สร้างเขตข้อมูลเพื่อเก็บวันที่และเวลา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพิ่มเขตข้อมูล วันที่/เวลา ลงในตารางในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป เปิดตารางในมุมมองดีไซน์ คลิกกล่องที่ว่างกล่องแรกภายใต้ ชื่อเขตข้อมูล แล้วใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่ จากนั้นคลิกกล่อง ชนิดข้อมูล ที่อยู่ติดกัน และเลือก วันที่/เวลา จากรายการ

หมายเหตุ: ในแอป web Access คุณใช้บานหน้าต่างการเรียงต่อกันเพื่อสร้างตาราง แต่หลังจากที่คุณสร้าง หนึ่งคุณสามารถเปิดไฟล์นั้นในมุมมองออกแบบ– เพียงแค่คลิกขวาแล้ว คลิกแก้ไขตาราง

ในฐานข้อมูลบนเว็บ ให้เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล คลิก เขตข้อมูล จากนั้นในกลุ่ม เพิ่มและลบ ให้คลิก วันที่และเวลา

หลังจากที่คุณสร้างเขตข้อมูล วันที่/เวลา แล้วคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลนั้นลงในฟอร์มโดยใช้รายการเขตข้อมูลได้ เปิดฟอร์มในมุมมองดีไซน์ หรือมุมมองเค้าโครง และกด Alt + F8 เพื่อแสดงรายการเขตข้อมูล ที่ด้านบนของรายการเขตข้อมูล ให้คลิก แสดงตารางทั้งหมด แล้วดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูล วันที่/เวลา เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลนั้นลงในฟอร์ม

เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูล วันที่/เวลา คุณสามารถระบุว่ารูปแบบวันที่ใดที่คุณต้องการสำหรับเขตข้อมูล คุณสามารถใช้รูปแบบที่กำหนดล่วงหน้า หรือสร้างรูปแบบที่กำหนดเองได้ อ่านต่อไปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ในบทความนี้

ภาพรวม

เพิ่มเขตข้อมูล วันที่/เวลา ลงในตาราง

นำรูปแบบไปใช้กับเขตข้อมูล วันที่/เวลา

คำแนะนำการใส่ข้อมูลวันที่/เวลาโดยใช้รูปแบบการใส่ข้อมูล

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและกำหนดเองที่คุณสามารถใช้ได้

ภาพรวม

Access จะเก็บข้อมูลวันที่/เวลาเป็นเลขทศนิยมดังนี้ ส่วนจำนวนเต็มของค่าจะแทนวันที่และส่วนที่เหลือของตัวเลขระบุเวลา เนื่องจากข้อมูลวันที่/เวลาเป็นตัวเลขจึงง่ายต่อการคำนวณ เช่น การระบุอายุ

รูปแบบการแสดงผล

โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ใช้ไม่ต้องการดูค่าจริงของเขตข้อมูล วันที่/เวลา เพราะค่านั้นดูไม่เหมือนกับวันที่หรือเวลา เมื่อคุณใช้ค่าของวันที่/เวลา Access จะแสดงค่านั้นในรูปแบบที่อ่านง่าย เช่น 11/22/2554 ถ้าคุณไม่ให้รูปแบบที่จะใช้แก่ Access ระบบจะแสดงวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติในรูปแบบวันที่ทั่วไปและเวลาแบบยาว

ช่วงที่ถูกต้องของค่า

Access จะไม่ยอมรับวันที่ที่อยู่นอกช่วงที่ได้รับการสนับสนุนของค่า แต่ถ้าคุณเป็นนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ หรือจำพวกนั้น คุณก็คงไม่จำเป็นต้องใช้วันที่นั้นๆ ค่า วันที่/เวลา สามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ - 657,434.0 (1 มกราคม ค.ศ.100 00:00:00) ถึง 2,958,465.9999 (31 ธันวาคม ค.ศ.9999 23:59:59)

ถ้าคุณใส่วันที่ภายนอกช่วงดังกล่าว หรือถ้า Access ไม่รู้ว่าข้อมูลของคุณเป็นวันที่ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะให้ตัวเลือกในการการใส่ค่าใหม่ หรือแปลงเขตข้อมูลเป็นข้อความแก่คุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลวันที่/เวลา ให้ดูที่บทความ บทนำสู่ชนิดข้อมูลและคุณสมบัติของเขตข้อมูล

ความแตกต่างในแอป web Access หรือฐานข้อมูลในเว็บ

มีเพียงบางอย่างเกี่ยวกับเขตข้อมูล วันที่/เวลา ที่ทำงานในแอป Access หรือฐานข้อมูลบนเว็บไม่เหมือนกับที่ทำงานในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป เมื่อทำงานในแอป Access หรือฐานข้อมูลบนเว็บ โปรดระลึกถึงข้อจำกัดเหล่านี้ไว้เสมอ

