Office

สร้างเมทริกซ์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมทริกซ์เป็นอาร์เรย์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขององค์ประกอบ การจัดเรียงในแถวและคอลัมน์ ที่สามารถใช้เพื่อแสดงการวางแนวคิดตามสองแกน ตัวอย่าง คุณสามารถใช้เมทริกซ์เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างที่สี่รวมเป็นไปได้สองแนวคิดหรือส่วนผสม คุณสามารถสร้างเมทริกซ์ และรวมไว้ในสเปรดชีต ข้อความอีเมล งานนำเสนอ หรือเอกสารของคุณ โดยใช้กราฟิก SmartArt ในExcel, Outlook, PowerPoint หรือWord

กราฟิก SmartArt เมทริกซ์พื้นฐาน

สร้างเมทริกซ์

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  ลดขนาด SmartArt ปุ่ม

 2. ในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArt คลิกเมทริกซ์ คลิกเค้าโครงเมทริกซ์ (เช่นเมทริกซ์พื้นฐาน ), นั้นแล้ว คลิกตกลง

 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความในเมทริกซ์ของคุณ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

  • คลิกที่กล่องในกราฟิก SmartArt แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

มีอะไรที่คุณอยากทำอีกบ้าง

 • เมื่อต้องการย้ายกล่อง คลิกกล่อง และลากไปยังตำแหน่งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายกล่องที กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

 1. คลิกขวาเมทริกซ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนเค้าโครง

 2. คลิกเมทริกซ์ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ของคอมโพเนนต์กับทั้งหมดในควอรนต์ คลิเมทริกซ์พื้นฐาน

   กราฟิก SmartArt เมทริกซ์พื้นฐาน

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ของควอรนต์สี่กับทั้งหมด คลิกชื่อเมทริกซ์ บรรทัดแรกของข้อความระดับบนสุดที่คุณพิมพ์ปรากฏขึ้นในศูนย์กลางของเมทริกซ์ และสี่บรรทัดแรกของข้อความระดับที่สองปรากฏในควอรนต์สี่

   กราฟิก SmartArt เมทริกซ์เรียงต่อกัน

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ของคอมโพเนนต์กับทั้งหมดในควอรนต์ เน้นควอรนต์ตัวแทนที่เป็นทั้งหมด คลิเมทริกซ์เส้นตาราง

   กราฟิก SmartArt เมทริกซ์เส้นตาราง

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในความคืบหน้าแบบวงจร คลิเมทริกซ์วงกลม

   กราฟิก SmartArt เมทริกซ์วงกลม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมบนแต่ละชนิดเมทริกซ์ ดูคำอธิบายกราฟิก SmartArt ชนิดเมทริกซ์

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนเค้าโครงของกราฟิก SmartArt โดยการคลิกตัวเลือกเค้าโครงในกลุ่ม เค้าโครง บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt เมื่อคุณชี้ไปที่ตัวเลือกเค้าโครง กราฟิก SmartArt ของคุณจะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงตัวอย่างให้คุณเห็นว่า จะมีลักษณะหน้าตาอย่างไรเมื่อใช้เค้าโครงนั้น

เพิ่มดู designer คุณภาพอย่างรวดเร็ว และโปแลนด์กราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือนำสไตล์ SmartArtเมทริกซ์ของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ

คุณสามารถนำการรวมสีที่ได้รับจาก สีของธีม ไปใช้กับกล่องต่างๆ ในกราฟิก SmartArt ได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  ปุ่มเปลี่ยนสีบนแท็บออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะได้เห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสีเส้นหรือสไตล์ของเส้นขอบของกล่อง

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกขวาเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ใน Office 2016 และ Office 2013 ขยายเส้น จากนั้น เลือกสีหรือสไตล์ที่คุณต้องการ

  ใน Office 2010 คลิกสีเส้น เพื่อเลือกสีใหม่ คลิ กสไตล์เส้น การเปลี่ยนแปลง stye

เปลี่ยนสีพื้นหลังของกล่องในเมทริกซ์ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกขวาเส้นขอบของกล่อง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. คลิกเติม แล้ว คลิ กสีเติมแบบทึบ

