สร้างเค้าโครงสไลด์แบบมืออาชีพ ด้วย PowerPoint Designer

สร้างเค้าโครงสไลด์แบบมืออาชีพ ด้วย PowerPoint Designer

PowerPoint Designer ปรับปรุงสไลด์สำหรับสมาชิก Office 365 โดยสร้างแนวคิดการออกแบบที่คุณสามารถเลือกได้โดยอัตโนมัติ

ในขณะที่คุณกำลังวางเนื้อหาบนสไลด์ Designer จะทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อจับคู่เนื้อหานั้นกับเค้าโครงที่ออกแบบโดยมืออาชีพ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ความต้องการ

นี่คือฟีเจอร์ Office 365 เฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม แนวคิดการออกแบบ  ปุ่มแถบเครื่องมือการออกแบบของ PowerPoint Designer หรือคุณไม่เห็นฟีเจอร์ที่อธิบายไว้ในหน้านี้ ให้อ่าน ความต้องการ ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รับแนวคิดการออกแบบ

 1. ค้นหาแนวคิดการออกแบบได้ทุกเวลา โดยเลือก ออกแบบ > แนวคิดการออกแบบ  ปุ่มแถบเครื่องมือการออกแบบของ PowerPoint Designer บน Ribbon

 2. เมื่อลองใช้ PowerPoint Designer เป็นครั้งแรก จะมีการขออนุญาตแสดงแนวคิดการออกแบบแก่คุณ ถ้าต้องการใช้ Designer ให้เลือก เปิด

  ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft

  เมื่อคุณเปิดบริการอัจฉริยะ PowerPoint จะแสดงแนวคิดการออกแบบเมื่อคุณเพิ่มรูปถ่ายลงในสไลด์ของคุณ

  Designer แต่งรูปบนสไลด์ได้ด้วยการคลิกครั้งเดียว

 3. เลื่อนผ่านคำแนะนำในบานหน้าต่าง แนวคิดการออกแบบ ทางด้านขวาของหน้าต่าง

 4. คลิกเพื่อเลือกการออกแบบที่คุณต้องการหรือปิดหน้าต่าง ถ้าคุณเลือกแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง สไลด์ของคุณจะเปลี่ยนแปลงตามนั้น

  คุณสามารถเลือกแนวคิดอื่นจากบานหน้าต่าง หรือกลับไปยังการออกแบบสไลด์เดิมได้โดย: กด Ctrl + Z เพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่คุณได้เลือก

สิ่งที่ Designer มอบให้คุณ:

เค้าโครงแบบมืออาชีพ

PowerPoint Designer ตรวจพบ รูปภาพ แผนภูมิ หรือตารางบนสไลด์ และให้คำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการเรียงในเค้าโครงที่สอดคล้องและน่าสนใจมากขึ้น

สไลด์ตัวอย่างจะแสดงไทม์ไลน์ของข้อความและรูปถ่ายที่ PowerPoint Designer จัดเรียงและแสดงให้เห็น

กราฟิก SmartArt

Designer สามารถเปลี่ยนข้อความ เช่น รายการ กระบวนการ หรือไทม์ไลน์ให้เป็น กราฟิก SmartArt ที่สามารถอ่านได้ง่าย

สไลด์ตัวอย่างจะแสดงข้อความของไทม์ไลน์ที่ PowerPoint Designer แปลงเป็นกราฟิก SmartArt

ภาพประกอบ

PowerPoint Designer ตรวจจับคำและแนวคิดสำคัญที่มีภาพประกอบ และจะแสดงภาพประกอบดังกล่าวในเค้าโครงต่างๆ ภาพประกอบที่มาจากการไลบรารีไอคอน Office 365

สไลด์ตัวอย่างแสดงเส้นเวลาข้อความว่า PowerPoint Designer ได้เพิ่มภาพประกอบและการออกแบบ

ปิดใช้งาน PowerPoint Designer

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ PowerPoint Designer มอบข้อเสนอแนะโดยอัตโนมัติ:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ PowerPointตัวเลือก ให้คลิกแท็บ ทั่วไป ที่ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปทางด้านล่างและล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแนวคิดการออกแบบโดยอัตโนมัติ

