สร้างเขตข้อมูลเพื่อเก็บวันที่และเวลา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณเพิ่มเขตข้อมูลวันที่/เวลาลงในตารางเมื่อคุณต้องการเก็บวันที่และเวลา คุณสามารถใช้ข้อมูลวันที่และเวลาเพื่อความหลากหลายของเหตุผลส่วนบุคคลและธุรกิจเช่นวันเกิดการจัดส่งและข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัตรเวลา

ในบทความนี้

ทำความเข้าใจเขตข้อมูลวันที่/เวลา

การเพิ่มเขตข้อมูลวันที่/เวลาในมุมมองแผ่นข้อมูล

การเพิ่มเขตข้อมูลวันที่/เวลาในมุมมองออกแบบ

ตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลวันที่/เวลา

การลบเขตข้อมูลวันที่/เวลา

การอ้างอิงคุณสมบัติของเขตข้อมูลวันที่/เวลา

ทำความเข้าใจเขตข้อมูลวันที่/เวลา

เมื่อคุณใช้ฐานข้อมูล Access คุณอาจเห็นค่าวันที่และเวลาในรูปแบบใดก็ได้เช่นรูปแบบยุโรป (28.11.2006 หรือ 28-11-2006) รูปแบบเอเชียใต้ (28/11/2006) หรือรูปแบบสหรัฐอเมริกา (11/28/2006)

โดยไม่คำนึงถึงวิธีการจัดรูปแบบข้อมูลวันที่และเวลาและไม่ว่าคุณจะใส่ข้อมูลวันที่หรือเวลาในเขตข้อมูลวันที่/เวลาที่เก็บวันที่และเวลาเป็นตัวเลขทศนิยมที่มีความแม่นยำสองเท่าซึ่งเป็นระบบที่เรียกว่าวันที่แบบอนุกรม รูปต่อไปนี้แสดงค่าวันที่และเวลาแบบอนุกรมทั่วไป

ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของค่าทางด้านซ้ายของจุดทศนิยมจะแสดงวันที่ ส่วนเศษส่วนทางด้านขวาของจุดทศนิยมจะแสดงถึงเวลา

ตัวเลขในรูปนี้แสดงถึง24ธันวาคม๒๐๐๓ที่9:00 น. ส่วนประกอบของวันที่เป็นจำนวนวันทั้งหมดที่ผ่านไปตั้งแต่วันที่เริ่มต้นหรือวันที่ "ฐาน" ของ12/30/1899 ในตัวอย่างนี้๓๗,๙๗๙วันที่ผ่านไปจาก12/30/1899 ถึง12/24/2003 คอมโพเนนต์เวลาเป็นเศษส่วนของวันที่24ชั่วโมง ดังนั้นค่าของ๐.๘๗๕คูณด้วย24ชั่วโมงเท่ากับ21ชั่วโมงหรือ 9:00 P.M.

ค่าลบในส่วนประกอบวันที่จะแสดงวันที่ก่อนวันที่พื้นฐาน ตัวอย่างเช่นค่าของ-1 เป็นส่วนประกอบของวันที่สามารถแก้ไขได้หนึ่งวันก่อนวันที่ฐานหรือ12/29/1899

ช่วงค่าวันที่ที่ถูกต้องตั้งแต่-๖๕๗,๔๓๔ (1 มกราคม, ๑๐๐) เป็น๒,๙๕๘,๔๖๕ (31 ธันวาคม, ๙๙๙๙) ช่วงค่าเวลาที่ถูกต้องจาก๐.๐เป็น๐.๙๙๙๙หรือ23:59:59

การจัดเก็บค่าวันที่และเวลาเป็นตัวเลขจะช่วยให้คุณสามารถทำการคำนวณจำนวนมหาศาลในข้อมูลวันที่และเวลาได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถคำนวณจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่ทำงานได้ (สำหรับบัตรเวลา) หรือกำหนดอายุของใบแจ้งหนี้

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเขตข้อมูลวันที่/เวลาในมุมมองแผ่นข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลวันที่/เวลาลงในตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลได้

เพิ่มลงในตารางที่มีอยู่

 1. เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. ถ้าจำเป็นให้เลื่อนตามแนวนอนไปยังเขตข้อมูลเปล่าแรก

 3. ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูลให้เลือกแถวแรกที่ว่างเปล่าแล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลนั้น

 4. เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันในคอลัมน์ชนิดข้อมูลจากนั้นเลือกวันที่ & เวลาจากรายการ

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การเพิ่มเขตข้อมูลวันที่/เวลาลงในตารางใหม่

