ตาราง

สร้างและจัดรูปแบบตาราง

สร้างหรือลบตาราง Excel

เมื่อคุณสร้างตารางในเวิร์กชีต Excel ไม่เพียงแค่คุณสามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายขึ้น แต่คุณยังได้ตัวกรอง เรียงลำดับ และการแรเงามาให้ในตัวโปรแกรมด้วย แถวที่เป็นแถบสี ทั้งยังสามารถในการใช้สูตรต่างๆ ใน แถวผลรวม

ตัวอย่างของข้อมูลที่จัดรูปแบบเป็นตาราง Excel

หมายเหตุ: 

 • ไม่ควรสับสนตาราง Excel กับตารางข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดคำสั่งการวิเคราะห์แบบ What-if (เครื่องมือข้อมูล บนแท็บ ข้อมูล) ดูที่ บทนำการวิเคราะห์แบบ What-If สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • สกรีนช็อตในบทความนี้นำมาจาก Excel 2016 ถ้าคุณมีเวอร์ชันอื่น มุมมองของคุณอาจมีความแตกต่างเล็กน้อย แต่ยังสามารถระบุได้โดยฟังก์ชันการทำงานจะเหมือนกัน

สร้างตารางในสไตล์ที่คุณต้องการ

 1. เลือกเซลล์ใดๆ ในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้ในตาราง

 2. บนแท็บ Home ให้คลิก สไตล์ > จัดรูปแบบเป็นตาราง > เลือกสไตล์ที่คุณต้องการจากตาราง แกลเลอรีสไตล์

  การเลือกส่วนแกลเลอรีสไตล์ของ Excel สำหรับจัดรูปแบบเป็นตาราง
 3. Excel จะเน้นช่วงข้อมูลของตารางของคุณโดยอัตโนมัติ และจะแสดงที่อยู่ช่วงในส่วนโต้ตอบ จัดรูปแบบเป็นตาราง แต่คุณสามารถปรับช่วงได้ถ้าจำเป็น ถ้าแถวบนสุดของช่วงที่เลือกมีข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นส่วนหัวของตาราง ให้เลือกกล่อง ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง ถ้าคุณไม่เลือกกล่อง ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง ส่วนหัวของตารางที่มีชื่อเริ่มต้น เช่น คอลัมน์1 และ คอลัมน์2 จะถูกเพิ่มลงในตารางของคุณเหนือข้อมูล คุณสามารถปรับเปลี่ยนชื่อส่วนหัวเริ่มต้นได้เสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปิดหรือปิดส่วนหัวของ Excel

  ตัวอย่างการใช้ตัวเลือก จัดรูปแบบเป็นตาราง บนแท็บ หน้าแรก เพื่อเลือกช่วงข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  เมื่อคุณคลิก ตกลง Excel จะจัดรูปแบบช่วงข้อมูลของคุณเป็นตารางที่มีสไตล์ตามที่คุณเลือก

  คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์ปัจจุบันได้เสมอ โดยการเลือกสไตล์ใหม่จาก แกลเลอรีสไตล์ คุณยังสามารถสร้างสไตล์ตารางของคุณเองเพื่อใช้ในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน โดยการเลือก สไตล์ตารางใหม่ ในแกลเลอรีสไตล์ได้ หลังจากที่คุณสร้างสไตล์ตารางแบบกำหนดเองแล้ว ก็จะพร้อมใช้งานสำหรับเวิร์กบุ๊กปัจจุบันเมื่อคุณคลิก จัดรูปแบบเป็นตาราง > แบบกำหนดเอง ใน แกลเลอรีสไตล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู จัดรูปแบบตาราง Excel

 1. เลือกเซลล์ใดๆ ในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้ในตาราง

 2. คลิก แทรก > ตาราง

  กลุ่ม ตาราง บนแท็บ แทรก

  เคล็ดลับ: แป้นพิมพ์ลัด : กด Ctrl+T หรือ Ctrl+L

 3. ด้วยวิธีนี้ Excel จะแสดงกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง ถ้าแถวบนสุดของช่วงที่เลือกมีข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นส่วนหัวของตาราง ให้เลือกกล่อง ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง

  สร้างตาราง

  ถ้าคุณไม่เลือกกล่อง ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง ส่วนหัวของตารางที่มีชื่อเริ่มต้น เช่น คอลัมน์1 และคอลัมน์2 จะถูกเพิ่มลงในตารางของคุณเหนือข้อมูล คุณสามารถปรับเปลี่ยนชื่อส่วนหัวเริ่มต้นได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปิดหรือปิดส่วนหัวของ Excel

