สร้างฮิสโตแกรมใน Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฮิสโทแกรมเป็นแผนภูมิคอลัมน์ที่แสดงข้อมูลความถี่

หมายเหตุ: หัวข้อนี้กล่าวเกี่ยวกับการสร้างฮิสโตแกรมเท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแผนภูมิเร (ฮีสโตแกรม) ดูที่การสร้างแผนภูมิเร

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีโหลด Analysis ToolPak สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูโหลด Analysis ToolPak ใน Excel

 2. บนเวิร์กชีต ให้พิมพ์ข้อมูลป้อนเข้าในคอลัมน์หนึ่ง เพิ่มป้ายชื่อในเซลล์แรกถ้าคุณต้องการ

  ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเชิงปริมาณ เช่นจำนวนรายการหรือคะแนนการทดสอบ เครื่องมือฮีสโตแกรมใช้ไม่ได้กับข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น หมายเลขประจำตัวที่ป้อนเป็นข้อความ

 3. ในคอลัมน์ถัดไป ให้พิมพ์หมายเลข Bin จากน้อยไปหามาก เพิ่มป้ายชื่อในเซลล์แรกถ้าคุณต้องการ

  คุณควรใช้หมายเลข Bin ของคุณเองเพราะจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ของคุณมากกว่า ถ้าคุณไม่ใส่หมายเลข Bin ใดๆ เครื่องมือฮีสโตแกรมจะสร้างช่วงหมายเลข bin ที่มีระยะห่างเท่าๆ กัน และใช้ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดในช่วงข้อมูลนำเข้าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

 4. คลิก ข้อมูล > การวิเคราะห์ข้อมูล

  การวิเคราะห์ข้อมูลและ Solver

 5. คลิก ฮีสโตแกรม > ตกลง

  กล่องโต้ตอบ การวิเคราะห์ข้อมูล

 6. ภายใต้ ป้อนค่า ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่อง ช่วงข้อมูลเข้า ให้ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงข้อมูลที่มีตัวเลขที่นำเข้า

  2. ในกล่อง ช่วง Bin ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงที่มีหมายเลข Bin

   ถ้าคุณใช้ป้ายชื่อคอลัมน์บนเวิร์กชีต คุณสามารถใส่ไว้ในการอ้างอิงเซลล์ได้

   เคล็ดลับ: แทนที่จะใส่การอ้างอิงด้วยตนเอง คุณสามารถคลิ ปุ่มยุบ เพื่อเป็นการชั่วคราวยุบกล่องโต้ตอบเพื่อเลือกช่วงบนเวิร์กชีต คลิกปุ่มอีกขยายกล่องโต้ตอบ

 7. ถ้าคุณรวมป้ายชื่อคอลัมน์ไว้ในการอ้างอิงเซลล์ ให้ตรวจดูกล่อง ป้ายชื่อ

 8. ภายใต้ ตัวเลือกผลลัพธ์ ให้เลือกตำแหน่งผลลัพธ์

  คุณสามารถใส่ฮีสโตแกรมในเวิร์กชีตเดียวกัน ในเวิร์กชีตใหม่ในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน หรือในเวิร์กบุ๊กใหม่

 9. เลือกกล่องต่อไปนี้

  พาเรโต (ฮีสโตแกรมที่เรียงลำดับแล้ว) จะแสดงข้อมูลของความถี่ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย

  เปอร์เซ็นต์สะสม     จะแสดงเปอร์เซ็นต์สะสมและเพิ่มเส้นเปอร์เซ็นต์สะสมลงในแผนภูมิฮีสโตแกรม

  ผลลัพธ์แผนภูมิ     จะแสดงแผนภูมิฮีสโตแกรมแบบฝังตัว

 10. คลิก ตกลง

  ถ้าคุณต้องการกำหนดฮีสโตแกรมเอง คุณสามารถเปลี่ยนป้ายชื่อข้อความ และคลิกส่วนใดก็ได้ในแผนภูมิฮีสโตแกรมเพื่อใช้ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิสไตล์แผนภูมิ และ ตัวกรองแผนภูมิ ที่อยู่ทางด้านขวาของแผนภูมิ