 4. คลิก สี จากนั้น คลิกสีที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลังสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนมาตรฐาน แท็บจะถูกอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

เมื่อต้องการระบุว่าคุณสามารถมองผ่านสีพื้นหลังได้มากเท่าใด ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบที่สุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสที่สุด)

ลักษณะ SmartArt คือการรวมลักษณะพิเศษต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น ลักษณะเส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมสไตล์ SmartArt คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

หมายเหตุ: 

สร้างเมทริกซ์

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  ริบบิ้นของกลุ่มภาพประกอบ

 2. ในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArt คลิกเมทริกซ์ คลิกเค้าโครงเมทริกซ์ (เช่นเมทริกซ์พื้นฐาน ), นั้นแล้ว คลิกตกลง

 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความในเมทริกซ์ของคุณ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

  • คลิกที่กล่องในกราฟิก SmartArt แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

มีอะไรที่คุณอยากทำอีกบ้าง

 • เมื่อต้องการย้ายกล่อง คลิกกล่อง และลากไปยังตำแหน่งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายกล่องที กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

 1. คลิกขวาเมทริกซ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนเค้าโครง

 2. คลิกเมทริกซ์ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ของคอมโพเนนต์กับทั้งหมดในควอรนต์ คลิเมทริกซ์พื้นฐาน

   เมทริกซ์พื้นฐาน

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ของควอรนต์สี่กับทั้งหมด คลิกชื่อเมทริกซ์ บรรทัดแรกของข้อความระดับบนสุดที่คุณพิมพ์ปรากฏขึ้นในศูนย์กลางของเมทริกซ์ และสี่บรรทัดแรกของข้อความระดับที่สองปรากฏในควอรนต์สี่

   เมทริกซ์ที่มีชื่อเรื่อง

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ของคอมโพเนนต์กับทั้งหมดในควอรนต์ เน้นควอรนต์ตัวแทนที่เป็นทั้งหมด คลิเมทริกซ์เส้นตาราง

   เมทริกซ์เส้นตาราง

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนเค้าโครงของกราฟิก SmartArt โดยการคลิกตัวเลือกเค้าโครงในกลุ่ม เค้าโครง บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt เมื่อคุณชี้ไปที่ตัวเลือกเค้าโครง กราฟิก SmartArt ของคุณจะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงตัวอย่างให้คุณเห็นว่า จะมีลักษณะหน้าตาอย่างไรเมื่อใช้เค้าโครงนั้น

เพิ่มดู designer คุณภาพอย่างรวดเร็ว และโปแลนด์กราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือนำสไตล์ SmartArtเมทริกซ์ของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ การใช้งานนำเสนอ PowerPoint 2007 คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวเมทริกซ์ของคุณ

คุณสามารถนำการรวมสีที่ได้รับจาก สีของธีม ไปใช้กับกล่องต่างๆ ในกราฟิก SmartArt ได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  แถบเครื่องมือ SmartArt - เมทริกซ์

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะได้เห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสีเส้นหรือสไตล์ของเส้นขอบของกล่อง

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกขวาเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบของกล่อง คลิกสีเส้น คลิกสี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบของกล่อง คลิกสไตล์เส้น จากนั้น เลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของกล่องในเมทริกซ์ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกขวาเส้นขอบของกล่อง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. คลิกเติม แล้ว คลิ กสีเติมแบบทึบ

 4. คลิก สี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลังสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนมาตรฐาน แท็บจะถูกอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

เมื่อต้องการระบุว่าคุณสามารถมองผ่านสีพื้นหลังได้มากเท่าใด ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบที่สุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสที่สุด)

ลักษณะ SmartArt คือการรวมลักษณะพิเศษต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น ลักษณะเส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

  แถบเครื่องมือ SmartArt - เมทริกซ์

  เมื่อต้องการดูลักษณะ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

หมายเหตุ: 

ถ้าคุณกำลังใช้PowerPoint 2007 คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวเมทริกซ์ของคุณเพื่อเน้นแต่ละกล่องนั้น

 1. คลิกเมทริกซ์ที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกการเคลื่อนไหว แล้ว คลิ กทีละหนึ่ง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกเมทริกซ์ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับภาพนิ่งอื่น ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกคัดลอกมา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×