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

 2. คลิกบันทึก และในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นให้ใส่ชื่อสำหรับตารางใหม่

 3. คลิกขวาที่แท็บเอกสารสำหรับตารางใหม่แล้วคลิกมุมมองออกแบบ

 4. ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูลให้เลือกแถวแรกที่ว่างเปล่าแล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลนั้น

 5. เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันในคอลัมน์ชนิดข้อมูลแล้วเลือกวันที่/เวลาจากรายการ

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเขตข้อมูลวันที่/เวลาในมุมมองออกแบบ

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลวันที่/เวลาลงในตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่ในมุมมองออกแบบ

เพิ่มลงในตารางที่มีอยู่

 1. เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 2. ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูลให้เลือกแถวแรกที่ว่างเปล่าแล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลนั้น

 3. เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันในคอลัมน์ชนิดข้อมูลแล้วเลือกวันที่/เวลาจากรายการ

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่มลงในตารางใหม่

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

 2. คลิกบันทึกและในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นให้ใส่ชื่อสำหรับตารางใหม่

 3. คลิกขวาที่แท็บเอกสารสำหรับตารางใหม่แล้วคลิกมุมมองออกแบบ

 4. ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูลให้เลือกแถวแรกที่ว่างเปล่าแล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลนั้น

 5. เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันในคอลัมน์ชนิดข้อมูลแล้วเลือกวันที่/เวลาจากรายการ

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลวันที่/เวลา

เมื่อคุณใช้มุมมองออกแบบเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลวันที่/เวลาลงในตารางคุณสามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทั้งหมดของเขตข้อมูลได้

 1. บนแท็บทั่วไปในส่วนล่างของตัวออกแบบตารางภายใต้คุณสมบัติเขตข้อมูลให้ค้นหาคุณสมบัติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกเขตข้อมูลที่อยู่ถัดจากชื่อคุณสมบัติ

 3. เลือกเขตข้อมูลที่อยู่ถัดจากชื่อคุณสมบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติคุณสามารถใส่ข้อมูลเริ่มต้นตัวสร้างนิพจน์ได้โดยการคลิก หรือเลือกตัวเลือกจากรายการ

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้คุณสมบัติเขตข้อมูลแต่ละรายการให้เลือกคุณสมบัติแล้วกด F1

ด้านบนของหน้า

การลบเขตข้อมูลวันที่/เวลา

คุณสามารถใช้มุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองออกแบบเพื่อลบเขตข้อมูลวันที่/เวลาออกจากตารางได้

คำเตือน    เมื่อคุณลบเขตข้อมูลวันที่/เวลาที่มีข้อมูลคุณจะสูญเสียข้อมูลนั้นอย่างถาวรเพราะคุณไม่สามารถเลิกทำการลบได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณก่อนที่จะลบเขตข้อมูลตารางหรือคอมโพเนนต์อื่น ๆ ของฐานข้อมูล

การลบในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. เปิดตารางใน มุมมองแผ่นข้อมูล

 2. ค้นหาเขตข้อมูลวันที่/เวลาให้คลิกขวาที่แถวส่วนหัว (ชื่อ) แล้วคลิกลบเขตข้อมูล

 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

การลบในมุมมองออกแบบ

 1. เปิดตารางใน มุมมองออกแบบ

 2. คลิกตัวเลือกแถว (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่อยู่ถัดจากเขตข้อมูล Date/Time แล้วกด delete หรือคลิกขวาที่ตัวเลือกแถวแล้วคลิกลบแถว

 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงคุณสมบัติของเขตข้อมูลวันที่/เวลา

ตารางนี้แสดงรายการคุณสมบัติของเขตข้อมูลวันที่/เวลาและอธิบายสิ่งที่แต่ละรายการ

Property

การใช้งาน

รูปแบบ

คุณใส่อักขระการจัดรูปแบบแบบกำหนดเองเพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงผล รูปแบบที่กำหนดไว้ที่นี่จะปรากฏในแผ่นข้อมูลฟอร์มและรายงาน

รูปแบบการป้อนข้อมูล

คุณใส่สตริงข้อความรูปแบบการป้อนข้อมูลหรือคลิก เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลให้ดูบทความสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลเพื่อใส่ค่าเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมในรูปแบบที่ระบุ

คำอธิบายภาพ

ระบุชื่อของเขตข้อมูลวันที่/เวลาของคุณ ถ้าคุณไม่ได้ระบุคำอธิบายภาพ Access จะนำชื่อเขตข้อมูลเริ่มต้นไปใช้