 1. เลือกข้อมูลของคุณ

  (ทำหรือไม่เป็นตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลสำหรับฮิสโตแกรม)

  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างฮิสโทแกรมตัวอย่างที่ด้านบน
 2. คลิก แทรก > แทรกแผนภูมิสถิติ > ฮิสโทแกรม

  คำสั่ง ฮิสโทแกรม สามารถเข้าถึงได้จากปุ่ม แทรกแผนภูมิทางสถิติ

  คุณยังสามารถสร้างฮิสโตแกรมได้จากแท็บแผนภูมิทั้งหมด ในแผนภูมิที่แนะนำ

เคล็ดลับ: 

 • ใช้แท็บการออกแบบ และการจัดรูปแบบ เพื่อกำหนดลักษณะของแผนภูมิของคุณ

 • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเหล่านี้ คลิกตำแหน่งใด ๆ ในฮีสโตแกรมเมื่อต้องการเพิ่มเครื่องมือแผนภูมิ ลงใน ribbon

แท็บ ออกแบบ และแท็บ รูปแบบ สำหรับเครื่องมือแผนภูมิ

 1. คลิกขวาบนแกนแนวนอนของแผนภูมิ คลิกจัดรูปแบบแกน นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกแกน

  คำสั่ง จัดรูปแบบแกน บนเมนูทางลัด
 2. ใช้ข้อมูลในตารางต่อไปนี้เพื่อตัดสินใจว่า ตัวเลือกที่คุณต้องการตั้งค่าในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบแกน

  ตัวเลือก

  คำอธิบาย

  ตามประเภท

  เลือกตัวเลือกนี้เมื่อประเภท (แกนแนวนอน) จะยึดตามข้อความแทนที่จะเป็นตัวเลข ฮีสโตแกรมจะจัดกลุ่มประเภทเดียวกัน และการหาผลรวมของค่าในแกนค่า

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนับจำนวนของสตริงข้อความที่ปรากฏ ให้เพิ่มคอลัมน์และใส่ค่า “1” แล้วลงจุดฮิสโทแกรม และตั้งค่าช่องเป็น ตามประเภท

  อัตโนมัติ

  นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฮิสโตรม ความกว้างถังจะคำนวณโดยใช้กฎการอ้างอิงปกติของ Scott

  ความกว้างถัง

  ใส่จำนวนตำแหน่งทศนิยมบวกสำหรับจำนวนของจุดข้อมูลในแต่ละช่วง

  จำนวนของช่อง

  ใส่หมายเลขของช่องสำหรับฮีสโตแกรม (รวมถึงช่องมากเกินไปและน้อยเกินไป)

  ถังมากเกินไป

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างช่องสำหรับค่าทั้งหมดที่อยู่เหนือค่าในกล่องที่อยู่ทางด้านขวา เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ใส่ตัวเลขทศนิยมที่แตกต่างกันในกล่อง

  ถังน้อยเกินไป

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างช่องสำหรับค่าทั้งหมดที่ด้านล่าง หรือเท่ากับค่าในกล่องที่อยู่ทางด้านขวา เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ใส่ตัวเลขทศนิยมที่แตกต่างกันในกล่อง

  บานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบแกน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิฮีสโตแกรมและวิธีที่ช่วยคุณทำให้เห็นข้อมูลเชิงสถิติ ดูโพสต์ในบล็อกบนฮีสโตแกรม เร และแผนภูมิกล่องและ whiskerนี้ โดยทีม Excel คุณอาจจะสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอื่น ๆ ใหม่ชนิดแผนภูมิที่อธิบายไว้ในบล็อกนี้โพสต์

ตัวเลือกอัตโนมัติ (กฎการอ้างอิงปกติของ Scott)   

