สร้างหรืออัปเดตการอ้างอิงโยง

การอ้างอิงโยง หมายถึงรายการที่ปรากฏในเอกสารที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น เช่น คุณสามารถระบุว่า “รูปภาพ 1” ในเอกสารของคุณ และอ้างอิงถึงตำแหน่งที่ตั้งอื่นของรูปภาพในเอกสารให้กับผู้อ่าน โดยค่าเริ่มต้น Word จะแทรกการอ้างอิงโยงเป็นไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งคุณสามารถคลิกเพื่อไปยังรายการที่ถูกอ้างอิงโยงโดยตรง คุณสามารถสร้างการอ้างอิงโยงให้กับรายการต่างๆ เช่น หัวเรื่อง เชิงอรรถ บุ๊กมาร์ก คำอธิบายภาพ และลำดับเลขย่อหน้าได้ ถ้าคุณเพิ่ม หรือเอาเนื้อหาที่ทำให้รายการอ้างอิงเปลี่ยนแปลงออก คุณสามารถอัปเดตการอ้างอิงโยงได้

ให้เลือกทำดังนี้

สร้างการอ้างอิงโยง

คุณสามารถแทรกการอ้างอิงโยงไปยังรายการลำดับเลข หัวเรื่อง บุ๊กมาร์ก เชิงอรรถ อ้างอิงท้ายเรื่อง สมการ รูปภาพ หรือตารางต่างๆ ในเอกสารของคุณ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้การอ้างอิงโยงปรากฏ

  เช่น ถ้าคุณแนะนำการอ้างอิงโยงของคุณด้วยคำว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ให้เพิ่มช่องว่างหลังคำว่า ให้ดู จากนั้นวางเคอร์เซอร์หลังช่องว่าง

 3. บนเมนู แทรก ให้คลิก การอ้างอิงโยง

 4. บนเมนูป็อปอัพ ประเภทการอ้างอิง ให้คลิกประเภทของรายการที่คุณต้องการอ้างอิงถึง

 5. บนเมนูป็อปอัพ แทรกการอ้างอิงถึง ให้คลิกคำอธิบายที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสาร

  เช่น ถ้าคุณสร้างการอ้างอิงโยงสำหรับตาราง ให้เลือก ข้างบนบน/ข้างล่าง ให้แทรกคำว่า “ข้างบน” ถ้าตารางอยู่เหนือการอ้างอิงโยง

 6. ในกล่อง สำหรับคำอธิบายภาพ ให้คลิกรายการเฉพาะที่คุณต้องการการอ้างอิงโยงเพื่ออ้างอิงถึง

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่ต้องการให้การอ้างอิงโยงเป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่สามารถคลิกได้ ให้เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง แทรกเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 7. คลิก แทรก

อัปเดตการอ้างอิงโยงจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง

ใช้ขั้นตอนนี้ ถ้าคุณย้ายรายการที่คุณกำลังจะทำการอ้างอิงโยงจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง เช่น ถ้าคุณมีการอ้างอิงโยงไปยังตาราง จากนั้นย้ายตารางไปหน้าอื่น คุณต้องอัปเดตการอ้างอิงโยง

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ถึง

ให้ทำสิ่งนี้

อัปเดตการอ้างอิงโยงเฉพาะ

ชี้ไปที่การอ้างอิงโยง กด CONTROL แล้วคลิกการอ้างอิงโยงที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นคลิก อัปเดตเขตข้อมูล

อัปเดตอ้างอิงโยงทั้งหมดในเอกสาร

เลือกทั้งเอกสาร กด CONTROL จากที่ใดก็ได้บนเอกสาร จากนั้นคลิก อัปเดตเขตข้อมูล

 1. หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็น เกิดข้อผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก เกิดข้อผิดพลาด หรือ ! ไม่พบแหล่งข้อมูลการอ้างอิง รายการที่มีการอ้างอิงโยงไม่ได้อยู่ในเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ใช้บุ๊กมาร์ก

ใช้คำอธิบายภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×