ความต้องการ

ความต้องการ

ฟีเจอร์ Office 365 นี้เป็นของสมาชิกเท่านั้น
ค้นหาเวอร์ชัน Office ของคุณ

แนวคิดการออกแบบสำหรับรูปถ่าย
นำไปใช้กับ:

PowerPoint for Office 365
ตัวเลือกรายเดือน: เวอร์ชัน 1511 หรือใหม่กว่า
ตัวเลือกรายครึ่งปี: เวอร์ชัน 1602 หรือใหม่กว่า

รูปถ่าย การแยกสี และการจดจำใบหน้าที่หลากหลาย
นำไปใช้กับ:

PowerPoint for Office 365
ตัวเลือกรายเดือน: เวอร์ชัน 1603 หรือใหม่กว่า
ตัวเลือกรายครึ่งปี: เวอร์ชัน 1605 หรือใหม่กว่า

แปลงรายการเป็น กราฟิก SmartArt
นำไปใช้กับ:

PowerPoint for Office 365
ตัวเลือกรายเดือน: เวอร์ชัน 1609 หรือใหม่กว่า
ตัวเลือกรายครึ่งปี: เวอร์ชัน 1701 หรือใหม่กว่า

แนวคิดการออกแบบสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
นำไปใช้กับ:

PowerPoint for Office 365
ตัวเลือกรายเดือน: เวอร์ชัน 1702 หรือใหม่กว่า
ตัวเลือกรายครึ่งปี: เวอร์ชัน 1708 หรือใหม่กว่า

แนวคิดการออกแบบที่ใช้ไอคอนแทนที่ข้อความ
นำไปใช้กับ:

PowerPoint for Office 365
ตัวเลือกรายเดือน: เวอร์ชัน 1612 หรือใหม่กว่า
ตัวเลือกรายครึ่งปี: ยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้

แนวคิดการออกแบบสำหรับแผนภูมิ
นำไปใช้กับ:

PowerPoint for Office 365
ตัวเลือกรายเดือน: เวอร์ชัน 1705 หรือใหม่กว่า
ตัวเลือกรายครึ่งปี (มีการกำหนดเป้าหมาย): เวอร์ชัน 1803 หรือใหม่กว่า
ตัวเลือกรายครึ่งปี: ยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้

แนวคิดการออกแบบสำหรับไทม์ไลน์
นำไปใช้กับ:

PowerPoint for Office 365
ตัวเลือกรายเดือน: เวอร์ชัน 1707 หรือใหม่กว่า
ตัวเลือกรายครึ่งปี (มีการกำหนดเป้าหมาย): เวอร์ชัน 1803 หรือใหม่กว่า
ตัวเลือกรายครึ่งปี: ยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้

ความต้องการ

นี่คือฟีเจอร์ Office 365 เฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม แนวคิดการออกแบบ  ปุ่มแถบเครื่องมือการออกแบบของ PowerPoint Designer หรือคุณไม่เห็นฟีเจอร์ที่อธิบายไว้ในหน้านี้ ให้อ่าน ความต้องการ ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รับแนวคิดการออกแบบ

 1. ค้นหาแนวคิดการออกแบบได้ทุกเวลา โดยเลือก ออกแบบ > แนวคิดการออกแบบ บน Ribbon

  ปุ่มแถบเครื่องมือการออกแบบของ PowerPoint Designer
 2. เมื่อลองใช้ PowerPoint Designer เป็นครั้งแรก จะมีการขออนุญาตแสดงแนวคิดการออกแบบแก่คุณ ถ้าต้องการใช้ Designer เลือก เปิด หรือ ไปกันเลย

  ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft

  เมื่อคุณเปิดบริการอัจฉริยะ PowerPoint จะแสดงแนวคิดการออกแบบเมื่อคุณเพิ่มรูปถ่ายลงในสไลด์ของคุณ

  เมื่อคุณเลือกแนวคิดการออกแบบ แนวคิดจะปรากฏบนสไลด์ในขนาดเต็มทันที

 3. เลื่อนผ่านคำแนะนำในบานหน้าต่าง แนวคิดการออกแบบ ทางด้านขวาของหน้าต่าง

 4. คลิกเพื่อเลือกการออกแบบที่คุณต้องการหรือปิดหน้าต่าง ถ้าคุณเลือกแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง สไลด์ของคุณจะเปลี่ยนแปลงตามนั้น