สูตรสำหรับตัวเลือกอัตโนมัติ

กฎการอ้างอิงปกติของ Scott พยายามลดความโน้มเอียงในค่าความแปรปรวนของฮีสโตแกรมเปรียบเทียบกับชุดข้อมูล ในขณะที่ตั้งสมมติฐานว่าตามปกติ distributed ข้อมูล

ตัวเลือกถังมากเกินไป   

สูตรสำหรับตัวเลือก ช่องที่กว้างเกินไป

ตัวเลือกถังน้อยเกินไป   

สูตรสำหรับตัวเลือก ช่องที่เล็กเกินไป

 1. เลือกข้อมูลของคุณ

  (ทำหรือไม่เป็นตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลสำหรับฮิสโตแกรม)

  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างฮิสโทแกรมตัวอย่างที่ด้านบน
 2. คลิก แทรก > แผนภูมิ

  ปุ่ม แผนภูมิ ในกลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก ใน Word
 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกแผนภูมิ ภายใต้แผนภูมิทั้งหมด คลิกฮีสโตแกรม และคลิกตกลง

เคล็ดลับ: 

 • ใช้แท็บออกแบบ และรูป บน ribbon เพื่อกำหนดลักษณะของแผนภูมิของคุณ

 • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเหล่านี้ คลิกตำแหน่งใด ๆ ในฮีสโตแกรมเมื่อต้องการเพิ่มเครื่องมือแผนภูมิ ลงใน ribbon

แท็บ ออกแบบ และแท็บ รูปแบบ สำหรับเครื่องมือแผนภูมิ

 1. คลิกขวาบนแกนแนวนอนของแผนภูมิ คลิกจัดรูปแบบแกน นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกแกน

  คำสั่ง จัดรูปแบบแกน บนเมนูทางลัด
 2. ใช้ข้อมูลในตารางต่อไปนี้เพื่อตัดสินใจว่า ตัวเลือกที่คุณต้องการตั้งค่าในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบแกน

  ตัวเลือก

  คำอธิบาย

  ตามประเภท

  เลือกตัวเลือกนี้เมื่อประเภท (แกนแนวนอน) จะยึดตามข้อความแทนที่จะเป็นตัวเลข ฮีสโตแกรมจะจัดกลุ่มประเภทเดียวกัน และการหาผลรวมของค่าในแกนค่า

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนับจำนวนของสตริงข้อความที่ปรากฏ ให้เพิ่มคอลัมน์และใส่ค่า “1” แล้วลงจุดฮิสโทแกรม และตั้งค่าช่องเป็น ตามประเภท

  อัตโนมัติ

  นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฮิสโตรม

  ความกว้างถัง

  ใส่จำนวนตำแหน่งทศนิยมบวกสำหรับจำนวนของจุดข้อมูลในแต่ละช่วง

  จำนวนของช่อง

  ใส่หมายเลขของช่องสำหรับฮีสโตแกรม (รวมถึงช่องมากเกินไปและน้อยเกินไป)

  ถังมากเกินไป

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างช่องสำหรับค่าทั้งหมดที่อยู่เหนือค่าในกล่องที่อยู่ทางด้านขวา เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ใส่ตัวเลขทศนิยมที่แตกต่างกันในกล่อง

  ถังน้อยเกินไป

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างช่องสำหรับค่าทั้งหมดที่ด้านล่าง หรือเท่ากับค่าในกล่องที่อยู่ทางด้านขวา เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ใส่ตัวเลขทศนิยมที่แตกต่างกันในกล่อง

  บานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบแกน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิฮีสโตแกรมและวิธีที่ช่วยคุณทำให้เห็นข้อมูลเชิงสถิติ ดูโพสต์ในบล็อกบนฮีสโตแกรม เร และแผนภูมิกล่องและ whiskerนี้ โดยทีม Excel คุณอาจจะสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอื่น ๆ ใหม่ชนิดแผนภูมิที่อธิบายไว้ในบล็อกนี้โพสต์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสร้างฮิสโตแกรมใน Excel for Mac 2011

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างฮิสโตแกรมใน Excel 2016 for Mac:

 1. เลือกข้อมูล

  (ทำหรือไม่เป็นตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลสำหรับฮิสโตแกรม)

