สร้างหรือเรียกใช้แมโคร

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Word คุณสามารถทำงานที่ใช้บ่อย ด้วยการสร้าง และเรียกใช้แมโคร แมโครคือ ชุดของคำสั่งและคำแนะนำให้คุณจัดกลุ่มอยู่ด้วยกันเป็นคำสั่งเดียวเพื่อทำงานโดยอัตโนมัติ

เพื่อเป็นการประหยัดเวลาสำหรับงานที่คุณทำบ่อยๆ ให้คุณรวบรวมขั้นตอนต่างๆ มาไว้ในแมโคร ขั้นแรกให้คุณบันทึกแมโคร จากนั้นคุณสามารถเรียกใช้แมโครโดยคลิกปุ่มบน แถบเครื่องมือด่วน หรือกดแป้นแบบพร้อมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณตั้งไว้

 1. คลิก มุมมอง > แมโคร > บันทึกแมโคร

  คำสั่งบันทึกแมโคร

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับแมโคร

  กล่องชื่อแมโคร

 3. เมื่อต้องการใช้แมโครนี้ในเอกสารใหม่ใดๆ ที่คุณสร้างขึ้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในกล่อง เก็บแมโครไว้ที่ ระบุว่า เอกสารทั้งหมด (Normal.dotm)

  กล่องสำหรับการเลือกตำแหน่งที่จะเก็บแมโคร

 4. เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครของคุณเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม ให้คลิก ปุ่ม

  คลิกเพื่อกำหนดแมโครให้กับปุ่ม

 5. คลิกแมโครใหม่ (จะเป็นชื่อเหมือนอย่างเช่น Normal.NewMacros <ชื่อแมโครของคุณ>) แล้วคลิก เพิ่ม

  ปุ่ม แมโคร และปุ่ม เพิ่ม

 6. คลิก ปรับเปลี่ยน

  ปุ่ม ปรับเปลี่ยน ในกล่อง กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

 7. เลือกรูปปุ่ม พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

  ตัวเลือกปุ่มในกล่อง ปุ่มปรับเปลี่ยน

 8. ตอนนี้ก็ถึงเวลาบันทึกขั้นตอน คลิกคำสั่งหรือกดคีย์สำหรับแต่ละขั้นตอนในงานนั้น Word จะบันทึกการคลิกและการกดคีย์ของคุณ

  หมายเหตุ: ใช้คีย์บอร์ดเพื่อเลือกข้อความขณะที่คุณกำลังบันทึกแมโครของคุณ แมโครจะไม่บันทึกการเลือกที่เลือกด้วยเมาส์

 9. เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้คลิก มุมมอง > แมโคร > หยุดการบันทึก

  คำสั่งหยุดการบันทึก

ปุ่มของแมโครของคุณจะปรากฏบนแถบเครื่องมือด่วน

ปุ่มแมโครบนแถบเครื่องมือด่วน

เมื่อต้องการเรียกใช้งานแมโครให้คลิกที่ปุ่มดังกล่าว

 1. คลิก มุมมอง > แมโคร > บันทึกแมโคร

  คำสั่งบันทึกแมโคร

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับแมโคร

  กล่องชื่อแมโคร

 3. เมื่อต้องการใช้แมโครนี้ในเอกสารใหม่ใดๆ ที่คุณสร้างขึ้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในกล่อง เก็บแมโครไว้ที่ ระบุว่า เอกสารทั้งหมด (Normal.dotm)

  กล่องสำหรับการเลือกตำแหน่งที่จะเก็บแมโคร

 4. เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครของคุณเมื่อคุณกดคีย์ลัด ให้คลิก คีย์บอร์ด

  คลิกเพื่อกำหนดแมโครให้กับคีย์ลัด

 5. พิมพ์คีย์ผสมในกล่อง กดคีย์ลัดใหม่

 6. ตรวจสอบเพื่อดูว่าการผสมดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้สิ่งอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ามีการกำหนดไว้แล้วให้เลือกคีย์ผสมอื่น

 7. เมื่อต้องการใช้คีย์ลัดนี้ในเอกสารใหม่ใดๆ ที่คุณทำ ให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงใน ระบุว่า Normal.dotm

 8. คลิก กำหนด

 9. ตอนนี้ก็ถึงเวลาบันทึกขั้นตอน คลิกคำสั่งหรือกดคีย์สำหรับแต่ละขั้นตอนในงานนั้น Word จะบันทึกการคลิกและการกดคีย์ของคุณ

