สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าคี่และหน้าคู่ใน Word for Mac 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คือพื้นที่ในระยะขอบด้านบนและด้านล่างของแต่ละหน้าในเอกสาร ตามค่าเริ่มต้น Word ใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษแบบเดียวกันบนทุกหน้าของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อให้หัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าคี่และหน้าคู่ของเอกสารของคุณแตกต่างกันได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเอาหัวกระดาษและท้ายกระดาษจากแต่ละหน้า ดูลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกจากหน้าเดี่ยว

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างกัน

 1. ดับเบิลคลิกที่บริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (ใกล้ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า) พื้นที่ส่วนหัวมีลักษณะดังนี้:

  พื้นที่หัวกระดาษของเอกสารจะแสดงขึ้น

 2. บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ กาเครื่องหมายกล่อง หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน ถูกเน้นไว้บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. คลิกในบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ของหน้าที่เป็นเลขคี่ จากนั้นบนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกปุ่ม หัว หรือ ท้ายกระดาษ แล้วเลือกสไตล์ที่คุณต้องการใช้

  โปรดสังเกตว่า มีเค้าโครงมากมาย รวมถึงที่ออกแบบมาสำหรับหน้าคู่หรือหน้าคี่โดยเฉพาะ

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ แกลเลอรีสไตล์หัวกระดาษถูกทำให้เด่น

 4. พิมพ์ข้อความของคุณในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับหน้าคู่

 6. ถ้าต้องการกลับไปที่เนื้อหาของเอกสารของคุณ ให้คลิก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปิด ถูกเน้นอยู่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Word for Mac

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×