ค่าเริ่มต้น

ระบุค่าที่จะปรากฏในเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างระเบียนใหม่ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใส่ฟังก์ชันเช่นdate ()เพื่อแสดงวันที่ของวันนี้โดยอัตโนมัติ

กฎการตรวจสอบ

ระบุข้อกำหนดสำหรับข้อมูลที่ใส่ลงในระเบียนทั้งหมดเขตข้อมูลแต่ละรายการหรือตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ข้อมูลที่ละเมิดกฎคุณสามารถใช้คุณสมบัติข้อความการตรวจสอบเพื่อระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นผลลัพธ์ได้ ความยาวสูงสุด: อักขระ๒,๐๔๘

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกฎการตรวจสอบความถูกต้องให้ดูบทความสร้างกฎการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเขตข้อมูล

ข้อความตรวจสอบ

ระบุข้อความในข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ละเมิดกฎการตรวจสอบ ความยาวสูงสุด: อักขระ๒๕๕

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกฎการตรวจสอบความถูกต้องให้ดูบทความสร้างกฎการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเขตข้อมูล

จำเป็น

เมื่อมีการตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็นใช่คุณต้องใส่ค่าในเขตข้อมูลหรือในตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น นอกจากนี้ค่าต้องไม่เป็น null

ใส่ดัชนี

คุณใช้ดัชนีเพื่อเพิ่มความเร็วในการสอบถามการเรียงลำดับและการจัดกลุ่มที่เรียกใช้กับข้อมูลจำนวนมาก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ดัชนีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใส่ค่าที่ซ้ำกันได้ ตัวเลือก

 • ไม่ได้     ปิดการทำดัชนี (ค่าเริ่มต้น)

 • ใช่ (มีค่าซ้ำกันได้)     ทำดัชนีเขตข้อมูลและอนุญาตให้ใช้ค่าที่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีชื่อและนามสกุลที่ซ้ำกัน

 • ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน)    ทำดัชนีเขตข้อมูลและไม่อนุญาตให้มีค่าที่ซ้ำกัน

โหมด IME

ระบุตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลเครื่องมือสำหรับการใช้ access เวอร์ชันภาษาอังกฤษกับไฟล์ที่สร้างขึ้นในการเข้าถึงภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลี ค่าเริ่มต้น:ไม่มีตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้ให้กด F1

โหมดของประโยค IME

ระบุชนิดของข้อมูลที่คุณสามารถใส่ได้โดยใช้ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้ให้กด F1

สมาร์ทแท็ก

ใน Access ๒๐๑๐เท่านั้นคุณสามารถระบุสมาร์ทแท็กอย่างน้อยหนึ่งแท็กสำหรับเขตข้อมูลและตัวควบคุมใดๆที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูล สมาร์ทแท็กคือคอมโพเนนต์ที่รู้จักชนิดของข้อมูลในเขตข้อมูลและอนุญาตให้คุณดำเนินการตามชนิดนั้นได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกเขตข้อมูลวันที่/เวลาแล้วใช้สมาร์ทแท็กเพื่อเปิดปฏิทินส่วนตัวของคุณ

คลิก ที่อยู่ถัดจากกล่องคุณสมบัติเพื่อดูรายการของสมาร์ทแท็กที่พร้อมใช้งาน

จัดแนวข้อความ

ระบุการจัดแนวสำหรับข้อมูลในเขตข้อมูลวันที่/เวลา ตัวเลือก

 • General     จัดแนวข้อความชิดซ้ายตัวเลขและวันที่ทางด้านขวา

 • ซ้าย     จัดแนวข้อความวันที่และตัวเลขทั้งหมดไปทางซ้าย

 • ขวา     จัดแนวข้อความวันที่และตัวเลขทั้งหมดให้ชิดขวา

 • กึ่งกลาง     จัดกึ่งกลางข้อความวันที่และตัวเลขทั้งหมด

 • แจกจ่าย     การกำหนดข้อความวันที่และตัวเลขทั้งหมดให้ชิดกับทั้งสองด้านของเขตข้อมูลหรือกล่องข้อความ

แสดงตัวเลือกวันที่

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุมปฏิทินแบบป็อปอัพที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกเขตข้อมูลวันที่/เวลา ค่าเริ่มต้น:สำหรับวันที่ เลือกไม่ต้องซ่อนตัวควบคุม

ถ้าคุณใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลวันที่/เวลา ตัวควบคุม ตัวเลือกวันที่ จะไม่พร้อมใช้งาน โดยไม่คำนึงถึงวิธีที่คุณตั้งค่าคุณสมบัตินี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×