สร้างหรือลบแป้นพิมพ์ลัดใน Word 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างแป้นพิมพ์ลัดของคุณเองเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ถ้าแป้นพิมพ์ลัดเหมือนกับแป้นพิมพ์ลัดเริ่มต้นของ Mac OS X แป้นพิมพ์ลัดนั้นจะไม่ทำงานเว้นแต่ว่าคุณจะ ปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ Mac OS X

สร้างแป้นพิมพ์ลัดสำหรับงาน

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดคีย์บอร์ดเอง

 2. คลิกชื่อเมนูในรายการ ประเภท

 3. เลือกงานในรายการ คำสั่ง ที่คุณต้องการกำหนดให้กับแป้นพิมพ์ลัด

  แป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่ปัจจุบันกำหนดให้กับงานที่เลือกอยู่จะปรากฏในกล่อง แป้นปัจจุบัน

 4. ในกล่อง กดแป้นพิมพ์ลัดใหม่ ให้พิมพ์แป้นที่กดพร้อมกันที่มีแป้นปรับค่าอย่างน้อยหนึ่งแป้น ( COMMAND , Control , Option , Shift) และแป้นเพิ่มเติม เช่น COMMAND + Option + F11

  ถ้าคุณพิมพ์แป้นพิมพ์ลัดที่กำหนดไว้แล้ว การกระทำที่กำหนดให้กับการกดแป้นพิมพ์พร้อมกันนั้นจะปรากฏขึ้นถัดจาก ปัจจุบันกำหนดให้กับ

 5. คลิก กำหนด

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการยกเลิกการกำหนดแป้นพิมพ์ลัด ให้กด Esc

  • คำอธิบายการใช้แป้นพิมพ์ลัดจะอ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบคีย์บอร์ดอื่นๆ อาจไม่สัมพันธ์กับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอาจแตกต่างอีกเช่นกัน

ลบแป้นพิมพ์ลัดสำหรับงาน

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถลบแป้นพิมพ์ลัดที่คุณเพิ่มได้ แต่ไม่สามารถลบแป้นพิมพ์ลัดเริ่มต้นของ Word

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดคีย์บอร์ดเอง

 2. คลิกชื่อเมนูในรายการ ประเภท

 3. คลิกงานที่คุณต้องการลบแป้นพิมพ์ลัดออกในรายการ คำสั่ง

 4. ในกล่อง แป้นปัจจุบัน ให้คลิกแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก เอาออก

สร้างแป้นพิมพ์ลัดเพื่อแทรกสัญลักษณ์

คุณสามารถสร้างแป้นพิมพ์ลัดสำหรับสัญลักษณ์ เช่น สัญลักษณ์โทรศัพท์จากฟอนต์ Zapf Dingbats ( สัญลักษณ์โทรศัพท์ของฟอนต์ Zapf Dingbats ) ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องงการสร้างแป้นพิมพ์ลัดเพื่อแทรกสัญลักษณ์โทรศัพท์ คุณสามารถกำหนด COMMAND + Option + Shift + T

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก สัญลักษณ์ขั้นสูง

 2. คลิกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษที่คุณต้องการ

 3. คลิกสัญลักษณ์หรืออักขระที่คุณต้องการ

 4. คลิก แป้นพิมพ์ลัด

 5. ในกล่อง กดแป้นพิมพ์ลัดใหม่ ให้พิมพ์แป้นที่กดพร้อมกันที่มีแป้นปรับค่าอย่างน้อยหนึ่งแป้น ( COMMAND , Control , Option , Shift) และแป้นเพิ่มเติม เช่น COMMAND + Option + Shift + T

  ถ้าคุณพิมพ์แป้นพิมพ์ลัดที่กำหนดไว้แล้ว การกระทำที่กำหนดให้กับการกดแป้นพิมพ์พร้อมกันนั้นจะปรากฏขึ้นถัดจาก ปัจจุบันกำหนดให้กับ

 6. คลิก กำหนด แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการยกเลิกการกำหนดแป้นพิมพ์ลัด ให้กด Esc

  • คำอธิบายการใช้แป้นพิมพ์ลัดจะอ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบคีย์บอร์ดอื่นๆ อาจไม่สัมพันธ์กับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอาจแตกต่างอีกเช่นกัน

 7. คลิก ยกเลิก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์

ลบแป้นพิมพ์ลัดเพื่อแทรกสัญลักษณ์

 1. คลิก สัญลักษณ์ ในเมนู แทรก

 2. คลิกสัญลักษณ์หรืออักขระที่คุณต้องการลบแป้นพิมพ์ลัดออก

 3. คลิก แป้นพิมพ์ลัด

 4. ในกล่อง แป้นปัจจุบัน ให้คลิกแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก เอาออก จากนั้นคลิก ตกลง

 5. คลิก ยกเลิก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์

รีเซ็ตแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมด

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดคีย์บอร์ดเอง

 2. เมื่อต้องการกู้คืนแป้นพิมพ์ลัดเป็นสถานะเดิม ให้คลิก รีเซ็ตทั้งหมด แล้วคลิก ใช่ ในข้อความยืนยัน

ปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ Mac OS X

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดที่เหมือนกับแป้นพิมพ์ลัดเริ่มต้นของ Mac OS X คุณต้องปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ OS X นั้นก่อน

 1. บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ

 2. คลิก คีย์บอร์ด แล้วคลิกแท็บ ทางลัด

 3. คลิกไปตามประเภทเพื่อค้นหาแป้นพิมพ์ลัดที่เฉพาะเจาะจง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการปิดใช้งาน

ดูเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดของ Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×