สร้างฮิสโตแกรม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แผนผังฮีสโตแกรมหรือแผนผังพาเรโต (ฮีสโตแกรมที่เรียงลำดับแล้ว) เป็นแผนภูมิ คอลัมน์ที่แสดงข้อมูลความถี่ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไป

ตัวอย่างฮิสโทแกรม

เมื่อต้องการสร้างฮิสโตแกรมใน Excel คุณมีสองชนิดของข้อมูลเช่นข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ และหมายเลข bin ที่แสดงถึงช่วงคุณต้องการประเมินความถี่

สร้างแผนภูมิฮิสโทแกรม

 1. เลือกข้อมูลของคุณ

  (แสดงนี่เป็นข้อมูลที่ถูกใช้เพื่อสร้างฮิสโตแกรมตัวอย่างแสดงอยู่ด้านบน)

  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างฮิสโทแกรมตัวอย่างที่ด้านบน
 2. คลิก แทรก > แทรกแผนภูมิสถิติ > ฮิสโทแกรม

  คำสั่ง ฮิสโทแกรม สามารถเข้าถึงได้จากปุ่ม แทรกแผนภูมิทางสถิติ

  คุณยังสามารถสร้างฮิสโตแกรมได้จากแท็บแผนภูมิทั้งหมด ในแผนภูมิที่แนะนำ

เคล็ดลับ: 

 • ใช้แท็บการออกแบบ และการจัดรูปแบบ เพื่อกำหนดลักษณะของแผนภูมิของคุณ

 • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเหล่านี้ คลิกตำแหน่งใด ๆ ในฮีสโตแกรมเมื่อต้องการเพิ่มเครื่องมือแผนภูมิ ลงใน ribbon

แท็บ ออกแบบ และแท็บ รูปแบบ สำหรับเครื่องมือแผนภูมิ

กำหนดค่าช่องของฮิสโทแกรม

 1. คลิกขวาบนแกนแนวนอนของแผนภูมิ คลิกจัดรูปแบบแกน นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกแกน

  คำสั่ง จัดรูปแบบแกน บนเมนูทางลัด
 2. ใช้ข้อมูลในตารางต่อไปนี้เพื่อตัดสินใจว่า ตัวเลือกที่คุณต้องการตั้งค่าในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบแกน

  ตัวเลือก

  คำอธิบาย

  ตามประเภท

  เลือกตัวเลือกนี้เมื่อประเภท (แกนแนวนอน) จะยึดตามข้อความแทนที่จะเป็นตัวเลข ฮีสโตแกรมจะจัดกลุ่มประเภทเดียวกัน และหาผลรวมของค่าในแกนค่า

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนับจำนวนของสตริงข้อความที่ปรากฏ ให้เพิ่มคอลัมน์และใส่ค่า “1” แล้วลงจุดฮิสโทแกรม และตั้งค่าช่องเป็น ตามประเภท

  อัตโนมัติ

  นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฮิสโตรม ความกว้างถังจะคำนวณโดยใช้กฎการอ้างอิงปกติของ Scott

  ความกว้างถัง

  ใส่จำนวนตำแหน่งทศนิยมบวกสำหรับจำนวนของจุดข้อมูลในแต่ละช่วง

  จำนวนของช่อง

  ใส่หมายเลขของช่องสำหรับฮีสโตแกรม (รวมถึงช่องมากเกินไปและน้อยเกินไป)

  ถังมากเกินไป

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างช่องสำหรับค่าทั้งหมดที่อยู่เหนือค่าในกล่องที่อยู่ทางด้านขวา เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ใส่ตัวเลขทศนิยมที่แตกต่างกันในกล่อง

  ถังน้อยเกินไป

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างช่องสำหรับค่าทั้งหมดที่ด้านล่าง หรือเท่ากับค่าในกล่องที่อยู่ทางด้านขวา เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ใส่ตัวเลขทศนิยมที่แตกต่างกันในกล่อง

  บานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบแกน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิฮิสโทแกรม และวิธีที่แผนภูมิฮิสโทแกรมช่วยคุณในการแสดงข้อมูลทางสถิติเป็นภาพ ให้ดูที่ โพสต์ในบล็อกเกี่ยวกับแผนภูมิฮิสโทแกรม, แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์โดยทีม Excel คุณอาจสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิชนิดใหม่ๆ ที่อธิบายไว้ในโพสต์ในบล็อกนี้

สูตรที่ใช้ในการสร้างฮิสโทแกรมใน Excel 2016

ตัวเลือกอัตโนมัติ (กฎการอ้างอิงปกติของ Scott)   

สูตรสำหรับตัวเลือกอัตโนมัติ

กฎการอ้างอิงปกติของสก็อตจะพยายามลดความเอนเอียงในค่าความแปรปรวนของฮิสโทแกรมเทียบกับชุดข้อมูล โดยยอมรับค่าที่แจกจ่ายตามปกติ

ตัวเลือกถังมากเกินไป   

สูตรสำหรับตัวเลือก ช่องที่กว้างเกินไป

ตัวเลือกถังน้อยเกินไป   

สูตรสำหรับตัวเลือก ช่องที่เล็กเกินไป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×