สร้างเรกคอร์ดโอกาสทางการขายใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างแอระเบียนโอกาสทางการขาย เพื่อช่วยให้คุณได้ดียิ่งขึ้นจัดระเบียบ จัดการ และติดตามรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับโอกาสของคุณ ตลอดจนระยะการขาย ค่าที่อาจเกิดขึ้น โต้ตอบลูกค้า, โดยประมาณTE000129512 คุณสามารถเชื่อมโยงรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มรายละเอียดแบบกำหนดเอง โดยใช้เขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเอง และการแก้ไขรายการสำหรับบางเขตข้อมูล

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกโอกาส

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกที่ปุ่มใหม่

 3. ทำให้เสร็จสมบูรณ์โอกาส ฟอร์ม โดยใช้แบบทั่วไปรายละเอียดประวัติ หรือเขตข้อมูลต้องกรอก มุมมอง

  หมายเหตุ: คุณสามารถปรับแต่งฟอร์มโอกาสของคุณเมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงไปยังธุรกิจของคุณ ด้วยการสร้างเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเอง หรือแก้ไขรายการ เขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองมีอยู่ถ้าคุณหรือสมาชิกในทีมของคุณ หนึ่งปรับแต่งฟอร์มนี้เท่านั้น

  สำหรับความช่วยเหลือในการกรอกฟอร์ม คลิกปุ่ม Help icon วิธีใช้  

 4. บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ (Actions) ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโน้มลงในระเบียนโอกาส

เมื่อต้องการติดตามของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คุณได้แชร์กับลูกค้าที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงการชำระเงินและระยะการขายที่ลงในระเบียนโอกาส แล้ว คุณสามารถแสดงรายการโอกาสของคุณตามระยะเพื่อดูลูกค้าที่คุณต้องการติดตามได้ด้วยการขาย คุณก็สามารถดูข้อมูลบนโฮมเพจ Business Contact Manager หรือสร้างรายงานเพื่อพิมพ์ข้อมูล หรือส่งออกข้อมูลไปยัง Excel *

ระบุข้อกำหนดขั้นตอนและการชำระเงินยอดขาย

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกโอกาส

 2. สร้าง หรือเปิดเรกคอร์ดโอกาส โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การสร้างระเบียนโอกาสใหม่ บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิใหม่

  • เมื่อต้องการเปิดเรกคอร์ดโอกาส ดับเบิลคลิกที่ระเบียน

 3. สำหรับระเบียนใหม่ ทำต่อไปนี้:

  • พิมพ์ชื่อสำหรับโอกาสในเขตข้อมูลชื่อเรื่องโอกาส

  • คลิกที่ปุ่มเชื่อมโยงกับ แล้ว คลิ กบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจการลิงก์ไปยังโอกาส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลิงก์มีบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจไปยังโอกาส ดูเกี่ยวกับระเบียนการลิงก์และรายการลงในระเบียนโอกาสใน Business Contact Manager

   ชื่อเรื่องโอกาส และเชื่อมโยงกับ เขตข้อมูลบังคับบนฟอร์มโอกาสคือ

 4. ถ้าจำเป็น ในส่วนสถานะ ในรายการขั้นตอนการขาย คลิก/ข้อเสนอราคาใบเสนอราคา

 5. ในส่วนเงื่อนไข ในรายการชำระเงินเงื่อนไข คลิกเงื่อนไขการชำระเงินที่คุณอ้างอิงไปยังลูกค้ามีแนวโน้ม หรือ คลิกแก้ไขรายการนี้ เพื่อเพิ่มคำแบบกำหนดเองลงในรายการ

 6. ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกหนึ่งปุ่มต่อไปนี้:

  • เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการใหม่ลงในรายการ

  • แก้ไข การเปลี่ยนแปลงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เลือก

  • การเอาออก เมื่อต้องการลบรายการออกจากรายการ

   สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นการเพิ่ม หรือกล่องโต้ตอบแก้ไข คลิกปุ่มวิธีใช้ บนกล่องโต้ตอบ

 7. ถ้าคุณต้องการ เพิ่มข้อมูลไปยังเขตข้อมูลอื่น ๆ บนฟอร์ม

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคาดการณ์

มีหลากหลายวิธีในการดูข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส โอกาสที่อยู่ในใบเสนอราคาข้อเสนอ/ราคาขายพื้นที่แสดงของการ รวมถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูรายการของโอกาสตามคุณต้อง ดูหัวข้อต่อไปนี้:

 • เกี่ยวกับตัว Business Contact Manager โฮมเพจ ในกล่องโต้ตอบการเพิ่มหรือเอาเนื้อหา เลือกเปิดโอกาส เมื่อต้องการเรียงลำดับโอกาสในใบเสนอราคาข้อเสนอ/ราคาขายขั้น คลิกคอลัมน์ระยะการขาย ทางแล้ว เลื่อนไปโอกาสใบเสนอราคาข้อเสนอ/ราคา

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงคอลัมน์เงื่อนไขการชำระเงิน ปรับแต่งมุมมองรายการโอกาสในการเปิด ในกล่องโต้ตอบแสดงเขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองในโฟลเดอร์ คลิกPaymentTerms นั้นแล้ว คลิกเพิ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคอลัมน์ ดูที่การเพิ่มคอลัมน์

 • เกี่ยวกับมุมมองใน Business Contact Manager ในรายการโฟลเดอร์ คลิกโอกาส บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน นั้นแล้ว คลิกพื้นที่โดยการขาย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงคอลัมน์เงื่อนไขการชำระเงิน ปรับแต่งมุมมองรายการโอกาสในการเปิด ในกล่องโต้ตอบแสดงเขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองในโฟลเดอร์ คลิกPaymentTerms นั้นแล้ว คลิกเพิ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคอลัมน์ ดูที่การเพิ่มคอลัมน์

 • รายงานเกี่ยวกับ Business Contact Manager แสดงรายงานกรวยโอกาส โอกาสถูกจัดกลุ่มตามขั้นตอนยอดขายในรายงาน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงคอลัมน์เงื่อนไขการชำระเงิน คลิกปรับเปลี่ยนรายงาน ในบานหน้าต่างการปรับเปลี่ยนรายงาน คลิกคอลัมน์ ภายใต้คอลัมน์ คลิกคอลัมน์พื้นฐาน แล้ว คลิ กเงื่อนไขการชำระเงิน

รุ่นแบบสแตนด์อโลนMicrosoft Office Outlook 2007 with Business Contact Managerสามารถใช้ได้กับ Excel 2007 หรือ Excel 2003 ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×