  คุณสามารถเลือกแนวคิดอื่นจากบานหน้าต่าง หรือกลับไปยังการออกแบบสไลด์เดิมได้โดย: กด Ctrl + Z เพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่คุณได้เลือก

ปุ่มแถบเครื่องมือการออกแบบของ PowerPoint Designer

คุณสามารถค้นหาแนวคิดการออกแบบได้ทุกเวลา โดยเลือก ออกแบบ > แนวคิดการออกแบบ บน Ribbon

สิ่งที่ Designer มอบให้คุณ:

เค้าโครงแบบมืออาชีพ

PowerPoint Designer ตรวจพบ รูปภาพ แผนภูมิ หรือตารางบนสไลด์ และให้คำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการเรียงในเค้าโครงที่สอดคล้องและน่าสนใจมากขึ้น

สไลด์ตัวอย่างจะแสดงไทม์ไลน์ของข้อความและรูปถ่ายที่ PowerPoint Designer จัดเรียงและแสดงให้เห็น

กราฟิก SmartArt

Designer สามารถเปลี่ยนข้อความ เช่น รายการ กระบวนการ หรือไทม์ไลน์ให้เป็น กราฟิก SmartArt ที่สามารถอ่านได้ง่าย

สไลด์ตัวอย่างจะแสดงข้อความของไทม์ไลน์ที่ PowerPoint Designer แปลงเป็นกราฟิก SmartArt

ภาพประกอบ

PowerPoint Designer ตรวจจับคำและแนวคิดสำคัญที่มีภาพประกอบ และจะแสดงภาพประกอบดังกล่าวในเค้าโครงต่างๆ ภาพประกอบที่มาจากการไลบรารีไอคอน Office 365

สไลด์ตัวอย่างแสดงเส้นเวลาข้อความว่า PowerPoint Designer ได้เพิ่มภาพประกอบและการออกแบบ

ปิดใช้งาน PowerPoint Designer

ถ้าคุณไม่ต้องการ PowerPoint Designer เพื่อให้ข้อเสนอแนะ:

 1. บนเมนู PowerPoint ให้เลือก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียนแก้และเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้เลือก ทั่วไป

 3. ในกล่องโต้ตอบ ทั่วไป ภายใต้PowerPoint Designer ให้ล้าง จะแสดงกล่องกาเครื่องหมายแนวคิดการออกแบบ โดยอัตโนมัติ

ปุ่มแนวคิดการออกแบบกลายเป็นสีเทา

ถ้าคุณเห็นปุ่มแนวคิดการออกแบบใน PowerPoint แต่เป็นสีเทา นั่นหมายความว่า:

 • คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือ

 • ไม่ได้เลือกสไลด์ (ซึ่งอาจเป็นกรณีเมื่อมีการเลือกหลายสไลด์ภายในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ในมุมมองปกติ หรือเมื่อโฟกัสในบานหน้าต่างรูปขนาดย่ออยู่ระหว่างสองสไลด์ ซึ่งเป็นกรณีเดี่ยวกับเมื่อมีการโฟกัสบานหน้าต่างบันทึกย่อ หรืออยู่ในมุมมองที่ไม่ใช่มุมมองปกติ)

ปุ่มแนวคิดการออกแบบไม่ได้อยู่ที่นั่น

PowerPoint Designer คือฟีเจอร์สำหรับสมาชิก Office 365 ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มแนวคิดการออกแบบ หมายถึงคุณกำลังใช้ PowerPoint 2016 for Mac แทน PowerPoint for Office 365 for Mac

ความต้องการ

ความต้องการ

ฟีเจอร์ Office 365 นี้เป็นของสมาชิกเท่านั้น
ค้นหาเวอร์ชัน Office ของคุณ

  นำไปใช้กับ:

PowerPoint for Office 365 for Mac
ตัวเลือกรายเดือน: เวอร์ชัน 15.26.0.160910 หรือใหม่กว่า

