สร้างเค้าร่างตั้งแต่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Word เค้าร่างจะเรียกว่ารายการหลายระดับ ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเขียนแบบเค้าร่างใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น ถ้า แทน คุณต้องการดูเอกสารที่มีอยู่ในแบบเค้าร่าง อ่านมุมมองเค้าร่างใช้การจัดการหัวเรื่อง และจัดเรียงข้อความ

  1. คลิกหน้าแรก และ ในกลุ่มย่อหน้า ให้คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรายการหลายระดับ

    ลักษณะของรายการหลายระดับ Word 2010

  2. เลือกสไตล์เค้าร่างจาก ไลบรารีรายการ ชี้ไปที่สไตล์เค้าร่างแต่ละแบบในไลบรารีเมื่อต้องการดูระดับทั้งหมดของสไตล์นั้นๆ

  3. เริ่มพิมพ์เพื่อเริ่มรายการ กด ENTER เมื่อคุณจบบรรทัดแล้วเพื่อเริ่มบรรทัดใหม่

  4. เมื่อต้องการเริ่มการระดับรายการใหม่ กดแป้น Tab และเริ่มพิมพ์

  5. กด ENTER เพื่อกลับไปยังระดับรายการก่อนหน้า

เคล็ดลับ: 

  • เมื่อคุณเริ่มต้นย่อหน้า ด้วยเครื่องหมายดอกจันและช่องว่าง ( *) หรือ ด้วยจำนวน 1 และระยะเวลา (1), Word แสดงปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ และเริ่มต้นสร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข ถ้าคุณไม่ต้องการหัวข้อย่อย หรือ รายการลำดับเลข คลิกปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้ว คลิ กหยุดการโดยอัตโนมัติสร้างสัญลักษณ์แสดงรายการ หรือหยุดโดยอัตโนมัติสร้างลำดับเลขรายการ

  • เมนูตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×