 4. คลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนแผ่นงาน เส้นแบบประกายไฟจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ทำเครื่องหมายการลงจุดข้อมูลบนเส้นแบบประกายไฟ

คุณสามารถแยกความแตกต่างของจุดข้อมูลที่เจาะจงได้ เช่น แยกค่าสูงหรือต่ำโดยใช้เครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำเครื่องหมายบนจุดสูงหรือต่ำในเส้นแบบประกายไฟ

บนแท็บ ออกแบบ ของเส้นแบบประกายไฟ ให้เลือก ตัวทำเครื่องหมาย

 1. คลิกเส้นแบบประกายไฟอย่างน้อยหนึ่งเส้น

 2. บนแท็บ ออกแบบเส้นแบบประกายไฟ เลือกตัวทำเครื่องหมายที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเลือกสีของตัวทำเครื่องหมายได้

เปลี่ยนสไตล์ของเส้นแบบประกายไฟ

 1. คลิกเส้นแบบประกายไฟ

 2. บนแท็บ ออกแบบเส้นแบบประกายไฟ เลือกสไตล์ที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับเส้นแบบประกายไฟ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลิกทำสไตล์ที่คุณนำไปใช้ทันที กด คำสั่ง + Z

จัดการเซลล์ว่างหรือเซลล์ที่มีค่าศูนย์

 1. คลิกเส้นแบบประกายไฟ

 2. บนแท็บ ออกแบบเส้นแบบประกายไฟ เลือก แก้ไขข้อมูล ชี้ไปที่ เซลล์ที่ซ่อนอยู่และเซลล์ว่าง แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  บนแท็บ ออกแบบ ของเส้นแบบประกายไฟ ให้เลือก แก้ไขข้อมูล

ลบเส้นแบบประกายไฟ

 1. คลิกเส้นแบบประกายไฟที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บ ออกแบบเส้นแบบประกายไฟ คลิกลูกศณดรอปดาวน์บนปุ่ม ล้าง แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  บนแท็บ ออกแบบเส้นแบบประกายไฟ ให้เลือก ล้าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×