ความต้องการ

นี่คือฟีเจอร์เฉพาะสำหรับสมาชิก Office 365 สำหรับธุรกิจเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม แนวคิดการออกแบบ  ปุ่มแถบเครื่องมือการออกแบบของ PowerPoint Designer หรือคุณไม่เห็นฟีเจอร์ที่อธิบายไว้ในหน้านี้ ให้อ่าน ความต้องการ ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รับแนวคิดการออกแบบ

 1. ค้นหาแนวคิดการออกแบบได้ทุกเวลา โดยเลือก ออกแบบ > แนวคิดการออกแบบ บน Ribbon ปุ่มแถบเครื่องมือการออกแบบของ PowerPoint Designer

 2. เมื่อลองใช้ PowerPoint Designer เป็นครั้งแรก จะมีการขออนุญาตแสดงแนวคิดการออกแบบแก่คุณ ถ้าต้องการใช้ Designer เลือก เปิด หรือ ไปกันเลย

  ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft

  เมื่อคุณเปิดบริการอัจฉริยะ PowerPoint จะแสดงแนวคิดการออกแบบเมื่อคุณเพิ่มรูปถ่ายลงในสไลด์ของคุณ

  Designer แต่งรูปบนสไลด์ได้ด้วยการคลิกครั้งเดียว

 3. เลื่อนผ่านคำแนะนำในบานหน้าต่าง แนวคิดการออกแบบ ทางด้านขวาของหน้าต่าง

 4. คลิกเพื่อเลือกการออกแบบที่คุณต้องการหรือปิดหน้าต่าง ถ้าคุณเลือกแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง สไลด์ของคุณจะเปลี่ยนแปลงตามนั้น

  คุณสามารถเลือกแนวคิดอื่นจากบานหน้าต่าง หรือกลับไปยังการออกแบบสไลด์เดิมได้โดย: กด Ctrl + Z เพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่คุณได้เลือก

สิ่งที่ Designer มอบให้คุณ:

เค้าโครงแบบมืออาชีพ

 

PowerPoint Designer ตรวจพบ รูปภาพ แผนภูมิ หรือตารางบนสไลด์ และให้คำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการเรียงในเค้าโครงที่สอดคล้องและน่าสนใจมากขึ้น

สไลด์ตัวอย่างจะแสดงไทม์ไลน์ของข้อความและรูปถ่ายที่ PowerPoint Designer จัดเรียงและแสดงให้เห็น

กราฟิก SmartArt

สไลด์ตัวอย่างจะแสดงข้อความของไทม์ไลน์ที่ PowerPoint Designer แปลงเป็นกราฟิก SmartArt

 

Designer สามารถเปลี่ยนข้อความ เช่น รายการ กระบวนการ หรือไทม์ไลน์ให้เป็น กราฟิก SmartArt ที่สามารถอ่านได้ง่าย

ภาพประกอบ

 

PowerPoint Designer ตรวจจับคำและแนวคิดสำคัญที่มีภาพประกอบ และจะแสดงภาพประกอบดังกล่าวในเค้าโครงต่างๆ ภาพประกอบที่มาจากการไลบรารีไอคอน Office 365

สไลด์ตัวอย่างแสดงเส้นเวลาข้อความว่า PowerPoint Designer ได้เพิ่มภาพประกอบและการออกแบบ

ปุ่มแนวคิดการออกแบบกลายเป็นสีเทา

ถ้าคุณเห็นปุ่มแนวคิดการออกแบบใน PowerPoint แต่ปุ่มเป็นสีเทา หมายความว่าผู้อื่นกำลังแก้ไขสไลด์อยู่ในขณะนี้:

 • ถ้าคุณกำลังเขียนงานนำเสนอร่วมกับผู้อื่น และมีบุคคลมากกว่าหนึ่งคนกำลังแก้ไขภาพสไลด์เดียวกันในขณะนั้น Designer จะไม่ให้คำแนะนำการออกแบบบนสไลด์นั้น

 • อย่างไรก็ตาม ทันทีที่มีผู้แก้ไขสไลด์เพียงคนเดียว Designer จะเริ่มเสนอคำแนะนำการออกแบบอีกครั้ง เมื่อบุคคลนั้นไม่มีการดำเนินการ (เช่น การเพิ่มรูปถ่าย) ที่ Designer สามารถตอบกลับได้