  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างฮิสโทแกรมตัวอย่างที่ด้านบน
 2. บน ribbon คลิกแท็บแทรก จาก นั้นคลิก ไอคอนแผนภูมิทางสถิติ (ไอคอนทางสถิติ ) และภายใต้ฮีสโตแกรม เลือกฮีสโตแกรม

เคล็ดลับ: 

 • ใช้แท็บออกแบบแผนภูมิ และรูปแบบ เพื่อกำหนดลักษณะของแผนภูมิของคุณ

 • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บออกแบบแผนภูมิ และรูปแบบ คลิกที่ใดก็ได้ในฮีสโตแกรมเพื่อเพิ่มลงใน ribbon

ใน Excel Online คุณสามารถดูฮิสโตแกรม (แผนภูมิคอลัมน์ที่แสดงข้อมูลความถี่) แต่ไม่สามารถสร้างใหม่ได้เนื่องจากส่วนนี้ต้องใช้ Analysis ToolPak ซึ่งเป็น Add-in ของ Excel ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Online

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของ Excel คุณสามารถใช้ปุ่มเปิดใน Excel เพื่อเปิด Excel บนเดสก์ท็อปและสร้างฮิสโตแกรม

ปุ่มเปิดใน Excel

 1. แตะเพื่อเลือกข้อมูลของคุณ

  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างฮิสโทแกรมตัวอย่างที่ด้านบน
 2. ถ้าคุณอยู่บนโทรศัพท์ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข เพื่อแสดง ribbon จากนั้น แตะหน้าแรก

 3. แตะที่แทรก >แผนภูมิ >ฮีสโตแกรม

  ถ้าจำเป็น คุณสามารถกำหนดองค์ประกอบของแผนภูมิ

  หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณมี การสมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Office 365 ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

  ทดลองใช้ Office 365 หรือ Excel เวอร์ชันล่าสุด

 1. แตะเพื่อเลือกข้อมูลของคุณ

  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างฮิสโทแกรมตัวอย่างที่ด้านบน
 2. ถ้าคุณอยู่บนโทรศัพท์ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข เพื่อแสดง ribbon จากนั้น แตะหน้าแรก

 3. แตะที่แทรก >แผนภูมิ >ฮีสโตแกรม

เมื่อต้องการสร้างฮิสโตแกรมใน Excel คุณมีสองชนิดของข้อมูลเช่นข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ และหมายเลข bin ที่แสดงถึงช่วงคุณต้องการประเมินความถี่ คุณต้องจัดระเบียบข้อมูลในสองคอลัมน์บนแผ่นงาน คอลัมน์เหล่านี้ต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • ข้อมูลสำหรับการป้อนค่า    นี่คือข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือฮีสโตแกรม

 • เลข bin    หมายเลขเหล่านี้แสดงถึงช่วงที่คุณต้องการให้ฮีสโตแกรมที่เครื่องมือการใช้สำหรับการวัดข้อมูลสำหรับการป้อนค่าในการวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อคุณใช้เครื่องมือฮีสโตแกรม Excel นับจำนวนของจุดข้อมูลในแต่ละถังข้อมูล จุดข้อมูลจะถูกรวมอยู่ในถังเฉพาะเจาะจงถ้าจำนวนมากกว่าที่ถูกผูกไว้ต่ำสุด และเท่ากับ หรือน้อยกว่ามากที่สุดที่ถูกผูกไว้สำหรับถังรีข้อมูล ถ้าคุณไม่ได้ใส่ช่วง bin, Excel สร้างชุดของช่องกระจายเท่า ๆ กันระหว่างค่าต่ำสุด และสูงสุดของข้อมูลป้อนเข้า

ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ฮีสโตแกรมจะแสดง บนแผ่นงานใหม่ (หรือ ในเวิร์กบุ๊กใหม่) และแสดงตารางฮีสโตแกรมและแผนภูมิคอลัมน์ที่แสดงข้อมูลในตารางฮีสโตแกรม

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×