สร้างหรือกำหนดต้นแบบสไลด์เอง

สร้างหรือกำหนดต้นแบบสไลด์เอง

เมื่อต้องการทำความเข้าใจสาเหตุที่คุณอาจต้องการต้นแบบสไลด์ ให้ดู ต้นแบบสไลด์คืออะไร

มุมมอง ต้นแบบสไลด์ จะอยู่ในกลุ่ม มุมมองหลัก บนแท็บ มุมมอง

ใน มุมมองต้นแบบสไลด์ ต้นแบบสไลด์จะอยู่ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อพร้อมด้วยเค้าโครงที่เกี่ยวข้องอยู่ข้างใต้

ต้นแบบสไลด์และสองเค้าโครง

มีหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อเปลี่ยนต้นแบบสไลด์ ซึ่งมีสไตล์ทั้งหมดสำหรับสไลด์ของคุณ ต่อไปนี้คือรายการสิ่งที่พบบ่อยที่สุด

เปลี่ยนธีม พื้นหลัง หรือชุดสีใน PowerPoint 2016, 2013 หรือ 2010

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของทั้งงานนำเสนอของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการเลือกต้นแบบสไลด์ แล้วทำดังต่อไปนี้ในกลุ่ม พื้นหลัง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์

 • คลิก ธีม เพื่อนำธีมที่มีอยู่ภายในไปใช้กับชุดสี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเองในสไลด์ของคุณ คลิกขวาที่ธีมใดก็ได้เพื่อดูวิธีอื่นๆ ในการนำไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กำหนดค่าและบันทึกธีมใน PowerPointลบหรือเปลี่ยนธีมปัจจุบัน หรือ ธีมคืออะไร

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนธีมได้ หรือถ้าการเลือกธีมใหม่เพิ่มต้นแบบสไลด์ใหม่แทนที่จะเปลี่ยนต้นแบบสไลด์ที่เลือก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก รักษา ไว้ในกลุ่ม แก้ไขต้นฉบับ

  • รักษาตัวเลือกบนแถบเลื่อนแท็บต้นแบบ

 • คลิก สี เพื่อเลือกธีมสีสำหรับงานนำเสนอของคุณ คุณอาจต้องคลิก สไตล์พื้นหลัง แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อดูว่านำไปใช้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู จัดรูปแบบสีพื้นหลังของสไลด์

 • คลิก สไตล์พื้นหลัง เพื่อเลือกตัวเลือกสไตล์จากรายการ สีที่แสดงจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณในรายการ สี

  เคล็ดลับ: คลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง ทางด้านล่างของรายการ สไตล์พื้นหลัง เพื่อเปิดบานหน้าต่าง รูปแบบ แล้วเลือกจากตัวเลือกพื้นหลังอื่นๆ เช่น การตั้งค่าสีเติมขั้นสูง เอฟเฟ็กต์แนวศิลป์ และการตั้งค่าสีและรูปภาพ

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้ดู เพิ่มรูปภาพพื้นหลัง (หรือลายน้ำ) ลงในสไลด์

เปลี่ยนฟอนต์ใน PowerPoint 2016, 2013 หรือ 2010

 1. ทางด้านบนของบานหน้าต่าง ต้นแบบสไลด์ ให้คลิกต้นแบบสไลด์

 2. ในกลุ่ม พื้นหลัง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนฟอนต์ของข้อความของคุณทั้งหมดพร้อมกัน เลือกฟอนต์จากรายการ หรือคลิก กำหนดฟอนต์เอง สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ใน PowerPoint 2016, 2013 หรือ 2010

 1. ทางด้านบนของบานหน้าต่าง ต้นแบบสไลด์ ให้คลิกต้นแบบสไลด์

 2. ในกลุ่ม พื้นหลัง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ เพื่อเลือกจากเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่ภายใน พร้อมกับฟีเจอร์ที่มีเงา สะท้อน เส้น สีเติม และอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอฟเฟ็กต์ ให้ดู นำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองหรือขั้นสูงไปใช้

แสดงหรือซ่อนพื้นที่ที่สำรองไว้ใน PowerPoint 2016, 2013 หรือ 2010

 1. ที่ด้านบนของบานหน้าต่าง ต้นแบบสไลด์ ให้คลิกที่ ต้นแบบสไลด์ และบนแท็บ ต้นแบบสไลด์ คลิก เค้าโครงต้นแบบ

 2. เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนชื่อเรื่อง ข้อความ วันที่ หมายเลขสไลด์ หรือตัวแทนท้ายกระดาษบนต้นแบบสไลด์ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงหรือซ่อนพื้นที่ที่สำรองไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครง

  แสดงหรือซ่อนพื้นที่ที่สำรองไว้ในต้นแบบสไลด์

ใช้ต้นแบบสไลด์หลายแบบใน PowerPoint 2016, 2013 หรือ 2010

คุณสามารถใช้ต้นแบบสไลด์มากกว่าหนึ่งแบบในงานนำเสนอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้ต้นแบบสไลด์หลายแบบในงานนำเสนอหนึ่งงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ ให้ดู:

สร้างต้นแบบสไลด์ของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนอเปล่า จากนั้นบนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. เมื่อคุณเปิดมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ต้นแบบสไลด์ว่างที่มีเค้าโครงเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น ถ้าคุณต้องการเพิ่มต้นแบบสไลด์อื่น ให้ทำสิ่งต่อไปนี้

  1. คลิกที่ตำแหน่งหนึ่งในบานหน้าต่างสไลด์ รูปขนาดย่อ ที่คุณต้องการให้ต้นแบบสไลด์ใหม่ปรากฏขึ้น

  2. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม แก้ไขต้นแบบ ให้คลิก แทรกต้นแบบสไลด์

   หมายเหตุ: ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ ต้นแบบสไลด์คือรูปสไลด์ที่มีขนาดใหญ่ และเค้าโครงที่เกี่ยวข้องจะถูกวางไว้ใต้ต้นแบบสไลด์นั้น

 3. เมื่อต้องการสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองหนึ่งรายการขึ้นไปหรือปรับเปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่แล้ว ให้ดู สร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองใหม่

 4. เมื่อต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่สำรองไว้ในเค้าโครงของคุณ ให้ดูที่ เพิ่มตัวแทนเนื้อหาอย่างน้อยหนึ่งตัวลงในเค้าโครง

 5. เมื่อต้องการเอาเค้าโครงสไลด์ใดๆ ที่มีอยู่แล้วภายในที่มาพร้อมกับต้นแบบสไลด์เริ่มต้นออก ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ ให้คลิกขวาที่เค้าโครงสไลด์แต่ละเค้าโครงที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบเค้าโครง บน เมนูทางลัด

 6. เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนวของหน้าสำหรับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนวสไลด์ แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

 7. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่จะปรากฎเป็นท้ายกระดาษทางด้านล่างของทุกหน้าในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  2. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ สไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ท้ายกระดาษ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏที่กึ่งกลางด้านล่างของสไลด์ของคุณ

  3. คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

 8. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก บันทึกเป็น

 9. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ หรือไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 10. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เทมเพลต PowerPoint จากนั้นคลิก บันทึก

 11. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×