 • คุณไม่มีรูปแบบวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายแบบให้เลือกเหมือนที่คุณมีในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป แต่คุณสามารถใส่รูปแบบที่กำหนดเองที่เลียนแบบรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้

 • มุมมองดีไซน์ตารางไม่พร้อมใช้งานในฐานข้อมูลบนเว็บ แต่คุณสามารถเปลี่ยนดีไซน์ตาราง รวมไปถึงการเพิ่มเขตข้อมูล วันที่/เวลา ในมุมมองแผ่นข้อมูลได้

 • คุณไม่สามารถใช้รูปแบบการใส่ข้อมูลได้ ในแอป Access คุณสามารถใช้คำแนะนำในการใส่ข้อมูล แต่คำแนะนำเหล่านั้นไม่ได้แนะนำการใส่ข้อมูล โดยคำแนะนำเหล่านั้นจะเลือนหายไปเมื่อคุณเริ่มใส่ข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูล วันที่/เวลา ลงในตาราง

ในแอป Access หรือฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป คุณใช้มุมมองดีไซน์เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง ในฐานข้อมูลบนเว็บ คุณต้องใช้มุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลลงในแอป หรือฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

 1. เปิดตารางในมุมมองดีไซน์

 2. ในแถวที่ว่างถัดไป ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่ในกล่อง ชื่อเขตข้อมูล

 3. ในกล่อง ชนิดข้อมูล ให้เลือก วันที่/เวลา จากรายการ

การเพิ่มเขตข้อมูล วันที่/เวลา ในมุมมองดีไซน์

เพิ่มเขตข้อมูลลงในฐานข้อมูลบนเว็บ

 1. เปิดตาราง

 2. คลิก เขตข้อมูล จากนั้นในกลุ่ม เพิ่มและลบ ให้คลิก วันที่และเวลา

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่

การเพิ่มเขตข้อมูล วันที่/เวลา ลงในมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

นำรูปแบบไปใช้กับเขตข้อมูล วันที่/เวลา

Access มีรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายรูปแบบสำหรับข้อมูลวันที่และเวลา แต่ถ้ารูปแบบเหล่านี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถระบุรูปแบบที่กำหนดเองได้ รูปแบบเริ่มต้นคือ รูปแบบวันที่ทั่วไป   นั่นคือ m/dd/yyyy h:mm:ss AM/PM

หมายเหตุ: ส่วนนี้จะนำไปใช้กับฐานข้อมูลบนเว็บไม่ได้ ในฐานข้อมูลบนเว็บ คุณมีรูปแบบวันที่เพียงสองตัวเลือก คือ วันที่แบบสั้น และวันที่แบบยาว คุณตั้งค่ารูปแบบในมุมมองแผ่นข้อมูล พร้อมกับเลือกเขตข้อมูล วันที่/เวลา ให้คลิก เขตข้อมูล และในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิก รูปแบบ แล้วเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ

นำรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. เปิดตารางในมุมมองดีไซน์ ถ้าคุณยังไม่มีเขตข้อมูล วันที่/เวลา ให้เพิ่มหนึ่งเขตข้อมูล (ดูที่ส่วนก่อนหน้าสำหรับขั้นตอน)

 2. ในส่วนบนของตารางดีไซน์ ให้เลือกเขตข้อมูล วันที่/เวลา ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. ในส่วน คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกลูกศรในกล่องคุณสมบัติ รูปแบบ และเลือกรูปแบบจากรายการดรอปดาวน์

  คุณสมบัติรูปแบบของเขตข้อมูล วันที่/เวลา

 4. หลังจากที่คุณเลือกรูปแบบ สมาร์ทแท็ก ตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น และทำให้คุณสามารถนำรูปแบบใหม่ของคุณไปใช้กับเขตข้อมูลตารางและตัวควบคุมฟอร์มอื่นๆ ที่จะสืบทอดรูปแบบนั้นๆ ในเชิงตรรกะ ในการนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้ทั่วทั้งฐานข้อมูล ให้คลิก สมาร์ทแท็ก แล้วคลิก อัปเดตรูปแบบทุกที่ที่ชื่อเขตข้อมูลถูกใช้อยู่ ในกรณีนี้ ชื่อเขตข้อมูล เป็นชื่อเขตข้อมูล วันที่/เวลา ของคุณ

 5. เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด เมื่อกล่องโต้ตอบ อัปเดตคุณสมบัติ ปรากฏ และแสดงฟอร์มและวัตถุอื่นๆ ซึ่งจะสืบทอดรูปแบบใหม่ คลิก ใช่

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วสลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อดูว่ารูปแบบตรงกับที่คุณต้องการหรือไม่