  หมายเหตุ: ใช้คีย์บอร์ดเพื่อเลือกข้อความขณะที่คุณกำลังบันทึกแมโครของคุณ แมโครจะไม่บันทึกการเลือกที่เลือกด้วยเมาส์

 10. เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้คลิก มุมมอง > แมโคร > หยุดการบันทึก

  คำสั่งหยุดการบันทึก

เมื่อต้องการเรียกใช้งานแมโครให้กดคีย์ลัด

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโคร ให้คลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือด่วน แล้วกดคีย์ลัด หรือเรียกใช้งานแมโครจากรายการ แมโคร

 1. คลิก มุมมอง > แมโคร > แสดงแมโคร

  คำสั่ง แสดงแมโคร

 2. ภายใต้รายการ ชื่อแมโคร ให้คลิกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้

 3. คลิก เรียกใช้

เมื่อต้องการทำให้แมโครจากเอกสารหนึ่งพร้อมใช้งานในเอกสารใหม่ทั้งหมด ให้เพิ่มแมโครนั้นลงในเทมเพลต Normal.dotm

 1. เปิดเอกสารที่มีแมโคร

 2. คลิก มุมมอง > แมโคร > แสดงแมโคร

  คำสั่ง แสดงแมโคร

 3. คลิก ตัวจัดระเบียบ

  ปุ่มตัวจัดระเบียบในกล่อง แสดงแมโคร

 4. คลิกแมโครที่คุณต้องการเพิ่มลงในเทมเพลต Normal.dotm แล้วคลิก คัดลอก

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง

 2. ภายใต้ เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก แมโคร

 3. คลิกแมโครที่คุณต้องการ

 4. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกที่แท็บและกลุ่มกำหนดเองที่คุณต้องการเพิ่มแมโคร

ถ้าคุณไม่มีกลุ่มกำหนดเองให้คลิก กลุ่มใหม่ จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มกำหนดเองของคุณ

 1. คลิก เพิ่ม

 2. คลิก เปลี่ยนชื่อ เพื่อเลือกรูปสำหรับแมโครและพิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ

 3. คลิก ตกลง สองครั้ง

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก แมโคร

 2. ในกล่องชื่อแมโคร พิมพ์ชื่อสำหรับแมโคร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณทำให้แมโครใหม่ชื่อเดียวกับแมโครที่มีอยู่แล้วภายใน Word แมโครแอคชันใหม่จะแทนแมโครที่มีอยู่แล้ว เมื่อต้องการดูรายการของแมโครที่มีอยู่ภายใน คลิกคำสั่ง ในแมโครใน รายการ

 3. ในรายการแมโครใน คลิกเทมเพลหรือเอกสารที่คุณต้องการเก็บแมโคร

  เมื่อต้องการทำให้แมโครของคุณพร้อมใช้งานในเอกสารทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคลิกNormal.dotm

 4. คลิกสร้าง เพื่อเปิด Visual Basic Editor

หลังจากที่คุณเปิด Visual Basic Editor คุณอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ Visual Basic for Applications สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกวิธีใช้ Microsoft Visual Basic บนเมนูวิธีใช้ หรือกด F1

คุณสามารถบันทึกลำดับการดำเนินการ หรือคุณสามารถเขียนแมโครตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการใส่ Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชันโค้ดในVisual Basic Editor

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำงานกับแมโครในOffice Word 2007 คุณต้องการแสดงแท็บนักพัฒนา

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก เป็นที่นิยม

 3. ภายใต้ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Word เลือกกล่องกาเครื่องหมายแท็บแสดงนักพัฒนาใน Ribbon

  หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก บันทึกแมโคร

  กลุ่ม โค้ด บนแท็บ นักพัฒนา
 2. ในกล่องชื่อแมโคร พิมพ์ชื่อสำหรับแมโคร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณทำให้แมโครใหม่ชื่อเดียวกับแมโครที่มีอยู่แล้วภายในOffice Word 2007 แมโครแอคชันใหม่จะแทนแมโครที่มีอยู่แล้ว เมื่อต้องการดูรายการของแมโครภายใน บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มโค้ด คลิกแมโคร ในรายการแมโครใน คลิกคำสั่ง

 3. ในกล่องเก็บแมโครใน คลิกเทมเพลต หรือเอกสารที่คุณต้องการเก็บแมโคร

  สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการทำให้แมโครของคุณพร้อมใช้งานในเอกสารทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคลิกNormal.dotm

 4. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายของแมโคร

 5. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เริ่มการบันทึก    เพื่อเริ่มการบันทึกแมโคโดยไม่ต้องกำหนดให้กับปุ่มบนแถบเครื่องมือด่วน หรือ การใช้คีย์ลัด คลิกตกลง