 • หลังจากคุณสร้างตาราง เครื่องมือตาราง จะพร้อมให้ใช้งาน และคุณจะเห็นแท็บ ออกแบบ คุณสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บ ออกแบบ เพื่อกำหนดตารางเองหรือแก้ไขตารางได้ โปรดสังเกตว่า แท็บ ออกแบบ จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในตารางเท่านั้น

  รูปภาพของตัวเลือกเครื่องมือตารางบน Ribbon เมื่อเลือกเซลล์ตาราง

  บน Mac จะมีตัวเลือกตารางบนแท็บ ตาราง ใน Ribbon

 • หลังจากที่คุณสร้างตารางแล้ว คุณจะเห็นปุ่ม การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว รูปปุ่ม ถัดจากตาราง คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อดูเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลตารางของคุณ เช่น การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เส้นแบบประกายไฟ แผนภูมิ หรือสูตรได้

 • เมื่อต้องการเพิ่มแถว คุณสามารถเริ่มพิมพ์ที่ใดก็ได้ในแถวว่างติดท้ายตาราง หรือเลือกเซลล์สุดท้ายในแถวสุดท้ายของตาราง แล้วกด Tab

  ในตัวอย่างที่แสดงในที่นี้ การกด Tab ที่มีการเลือกเซลล์ C4 จะขยายตารางไปยังแถวที่ห้า และย้ายสิ่งที่เลือกไปยังคอลัมน์แรกในแถวใหม่ ซึ่งก็คือ เซลล์ A5

  เลือกเซลล์สุดท้ายและกด Tab เพื่อเพิ่มแถวตารางใหม่

ลบตารางโดยไม่สูญเสียการจัดรูปแบบของข้อมูลหรือของตาราง

หลังจากคุณสร้างตาราง คุณอาจไม่ต้องการทำงานกับหน้าที่การใช้งานของตารางที่มากับตารางอีกต่อไป หรือคุณอาจเพียงต้องการสไตล์ตารางโดยไม่ต้องมีหน้าที่การใช้งานของตาราง เมื่อต้องการยุติการทำงานกับข้อมูลของคุณในตารางโดยไม่สูญเสียการจัดรูปแบบสไตล์ตารางใดๆ ที่คุณนำมาใช้ คุณสามารถแปลงตารางเป็นช่วงปกติของข้อมูลบนเวิร์กชีต

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในตาราง

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือตาราง บน Ribbon

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก แปลงเป็นช่วง

  รูป Ribbon ของ Excel

  --หรือ--

  คลิกขวาที่ตาราง แล้วคลิกแปลงเป็นช่วง

  บน Mac ให้ไปที่ ตาราง > แปลงเป็นช่วง

  หลังจากที่คุณแปลงตารางกลับไปเป็นช่วง ฟีเจอร์ของตารางจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น ส่วนหัวของแถวจะไม่รวมถึงลูกศรเรียงลำดับหรือลูกศรตัวกรองอีกต่อไป และการอ้างอิงตามโครงสร้างใดๆ ที่นำมาใช้ในสูตรจะเปลี่ยนเป็นการอ้างอิงเซลล์โดยทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ ใช้การอ้างอิงตามโครงสร้างในตาราง Excel

ลบทั้งตาราง

 1. เลือกตารางทั้งหมดด้วยการเลือกเซลล์ส่วนหัวใดๆ ของตาราง และกด Ctrl+A เพื่อเลือกเซลล์ทั้งหมด

 2. กด Delete

ล้างข้อมูลแต่เก็บตารางไว้

เมื่อต้องการรักษาโครงสร้างและการจัดรูปแบบของตารางไว้ แต่ลบข้อมูล ให้ทำดังนี้

 1. เลือกแถวทั้งหมดของตารางยกเว้นส่วนหัวของตาราง

 2. บนแท็บ Home ให้ไปที่ แก้ไข > ล้าง > ล้างเนื้อหา

 3. เมื่อต้องการล้างส่วนหัวของตาราง ให้เลือกเซลล์ทั้งหมดในแถวและเลือก ล้าง > ล้างเนื้อหา

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกทั้งตาราง เมื่อคุณใช้ ล้าง > ล้างเนื้อหา Excel จะลบข้อมูลที่เลือกไว้เช่นเดียวกับตารางทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของตาราง Excel

วิดีโอ: สร้างและจัดรูปแบบตาราง Excel

รวมข้อมูลในตาราง Excel table

จัดรูปแบบตาราง Excel

ปรับขนาดตารางโดยการเพิ่มหรือนำแถวและคอลัมน์ออก

กรองข้อมูลในช่วงหรือตารางExcel

แปลงตารางเป็นช่วง

ใช้การอ้างอิงตามโครงสร้างในตาราง Excel

ปัญหาความเข้ากันได้ของตาราง Excel

ส่งออกตาราง Excel ไปยัง SharePoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×