สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าคี่และหน้าคู่ใน Word for Mac 2016

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คือพื้นที่ในระยะขอบด้านบนและด้านล่างของแต่ละหน้าในเอกสาร ตามค่าเริ่มต้น Word ใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษแบบเดียวกันบนทุกหน้าของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อให้หัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าคี่และหน้าคู่ของเอกสารของคุณแตกต่างกันได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหรือลบส่วนหัวและส่วนท้ายออกจากหน้าแต่ละหน้า ให้ดู ลบส่วนหัวหรือส่วนท้ายออกจากหน้าเดียว

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างกัน

 1. ดับเบิลคลิกที่บริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (ใกล้ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า) พื้นที่ส่วนหัวมีลักษณะดังนี้:

  พื้นที่หัวกระดาษของเอกสารจะแสดงขึ้น

 2. บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ กาเครื่องหมายกล่อง หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน ถูกเน้นไว้บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. คลิกในบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ของหน้าที่เป็นเลขคี่ จากนั้นบนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกปุ่ม หัว หรือ ท้ายกระดาษ แล้วเลือกสไตล์ที่คุณต้องการใช้

  โปรดสังเกตว่า มีเค้าโครงมากมาย รวมถึงที่ออกแบบมาสำหรับหน้าคู่หรือหน้าคี่โดยเฉพาะ

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ แกลเลอรีสไตล์หัวกระดาษถูกทำให้เด่น

 4. พิมพ์ข้อความของคุณในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับหน้าคู่

 6. ถ้าต้องการกลับไปที่เนื้อหาของเอกสารของคุณ ให้คลิก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปิด ถูกเน้นอยู่

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือแก้ไขส่วนหัวและส่วนท้ายใน Word for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×