สร้างหรือเปลี่ยนสารบัญภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างสารบัญ ตัวอย่างเช่น รายการของภาพประกอบที่รวมอยู่ในเอกสารของคุณ โดยใช้ลักษณะ กับคำอธิบายภาพรูป แล้ว ใช้คำอธิบายภาพเหล่านั้นเพื่อสร้างสารบัญ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแทรกคำอธิบายรูปภาพ และนำไปใช้ สไตล์ ให้ดูคำอธิบายใช้และสไตล์ที่กำหนดเองใน Word for Mac

ให้เลือกทำดังนี้

สร้างสารบัญภาพโดยใช้สไตล์ที่มีอยู่แล้วภายใน

 1. คลิกบริเวณที่คุณต้องการแทรกสารบัญภาพในเอกสารของคุณ

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ดัชนีและตาราง จากนั้นคลิกแท็บ สารบัญภาพ

 3. คลิก ตัวเลือก จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สไตล์

 4. บนเมนูป็อปอัพ สไตล์ ให้คลิกชื่อสไตล์ที่ใช้สำหรับคำอธิบายภาพ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ในกล่อง รูปแบบ เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

 6. เลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ

อัปเดตสารบัญภาพ

ถ้าคุณเพิ่มภาพลงในเอกสารที่มีสารบัญภาพ คุณสามารถอัปเดตสารบัญภาพให้รวมรายการใหม่เข้าไปด้วยได้ Word จะสร้างสารบัญภาพที่มีอยู่แล้วใหม่เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถอัปเดตสารบัญทั้งหมดหรือเฉพาะเลขหน้าก็ได้

 1. กด CONTROL คลิกสารบัญภาพ จากนั้นคลิก อัปเดตเขตข้อมูล

 2. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสไตล์สำหรับสารบัญภาพ

เมื่อคุณเปลี่ยนสไตล์ในสารบัญภาพ Word จะสร้างสารบัญภาพใหม่เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง

 1. คลิกที่สารบัญภาพ

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ดัชนีและตาราง จากนั้นคลิกแท็บ สารบัญภาพ

 3. คลิก ตัวเลือก จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สไตล์

 4. บนเมนูป็อปอัพ สไตล์ ให้คลิกชื่อสไตล์ที่ใช้สำหรับคำอธิบายภาพ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ในกล่อง รูปแบบ ให้คลิก จากเทมเพลต จากนั้นคลิก Modify

 6. ในกล่องโต้ตอบ สไตล์ ให้คลิก Modify

 7. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×