สร้างเส้นบอกแนวไม้บรรทัดสำหรับหน้าเดียว

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างเส้นบอกแนวไม้บรรทัดบนหน้าใด ๆ ในสิ่งพิมพ์ของคุณ เส้นบอกแนวไม้บรรทัดที่ถูกสร้างขึ้นในหน้าสิ่งพิมพ์จะมองเห็นได้บนหน้านั้นเท่านั้น เส้นบอกแนวไม้บรรทัดที่ถูกสร้างขึ้นบนการหน้าต้นแบบ จะมองเห็นได้บนหน้าทุกที่ที่หน้าต้นแบบจะถูกนำไปใช้

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการสร้างเส้นบอกแนวตามแนวนอน วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไม้บรรทัดแนวนอนจนกว่าคุณเห็นตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสองหัวในแนวนอน

    • เมื่อต้องการสร้างเส้นบอกแนวตามแนวตั้ง วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไม้บรรทัดแนวตั้งจนกว่าคุณเห็นตัวชี้เปลี่ยนเป็น ตัวชี้แบบแยกในแนวตั้ง (ลูกศรสองหัว)

  2. ลากตัวชี้จนกว่าจะแนะนำใหม่ที่คุณต้องการ

ใน Publisher 2007:

  • ถ้าคำสั่งการจัดชิดกับเครื่องหมายไม้บรรทัดถูกเปิดใช้งาน คู่มือไม้บรรทัดจะจัดชิดกับเครื่องหมายไม้บรรทัด

  • ถ้าคำสั่งการจัดชิดกับวัตถุถูกเปิดใช้งาน คำแนะนำจะจัดชิดวัตถุ

ใน Publisher 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่ กว่า ลักษณะการทำงาน snapping ใน Publisher รุ่นก่อนหน้านี้ได้ถูกแทนที่ ด้วยกลไกใหม่: ในขณะที่คุณลากวัตถุเข้า ใกล้ขอบหรือบนแนวกึ่งกลางของวัตถุอื่น หรือไป ยังคู่มือ วัตถุคุณกำลังลากจะรู้สึกว่าจะกลายเป็นตรึงเมื่อใด จัดแนวแล้ว ปล่อย ตามที่คุณย้ายจัดแนวที่ผ่านมา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×