ความต้องการ

ความต้องการ

นี่คือฟีเจอร์เฉพาะสำหรับสมาชิก Office 365 สำหรับธุรกิจ เท่านั้น

นำไปใช้กับ:

ไฟล์ PowerPoint Online ที่เก็บไว้ใน OneDrive for Business หรือ SharePoint Online

คุณต้องเข้าสู่ Office 365 ด้วย ID องค์กร (.com, .org)

บัญชี Microsoft (hotmail.com, outlook.com, live.com, msn.com) ไม่สามารถเข้าถึง PowerPoint Designer ได้

ความต้องการ

PowerPoint Designer จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณกำลังใช้ iPad แต่ไม่ใช่กับ iPhone อ่านความต้องการด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รับแนวคิดการออกแบบ

 1. ค้นหาแนวคิดการออกแบบได้ทุกเวลา โดยเลือก ออกแบบ > แนวคิดการออกแบบ บน Ribbon

  ปุ่มแถบเครื่องมือการออกแบบของ PowerPoint Designer
 2. เมื่อลองใช้ PowerPoint Designer เป็นครั้งแรก จะมีการขออนุญาตแสดงแนวคิดการออกแบบแก่คุณ ถ้าต้องการใช้ Designer เลือก เปิด หรือ ไปกันเลย

  ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft

  เมื่อคุณเปิดบริการอัจฉริยะ PowerPoint จะแสดงแนวคิดการออกแบบเมื่อคุณเพิ่มรูปถ่ายลงในสไลด์ของคุณ

  เมื่อคุณเลือกแนวคิดการออกแบบ แนวคิดจะปรากฏบนสไลด์ในขนาดเต็มทันที

 3. เลื่อนผ่านคำแนะนำในบานหน้าต่าง แนวคิดการออกแบบ ทางด้านขวาของหน้าต่าง

 4. คลิกเพื่อเลือกการออกแบบที่คุณต้องการหรือปิดหน้าต่าง ถ้าคุณเลือกแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง สไลด์ของคุณจะเปลี่ยนแปลงตามนั้น

  คุณสามารถเลือกแนวคิดอื่นจากบานหน้าต่าง หรือกลับไปยังการออกแบบสไลด์เดิมได้โดย: กด Ctrl + Z เพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่คุณได้เลือก

สิ่งที่ Designer มอบให้คุณ:

เค้าโครงแบบมืออาชีพ

 

PowerPoint Designer ตรวจพบ รูปภาพ แผนภูมิ หรือตารางบนสไลด์ และให้คำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการเรียงในเค้าโครงที่สอดคล้องและน่าสนใจมากขึ้น

สไลด์ตัวอย่างจะแสดงไทม์ไลน์ของข้อความและรูปถ่ายที่ PowerPoint Designer จัดเรียงและแสดงให้เห็น

กราฟิก SmartArt

สไลด์ตัวอย่างจะแสดงข้อความของไทม์ไลน์ที่ PowerPoint Designer แปลงเป็นกราฟิก SmartArt

 

Designer สามารถเปลี่ยนข้อความ เช่น รายการ กระบวนการ หรือไทม์ไลน์ให้เป็น กราฟิก SmartArt ที่สามารถอ่านได้ง่าย

ปุ่มแนวคิดการออกแบบกลายเป็นสีเทา

ถ้าคุณเห็นปุ่มแนวคิดการออกแบบใน PowerPoint แต่ปุ่มมีสีเทา นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ความต้องการ

ความต้องการ

PowerPoint Designer จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณกำลังใช้ iPad แต่ไม่ใช่กับ iPhone

  นำไปใช้กับ:

Powerpoint สำหรับ iOS
เวอร์ชัน 2.0.17042601 หรือใหม่กว่า

ความต้องการ

PowerPoint Designer จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้แท็บเล็ต Android แต่ไม่ใช่กับโทรศัพท์ อ่านความต้องการด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รับแนวคิดการออกแบบ

 1. ค้นหาแนวคิดการออกแบบได้ทุกเวลา โดยเลือก ออกแบบ > แนวคิดการออกแบบ บน Ribbon ปุ่มแถบเครื่องมือการออกแบบของ PowerPoint Designer