นำรูปแบบที่กำหนดเองไปใช้

เมื่อต้องการสร้างรูปแบบที่กำหนดเอง ให้คุณใส่ลวดลายของอักขระในคุณสมบัติรูปแบบของเขตข้อมูล รูปแบบที่กำหนดเองสำหรับเขตข้อมูล วันที่/เวลา สามารถมีได้สองส่วน ส่วนหนึ่งสำหรับวันที่และอีกส่วนสำหรับเวลา และคุณสามารถแยกสองส่วนนี้จากกันด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

เมื่อคุณนำรูปแบบที่กำหนดเองไปใช้กับเขตข้อมูล วันที่/เวลา คุณสามารถรวมรูปแบบต่างๆ เป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งสำหรับวันที่และอีกส่วนสำหรับเวลา ดังตัวอย่างที่กล่าวมา คุณต้องแยกส่วนจากกันด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมรูปแบบวันที่ทั่วไปและเวลาแบบยาวได้ดังนี้ m/dd/yyyy;h:mm:ss เมื่อต้องการนำรูปแบบวันที่หรือเวลาแบบกำหนดเองไปใช้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการทำงานกับ แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. ในส่วนบนของตารางดีไซน์ ให้เลือกเขตข้อมูล วันที่/เวลา ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. ในส่วนล่าง คลิกกล่องคุณสมบัติรูปแบบ จากนั้น ใส่รูปแบบแบบกำหนดเองของคุณโดยใช้อักขระจากตัวแทนรูปแบบแบบกำหนดเองและตัวคั่นตาราง

 4. หลังจากที่คุณใส่รูปแบบ สมาร์ทแท็ก ตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น และให้คุณนำรูปแบบไปใช้กับเขตข้อมูลตารางและตัวควบคุมฟอร์มอื่นๆ ที่จะสืบทอดรูปแบบนั้นๆ ในเชิงตรรกะ ในการนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้ทั่วทั้งฐานข้อมูล ให้คลิก สมาร์ทแท็ก แล้วคลิก อัปเดตรูปแบบทุกที่ที่ชื่อเขตข้อมูลถูกใช้อยู่ ในกรณีนี้ ชื่อเขตข้อมูล เป็นชื่อเขตข้อมูล วันที่/เวลา ของคุณ

 5. ถ้าคุณเลือกที่จะนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้กับทั้งฐานข้อมูล กล่องโต้ตอบ อัปเดตคุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น และแสดงฟอร์มและวัตถุอื่นๆ ที่จะสืบทอดรูปแบบใหม่ คลิก ใช่ เพื่อนำรูปแบบไปใช้

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วสลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อดูว่ารูปแบบตรงกับที่คุณต้องการหรือไม่

ด้านบนของหน้า

คำแนะนำการใส่ข้อมูลวันที่/เวลาโดยใช้รูปแบบการใส่ข้อมูล

เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลวันที่/เวลาในรูปแบบเฉพาะ ให้ใช้รูปแบบการใส่ข้อมูล รูปแบบการใส่ข้อมูลสามารถนำไปใช้กับเขตข้อมูลในตาราง ชุดผลลัพธ์คิวรี และตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงานได้ รูปแบบการใส่ข้อมูลจะไม่มีผลโดยตรงต่อวิธีการแสดงข้อมูลซึ่งถูกกำหนดโดยรูปแบบ ดังที่กล่าวไว้ในส่วนก่อนหน้านี้

หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถสร้างรูปแบบการใส่ข้อมูลในแอป Access หรือในฐานข้อมูลบนเว็บได้

เพิ่มรูปแบบการใส่ข้อมูล

 1. เลือกเขตข้อมูล วันที่/เวลา และในส่วนล่างของตารางดีไซน์ บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิกคุณสมบัติ รูปแบบการใส่ข้อมูล

 2. ตัวช่วยสร้างรูปแบบการใส่ข้อมูลจะเปิดและให้คำแนะนำคุณตลอดการเลือกรูปแบบการใส่ข้อมูล

 3. เมื่อจะใช้รูปแบบ ให้คลิก ใช่ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและกำหนดเองที่คุณสามารถใช้ได้

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพร้อมตัวอย่าง

รูปแบบ

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

วันที่ทั่วไป

(ค่าเริ่มต้น) แสดงค่าวันที่เป็นตัวเลข และค่าเวลาเป็นชั่วโมง นาที และวินาที ตามด้วย AM หรือ PM สำหรับค่าทั้งสองชนิด Access จะใช้ตัวคั่นวันที่และเวลาตามที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ ถ้าค่าไม่มีส่วนที่เป็นเวลา Access จะแสดงเฉพาะวันที่ ถ้าค่าไม่มีส่วนที่เป็นวันที่ Access จะแสดงเฉพาะเวลา