  • สร้างปุ่ม    เมื่อต้องการกำหนดแมกับปุ่มบนแถบเครื่องมือด่วน ทำต่อไปนี้:

   1. คลิกปุ่ม

   2. ภายใต้กำหนดแถบเครื่องมือด่วน เลือกเอกสาร (หรือเอกสารทั้งหมด) ที่ คุณต้องการเพิ่มแมโคลงในแถบเครื่องมือด่วน

    สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการทำให้แมโครของคุณพร้อมใช้งานในเอกสารทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคลิกNormal.dotm

   3. ภายใต้เลือกคำสั่งจาก กล่องโต้ตอบ คลิกแมโครที่คุณกำลังบันทึก แล้ว คลิกเพิ่ม

   4. เมื่อต้องการกำหนดปุ่ม คลิกปรับเปลี่ยน

   5. ภายใต้สัญลักษณ์ คลิกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการใช้สำหรับปุ่มของคุณ

   6. ในกล่องแสดงชื่อ พิมพ์ชื่อแมโครที่คุณต้องการแสดง

   7. คลิกตกลง สองครั้งเพื่อเริ่มการบันทึกแมโคร

    สัญลักษณ์ที่คุณเลือกจะแสดงในแถบเครื่องมือด่วน ชื่อที่คุณพิมพ์จะแสดงเมื่อคุณชี้ไปที่สัญลักษณ์

  • กำหนดแป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดแมโคร ทำต่อไปนี้:

   1. คลิก คีย์บอร์ด

   2. ในกล่องคำสั่ง คลิกแมโครที่คุณกำลังบันทึก

   3. ในกล่องกดคีย์ลัดใหม่ ลำดับคีย์ที่คุณต้องพิมพ์ แล้ว คลิ กกำหนด

   4. คลิกปิด เพื่อเริ่มการบันทึกแมโคร

 6. ดำเนินการกระทำที่คุณต้องการรวมไว้ในแมโคร

  หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกแมโค คุณสามารถใช้เมาส์ การคลิกคำสั่งและตัวเลือก แต่ไม่ ให้เลือกข้อความ คุณต้องใช้คีย์บอร์ดเพื่อเลือกข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกข้อความโดยใช้คีย์บอร์ด ดูเลือกข้อความ

 7. เมื่อต้องการหยุดการบันทึกการดำเนินการของคุณ คลิกหยุดการบันทึก ในกลุ่มโค้ด

เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับแมโคร

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก กำหนดเอง

 3. ถัดจากแป้นพิมพ์ลัด คลิกกำหนดเอง

 4. ในรายการประเภท คลิกแมโคร

 5. ในรายการแมโคร คลิกแมโครที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 6. ในกล่องกดคีย์ลัดใหม่ พิมพ์คีย์ผสมที่คุณต้องการเลือก

 7. เครื่องหมายในกล่องแป้นปัจจุบัน เพื่อให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้มอบหมายแป้นพร้อมกันที่คุณใช้เพื่อทำงานแตกต่างกันได้

 8. ในรายการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใน คลิกตัวเลือกที่ตรงกับที่คุณต้องการเรียกใช้แมโครของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการทำให้แมโครของคุณพร้อมใช้งานในเอกสารทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคลิกNormal.dotm

 9. คลิก ปิด

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก แมโคร

  กลุ่ม โค้ด บนแท็บ นักพัฒนา

 2. ในรายการภายใต้ชื่อแมโคร คลิกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้

 3. คลิก เรียกใช้

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก แมโคร

  กลุ่ม โค้ด บนแท็บ นักพัฒนา

 2. ในกล่องชื่อแมโคร พิมพ์ชื่อสำหรับแมโคร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณทำให้แมโครใหม่ชื่อเดียวกับแมโครที่มีอยู่แล้วภายในOffice Word 2007 แมโครแอคชันใหม่จะแทนแมโครที่มีอยู่แล้ว เมื่อต้องการดูรายการของแมโครที่มีอยู่ภายใน คลิกคำสั่ง ในแมโครใน รายการ

 3. ในรายการแมโครใน คลิกเทมเพลต หรือเอกสารที่คุณต้องการเก็บแมโคร

  เมื่อต้องการทำให้แมโครของคุณพร้อมใช้งานในเอกสารทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคลิกNormal.dotm

 4. คลิกสร้าง เพื่อเปิด Visual Basic Editor

หลังจากที่คุณเปิด Visual Basic Editor คุณอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ Visual Basic for Applications สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกวิธีใช้ Microsoft Visual Basic บนเมนูวิธีใช้ หรือกด F1

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×