 2. เมื่อลองใช้ PowerPoint Designer เป็นครั้งแรก จะมีการขออนุญาตแสดงแนวคิดการออกแบบแก่คุณ ถ้าต้องการใช้ Designer เลือก เปิด หรือ ไปกันเลย

  ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft

  เมื่อคุณเปิดบริการอัจฉริยะ PowerPoint จะแสดงแนวคิดการออกแบบเมื่อคุณเพิ่มรูปถ่ายลงในสไลด์ของคุณ

  เมื่อคุณเลือกแนวคิดการออกแบบ แนวคิดจะปรากฏบนสไลด์ในขนาดเต็มทันที

 3. เลื่อนผ่านคำแนะนำในบานหน้าต่าง แนวคิดการออกแบบ ทางด้านขวาของหน้าต่าง

 4. คลิกเพื่อเลือกการออกแบบที่คุณต้องการหรือปิดหน้าต่าง ถ้าคุณเลือกแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง สไลด์ของคุณจะเปลี่ยนแปลงตามนั้น

  คุณสามารถเลือกแนวคิดอื่นจากบานหน้าต่าง หรือกลับไปยังการออกแบบสไลด์เดิมได้โดย: กด Ctrl + Z เพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่คุณได้เลือก

สิ่งที่ Designer มอบให้คุณ:

เค้าโครงแบบมืออาชีพ

 

PowerPoint Designer ตรวจพบ รูปภาพ แผนภูมิ หรือตารางบนสไลด์ และให้คำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการเรียงในเค้าโครงที่สอดคล้องและน่าสนใจมากขึ้น

สไลด์ตัวอย่างจะแสดงไทม์ไลน์ของข้อความและรูปถ่ายที่ PowerPoint Designer จัดเรียงและแสดงให้เห็น

กราฟิก SmartArt

สไลด์ตัวอย่างจะแสดงข้อความของไทม์ไลน์ที่ PowerPoint Designer แปลงเป็นกราฟิก SmartArt

 

Designer สามารถเปลี่ยนข้อความ เช่น รายการ กระบวนการ หรือไทม์ไลน์ให้เป็น กราฟิก SmartArt ที่สามารถอ่านได้ง่าย

ปุ่มแนวคิดการออกแบบกลายเป็นสีเทา

ถ้าคุณเห็นปุ่มแนวคิดการออกแบบใน PowerPoint แต่ปุ่มมีสีเทา นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ความต้องการ

ความต้องการ

PowerPoint Designer จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้แท็บเล็ต Android แต่ไม่ใช่กับโทรศัพท์

  นำไปใช้กับ:

PowerPoint สำหรับ Android
เวอร์ชัน 16.0.7531.1011 หรือใหม่กว่า

ความต้องการ

PowerPoint Designer จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้แท็บเล็ต Windows แต่ไม่ใช่กับโทรศัทพ์ Windows อ่านความต้องการด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รับแนวคิดการออกแบบ

 1. ค้นหาแนวคิดการออกแบบได้ทุกเวลา โดยเลือก ออกแบบ > แนวคิดการออกแบบ บน Ribbon

  ปุ่มแถบเครื่องมือการออกแบบของ PowerPoint Designer
 2. เมื่อลองใช้ PowerPoint Designer เป็นครั้งแรก จะมีการขออนุญาตแสดงแนวคิดการออกแบบแก่คุณ ถ้าต้องการใช้ Designer เลือก เปิด หรือ ไปกันเลย

  ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft

  เมื่อคุณเปิดบริการอัจฉริยะ PowerPoint จะแสดงแนวคิดการออกแบบเมื่อคุณเพิ่มรูปถ่ายลงในสไลด์ของคุณ

  เมื่อคุณเลือกแนวคิดการออกแบบ แนวคิดจะปรากฏบนสไลด์ในขนาดเต็มทันที

 3. เลื่อนผ่านคำแนะนำในบานหน้าต่าง แนวคิดการออกแบบ ทางด้านขวาของหน้าต่าง

 4. คลิกเพื่อเลือกการออกแบบที่คุณต้องการหรือปิดหน้าต่าง ถ้าคุณเลือกแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง สไลด์ของคุณจะเปลี่ยนแปลงตามนั้น

