สร้างฮิสโตแกรม

แผนผังฮีสโตแกรมหรือแผนผังพาเรโต (ฮีสโตแกรมที่เรียงลำดับแล้ว) เป็นแผนภูมิ คอลัมน์ที่แสดงข้อมูลความถี่ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไป

ข้อมูลและแผนภูมิตารางฮิสโทแกรม

เมื่อจะสร้างแผนผังฮีสโตแกรมใน Excel คุณจะใช้เครื่องมือฮีสโตแกรมของ Analysis ToolPak ซึ่งจะใช้ข้อมูลสองคอลัมน์เพื่อสร้างแผนผังฮีสโตแกรม นั่นคือ ข้อมูลหนึ่งเป็นข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ และข้อมูลหนึ่งสำหรับหมายเลข Bin ที่ใช้แทนช่วงเวลาต่างๆ ที่คุณต้องการวัดความถี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณโหลด Analysis ToolPak เพื่อเพิ่มคำสั่ง การวิเคราะห์ข้อมูล ลงในแท็บ ข้อมูล จากนั้นคุณก็พร้อมแล้วที่จะสร้างฮีสโตแกรม วิธีการมีดังนี้

 1. บนเวิร์กชีต ให้พิมพ์ข้อมูลป้อนเข้าในคอลัมน์หนึ่ง เพิ่มป้ายชื่อในเซลล์แรกถ้าคุณต้องการ

  ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเชิงปริมาณ เช่นจำนวนรายการหรือคะแนนการทดสอบ เครื่องมือฮีสโตแกรมใช้ไม่ได้กับข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น หมายเลขประจำตัวที่ป้อนเป็นข้อความ

 2. ในคอลัมน์ถัดไป ให้พิมพ์หมายเลข Bin จากน้อยไปหามาก เพิ่มป้ายชื่อในเซลล์แรกถ้าคุณต้องการ

  คุณควรใช้หมายเลข Bin ของคุณเองเพราะจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ของคุณมากกว่า ถ้าคุณไม่ใส่หมายเลข Bin ใดๆ เครื่องมือฮีสโตแกรมจะสร้างช่วงหมายเลข bin ที่มีระยะห่างเท่าๆ กัน และใช้ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดในช่วงข้อมูลนำเข้าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

 3. คลิก ข้อมูล > การวิเคราะห์ข้อมูล

  การวิเคราะห์ข้อมูลและ Solver

 4. คลิก ฮีสโตแกรม > ตกลง

  กล่องโต้ตอบ การวิเคราะห์ข้อมูล

 5. ภายใต้ ป้อนค่า ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่อง ช่วงข้อมูลเข้า ให้ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงข้อมูลที่มีตัวเลขที่นำเข้า

  2. ในกล่อง ช่วง Bin ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงที่มีหมายเลข Bin

   ถ้าคุณใช้ป้ายชื่อคอลัมน์บนเวิร์กชีต คุณสามารถใส่ไว้ในการอ้างอิงเซลล์ได้

   เคล็ดลับ: แทนที่จะใส่การอ้างอิงด้วยตนเอง คุณสามารถคลิก ปุ่มยุบ เพื่อยุบกล่องโต้ตอบชั่วคราวเพื่อให้คุณเลือกช่วงบนเวิร์กชีต การคลิกปุ่มดังกล่าวอีกครั้งจะขยายกล่องโต้ตอบ

 6. ถ้าคุณรวมป้ายชื่อคอลัมน์ไว้ในการอ้างอิงเซลล์ ให้ตรวจดูกล่อง ป้ายชื่อ

 7. ภายใต้ ตัวเลือกผลลัพธ์ ให้เลือกตำแหน่งผลลัพธ์

  คุณสามารถใส่ฮีสโตแกรมในเวิร์กชีตเดียวกัน ในเวิร์กชีตใหม่ในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน หรือในเวิร์กบุ๊กใหม่

 8. เลือกกล่องต่อไปนี้

 9. พาเรโต (ฮีสโตแกรมที่เรียงลำดับแล้ว) จะแสดงข้อมูลของความถี่ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย

 10. เปอร์เซ็นต์สะสม     จะแสดงเปอร์เซ็นต์สะสมและเพิ่มเส้นเปอร์เซ็นต์สะสมลงในแผนภูมิฮีสโตแกรม

 11. ผลลัพธ์แผนภูมิ     จะแสดงแผนภูมิฮีสโตแกรมแบบฝังตัว

 12. คลิก ตกลง

  ถ้าคุณต้องการกำหนดฮีสโตแกรมเอง คุณสามารถเปลี่ยนป้ายชื่อข้อความ และคลิกส่วนใดก็ได้ในแผนภูมิฮีสโตแกรมเพื่อใช้ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิสไตล์แผนภูมิ และ ตัวกรองแผนภูมิ ที่อยู่ทางด้านขวาของแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×