Office

สร้างหรือเปลี่ยนสารบัญภาพ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างสารบัญ ตัวอย่างเช่น รายการของภาพประกอบที่รวมอยู่ในเอกสารของคุณ โดยใช้ลักษณะ กับคำอธิบายภาพรูป แล้ว ใช้คำอธิบายภาพเหล่านั้นเพื่อสร้างสารบัญ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแทรกคำอธิบายรูปภาพ และนำไปใช้ สไตล์ ให้ดูคำอธิบายใช้และสไตล์ที่กำหนดเองใน Word for Mac

ให้เลือกทำดังนี้

สร้างสารบัญภาพโดยใช้สไตล์ที่มีอยู่แล้วภายใน

 1. คลิกบริเวณที่คุณต้องการแทรกสารบัญภาพในเอกสารของคุณ

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ดัชนีและตาราง จากนั้นคลิกแท็บ สารบัญภาพ

 3. คลิก ตัวเลือก จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สไตล์

 4. บนเมนูป็อปอัพ สไตล์ ให้คลิกชื่อสไตล์ที่ใช้สำหรับคำอธิบายภาพ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ในกล่อง รูปแบบ เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

 6. เลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ

อัปเดตสารบัญภาพ

ถ้าคุณเพิ่มภาพลงในเอกสารที่มีสารบัญภาพ คุณสามารถอัปเดตสารบัญภาพให้รวมรายการใหม่เข้าไปด้วยได้ Word จะสร้างสารบัญภาพที่มีอยู่แล้วใหม่เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถอัปเดตสารบัญทั้งหมดหรือเฉพาะเลขหน้าก็ได้

 1. กด CONTROL คลิกสารบัญภาพ จากนั้นคลิก อัปเดตเขตข้อมูล

 2. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสไตล์สำหรับสารบัญภาพ

เมื่อคุณเปลี่ยนสไตล์ในสารบัญภาพ Word จะสร้างสารบัญภาพใหม่เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง

 1. คลิกที่สารบัญภาพ

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ดัชนีและตาราง จากนั้นคลิกแท็บ สารบัญภาพ

 3. คลิก ตัวเลือก จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สไตล์

 4. บนเมนูป็อปอัพ สไตล์ ให้คลิกชื่อสไตล์ที่ใช้สำหรับคำอธิบายภาพ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ในกล่อง รูปแบบ ให้คลิก จากเทมเพลต จากนั้นคลิก Modify

 6. ในกล่องโต้ตอบ สไตล์ ให้คลิก Modify

 7. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×