  คุณสามารถเลือกแนวคิดอื่นจากบานหน้าต่าง หรือกลับไปยังการออกแบบสไลด์เดิมได้โดย: กด Ctrl + Z เพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่คุณได้เลือก

สิ่งที่ Designer มอบให้คุณ:

เค้าโครงแบบมืออาชีพ

 

PowerPoint Designer ตรวจพบ รูปภาพ แผนภูมิ หรือตารางบนสไลด์ และให้คำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการเรียงในเค้าโครงที่สอดคล้องและน่าสนใจมากขึ้น

สไลด์ตัวอย่างจะแสดงไทม์ไลน์ของข้อความและรูปถ่ายที่ PowerPoint Designer จัดเรียงและแสดงให้เห็น

กราฟิก SmartArt

สไลด์ตัวอย่างจะแสดงข้อความของไทม์ไลน์ที่ PowerPoint Designer แปลงเป็นกราฟิก SmartArt

 

Designer สามารถเปลี่ยนข้อความ เช่น รายการ กระบวนการ หรือไทม์ไลน์ให้เป็น กราฟิก SmartArt ที่สามารถอ่านได้ง่าย

ปุ่มแนวคิดการออกแบบกลายเป็นสีเทา

ถ้าคุณเห็นปุ่มแนวคิดการออกแบบใน PowerPoint แต่ปุ่มมีสีเทา นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ความต้องการ

ความต้องการ

PowerPoint Designer จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้แท็บเล็ต แต่ไม่ใช่กับโทรศัพท์

  นำไปใช้กับ:

PowerPoint Mobile
เวอร์ชัน 16.0.8201.1017 หรือใหม่กว่า

การแก้ไขปัญหา

ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานสำหรับสมาชิก Office 365 เท่านั้น

ใน PowerPoint เวอร์ชันเดสก์ท็อป เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่ได้รับแนวคิดการออกแบบ คุณสามารถทดลองใช้งานหรือซื้อการสมัครใช้งานได้ที่นี่

ใน PowerPoint Online แนวคิดการออกแบบจะพร้อมใช้งานกับเพื่อนร่วมงานที่มี Office 365 สำหรับธุรกิจ

เปิดใช้งานบริการอัจฉริยะของ Office

เมื่อต้องการใช้PowerPoint Designer ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการอัจฉริยะของ Office เปิดอยู่:

ไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก แล้วค้นหา บริการอัจฉริยะของ Office บนแท็บ ทั่วไป

ไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > ทั่วไป เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบริการอัจฉริยะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเปิดใช้งานและปิดใช้งานบริการอัจฉริยะ

ผู้ดูแลระบบอาจปิด PowerPoint Designer

PowerPoint Designer คือฟีเจอร์สำหรับสมาชิก Office 365 แต่บางองค์กรจะปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 แต่ไม่เห็นปุ่ม แนวคิดการออก ให้ติดต่อแผนก IT ของคุณ

ติดตั้ง Office ใหม่เพื่อรับฟีเจอร์การสมัครใช้งาน

ถ้าคุณอัปเกรดการสมัครใช้งานจาก Office เป็น Office 365 คุณจำเป็นต้องถอนการติดตั้ง Office แล้วติดตั้งใหม่เพื่อรับฟีเจอร์สำหรับสมาชิก ดูคำแนะนำในบทความต่อไปนี้:

 1. ถอนการติดตั้ง Office จากพีซี หรือ ถอนการติดตั้ง Office 2016 for Mac

 2. ติดตั้ง Office 365 ใหม่

รีสตาร์ตแอปเพื่อรับ PowerPoint Designer

ในบางครั้ง ผู้ใช้พบว่าเมื่อเริ่มใช้งาน PowerPoint เป็นครั้งแรกหลังการติดตั้ง Office 365 ปุ่ม แนวคิดการออกแบบ ไม่พร้อมใช้งาน การรีสตาร์ตแอปจะแก้ไขปัญหานี้

ถ้าไม่มีการแนะนำแนวคิดการออกแบบให้คุณ ก็อาจเกิดจากสาเหตุไม่กี่อย่าง ก่อนอื่น...

 • ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วหรือไม่ PowerPoint Designer ต้องออนไลนอยู่เพื่อรับแนวคิดการออกแบบ

 • ใช้ธีมที่มาพร้อมกับ PowerPoint (ไม่ใช่ธีมที่กำหนดเองหรือธีมที่ดาวน์โหลดจากแหล่งอื่น)

ต่อไปนี้เป็นปัญหาอื่นๆ และวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น:

ไม่มีแนวคิดการออกแบบสำหรับสไลด์ที่มีรูปภาพ

 • ตรวจสอบว่าสไลด์ของคุณเลือกใช้เค้าโครงสไลด์แบบ ชื่อ หรือ ชื่อ + เนื้อหา แล้ว

 • อย่าใช้วัตถุหรือรูปทรงเพิ่มเติมใดๆ บนสไลด์แผ่นเดียวกับรูปถ่าย

 • ใช้ภาพถ่ายได้ไม่เกินสี่รูป (.JPG, .PNG, .GIF หรือ .BMP) ต่อสไลด์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพถ่ายเหล่านั้นมีขนาดใหญ่กว่า 200 x 200 พิกเซล

ไม่มีแนวคิดการออกแบบสำหรับสไลด์ที่ยึดตามกระบวนการใช่หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าสไลด์ของคุณเลือกใช้เค้าโครงสไลด์แบบ ชื่อ + เนื้อหา แล้ว

 • อย่าใช้รูปถ่าย วัตถุ หรือรูปทรงเพิ่มเติมใดๆ บนสไลด์แผ่นเดียวกับข้อความแสดงกระบวนการ

เนื่องจาก PowerPoint Designer เป็นบริการที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งกำลังเรียนรู้เคล็ดลับใหม่อยู่ ถ้า Designer สร้างตัวเลือกที่มีคุณภาพสูงไม่ได้ ระบบจะไม่แสดงตัวเลือกใดๆ เลย เรากำลังทำงานอย่างหนักให้สามารถสร้างแนวคิดการออกแบบที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาที่หลากหลายของคุณ

ถ้าคิดว่า Designer ไม่มีประโยชน์ คุณสามารถปิด Designer ได้โดยไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > ทั่วไป จากนั้นล้างกล่องที่เขียนว่า แสดงแนวคิดการออกแบบโดยอัตโนมัติ

บุคคลอื่นกำลังแก้ไข

ถ้าคุณกำลังเขียนงานนำเสนอร่วมกับผู้อื่น และมีบุคคลมากกว่าหนึ่งคนกำลังแก้ไขภาพสไลด์เดียวกันในขณะนั้น Designer จะไม่ให้คำแนะนำการออกแบบบนสไลด์นั้น

อย่างไรก็ตาม ทันทีที่มีผู้แก้ไขสไลด์เพียงคนเดียว Designer จะเริ่มเสนอคำแนะนำการออกแบบอีกครั้ง เมื่อบุคคลนั้นไม่มีการดำเนินการ (เช่น การเพิ่มรูปถ่าย) ที่ Designer สามารถตอบกลับได้

ไม่มีแนวคิดการออกแบบสำหรับสไลด์ที่มีรูปร่างหรือกล่องข้อความ

PowerPoint Designer ไม่สามารถแนะนำแนวคิดการออกแบบเมื่อสไลด์มี รูปร่างหรือกล่องข้อความ วาดอยู่ คุณสามารถมีรูปถ่ายและมีข้อความอยู่ในพื้นที่ที่สำรองไว้ได้

ถ้าคุณเห็นปุ่ม แนวคิดการออกแบบ ใน PowerPoint แต่เป็นสีเทา นั่นหมายความว่า:

 • คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือ

 • ไม่ได้เลือกสไลด์ ซึ่งอาจเป็นกรณีเมื่อมีการเลือกหลายสไลด์ภายในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ในมุมมองปกติ หรือเมื่อโฟกัสในบานหน้าต่างรูปขนาดย่ออยู่ระหว่างสองสไลด์ได้ ซึ่งเป็นกรณีเดียวกับเมื่อมีการโฟกัสบานหน้าต่างบันทึกย่อ หรืออยู่ในมุมมองที่ไม่ใช่มุมมองปกติ

ดูเพิ่มเติม

การรวมสีใน PowerPoint: ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

จัดรูปแบบสีพื้นหลังของสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×