06/30/2558 10:10:42 AM

วันที่แบบยาว

แสดงเฉพาะค่าวันที่ตามที่ระบุในรูปแบบวันที่แบบยาวในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

วันจันทร์ 29 สิงหาคม 2555

วันที่แบบปานกลาง

แสดงวันที่เป็นแบบ dd/mmm/yy แต่ใช้ตัวคั่นวันที่ซึ่งระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

29/ส.ค./55
29-ส.ค.-55

วันที่แบบสั้น

แสดงค่าวันที่ดังที่ระบุตามรูปแบบวันที่แบบสั้นในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

8/29/2555
8-29-2555

เวลาแบบยาว

แสดงชั่วโมง นาที และวินาที ตามด้วย AM หรือ PM Access จะใช้ตัวคั่นตามที่ระบุในการตั้งค่าเวลาของการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows ของคุณ

10:10:42 AM

เวลาแบบปานกลาง

แสดงชั่วโมง และนาที ตามด้วย AM หรือ PM Access จะใช้ตัวคั่นตามที่ระบุในการตั้งค่าเวลาของการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows ของคุณ

10:10 AM

เวลาแบบสั้น

แสดงเฉพาะชั่วโมง และนาที Access จะใช้ตัวคั่นตามที่ระบุในการตั้งค่าเวลาของการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows ของคุณ

10:10

รูปแบบพื้นที่ที่สำรองไว้และตัวคั่นที่กำหนดเอง

ใช้การรวมขององค์ประกอบต่อไปนี้เพื่อสร้างรูปแบบที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงสัปดาห์ในหนึ่งปี และวันในหนึ่งสัปดาห์ ให้พิมพ์ ww/w

สิ่งสำคัญ: รูปแบบที่กำหนดเองที่ไม่สอดคล้องกับการตั้งค่าวันที่/เวลาที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows จะถูกละเว้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ให้ดูวิธีใช้ของ Windows

องค์ประกอบรูปแบบวันที่

รูปแบบ

คำอธิบาย

d

วันที่ของเดือนเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (1 ถึง 31)

dd

วันที่ของเดือนเป็นตัวเลขสองหลัก (01 ถึง 31)

ddd

ตัวอักษรสามตัวแรกของวันในสัปดาห์ (อา. ถึง ส.)

dddd

ชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ (วันอาทิตย์ ถึง วันเสาร์)

w

วันในหนึ่งสัปดาห์ (1 ถึง 7)

ww

สัปดาห์ในหนึ่งปี (1 ถึง 53)

m

เดือนในหนึ่งปีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (1 ถึง 12)

mm

เดือนในหนึ่งปีเป็นตัวเลขสองหลัก (01 ถึง 12)

mmm

ตัวอักษรสามตัวแรกของเดือน (ม.ค. ถึง ธ.ค.)

mmmm

ชื่อเต็มของเดือน (มกราคม ถึง ธันวาคม)

q

ไตรมาสในหนึ่งปี (1 ถึง 4)

y

จำนวนของวันในหนึ่งปี (1 ถึง 366)

yy

ตัวเลขสุดท้ายสองตัวของปี (01 ถึง 99)

yyyy

ตัวเลขเต็มของปี (0100 ถึง 9999)

องค์ประกอบรูปแบบเวลา

รูปแบบ

คำอธิบาย

h

ชั่วโมงเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 23)

hh

ชั่วโมงเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 23)

n

นาทีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 59)

nn

นาทีเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 59)

s

วินาทีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 59)

ss

วินาทีเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 59)

องค์ประกอบรูปแบบนาฬิกา

รูปแบบ

คำอธิบาย

AM/PM

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "AM" หรือ "PM" ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น 9:34PM

am/pm

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์เล็ก "am" หรือ "pm" ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น 9:34pm

A/P

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "A" หรือ "P" ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น 9:34P

a/p

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์เล็ก "a" หรือ "p" ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น 9:34p

AMPM

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง ที่มีตัวกำหนดการตั้งเช้า/บ่ายที่เหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

องค์ประกอบตัวคั่น

หมายเหตุ: ตัวคั่นจะถูกตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

ตัวคั่นจะถูกแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าของวันที่/เวลา นอกจากตัวคั่นวันที่ (/) และเวลา (:) มาตรฐาน คุณสามารถใช้สตริงอักขระแบบสั้นใดๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเป็นตัวคั่นแบบกำหนดเองได้ เครื่องหมายอัญประกาศจะไม่แสดง ตัวอย่างเช่น "," แสดงเครื่องหมายจุลภาค

ตัวคั่น

คำอธิบาย

:

ตัวคั่นรูปแบบเวลา ตัวอย่างเช่น hh:mm

/

ตัวคั่นรูปแบบวันที่ ตัวอย่างเช่น mmm/yyyy

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×