สร้างหรือแก้ไข Cascading style sheet

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Cascading สไตล์ sheet (CSS) ให้คุณควบคุมงานนำเสนอของเว็บเพจของคุณ โดยใช้ CSS คุณสามารถอย่างแม่นยำจัดตำแหน่ง และกำหนดลักษณะที่ปรากฏขององค์ประกอบบนหน้าเว็บ

CSS แบบสามารถภายนอก ภายใน หรือแบบอินไลน์ สัมพันธ์กับเว็บเพจ และเว็บเพจสามารถใช้ CSS ชนิดเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างพร้อมกัน โดยทั่วไป สไตล์ที่กำหนดไว้ในแบบอินไลน์ CSS เกิดขึ้นก่อนหน้าใน CSS แบบภายใน หรือที่อยู่ภายนอก และสไตล์ใน CSS แบบภายในจะมีผลเหนือสไตล์ใน CSS แบบภายนอก

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้าง CSS แบบภายนอก

สร้าง CSS แบบภายใน

สร้าง CSS แบบอินไลน์

สร้าง CSS แบบภายนอก

ใช้ภายนอกเมื่อคุณต้องการนำลักษณะเดียวกันอย่างสอดคล้องกันทั่วทั้งเว็บเพบางส่วน หรือทั้งหมดในไซต์ของคุณ โดยการกำหนดสไตล์ในอย่าง น้อยหนึ่งแผ่นลักษณะภายนอก และแนบเหล่านั้นไปยังเว็บเพ คุณสามารถมั่นใจว่า ไซต์ของคุณทั้งหมดที่มีรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกัน ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสไตล์ คุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงเดียวเท่านั้นเช่นใน CSS ภายนอกซึ่ง และการเปลี่ยนแปลงจะแสดงผลใน CSS และ Web pages ทั้งหมดที่อ้างอิงสไตล์นั้นโดยอัตโนมัติ

CSS แบบภายนอกจะอยู่ภายในไฟล์.css เช่น core.css ไวยากรณ์ของ CSS แบบภายนอกจะเหมือนกับ CSS แบบภายใน เว้นแต่ว่าสไตล์กำหนดไว้ใน CSS แบบภายนอกไม่ได้อยู่ล้อมรอบ ด้วยแท็ก <สไตล์ >

สร้าง CSS แบบภายนอกที่ว่างเปล่า

 • บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ใหม่ แล้ว คลิ กCSS

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกลูกศรบนปุ่มเอกสารใหม่ xxxxxx บนแถบเครื่องมือทั่วไป หรือมาตรฐาน แล้ว คลิ กCSS

สร้างสไตล์ใหม่และ CSS ภายนอกในขั้นตอนเดียว

 1. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกสไตล์ใหม่

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิสไตล์ใหม่ ในบานหน้าต่างงานใช้สไตล์ หรือลักษณะจัดการ หรือ บนแถบเครื่องมือสไตล์

 2. ในกล่องโต้ตอบสไตล์ใหม่ ในกล่องกำหนดใน คลิกสไตล์ชีตใหม่

ด้านบนของหน้า

สร้าง CSS แบบภายใน

ใช้ CSS แบบภายใน บางครั้งเรียกว่า CSS ที่ฝังตัว เมื่อคุณต้องการกำหนดลักษณะสำหรับเฉพาะเว็บเพจปัจจุบัน และยัง เมื่อคุณต้องการแทนสไตล์ที่กำหนดไว้ใน CSS ภายนอกแนบมากับเว็บเพจปัจจุบัน

CSS แบบภายในจะอยู่ภายในแท็ก <หัว > ของเว็บเพจ

ตัวอย่างของแผ่นงานแผนลักษณะภายใน

<style type="text/css">
.alert {
font-weight: bold;
color: #FF0000;
}
h1 {
font-size: 16pt;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
#headlines {
border-color: #000000;
border-width: thin;
border-style: solid;
}
</style>

สร้าง CSS แบบภายใน

 1. เปิดเว็บเพจที่คุณต้องมี CSS

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกสไตล์ใหม่

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิสไตล์ใหม่ ในบานหน้าต่างงานใช้สไตล์ หรือลักษณะจัดการ หรือ บนแถบเครื่องมือสไตล์

 3. ในกล่องโต้ตอบสไตล์ใหม่ ในกล่องกำหนดใน เลือกหน้าปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

สร้าง CSS แบบอินไลน์

ใช้ลักษณะแบบอินไลน์เพื่อใช้คุณสมบัติ CSS องค์ประกอบของแต่ละหน้าเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องนำสไตล์ มีกำหนดลักษณะแบบอินไลน์ภายในแท็กเริ่มต้นขององค์ประกอบ HTML ลงในเว็บเพจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสไตล์แบบ ให้ดูบทความสร้าง และนำสไตล์

ตัวอย่างของแผ่นงานแผนสไตล์แบบอินไลน์

<p style="font-weight: bold; font-style: italic; color: #FF0000">

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×