สร้างหน้าย่อยใน OneNote Online

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน OneNote Online หน้าย่อยเป็นวิธีดีสายตาจัดระเบียบหน้าที่เป็นของร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรายเดือน และปี บันทึกย่อ การประชุมบันทึกย่อประจำปีเป็นหน้าหลักในสมุดบันทึกของคุณ และคุณสามารถลดระดับหน้ารายเดือนด้านล่างนี้เพื่อให้ปรากฏเป็นหน้าย่อยที่เกี่ยวข้อง

ก่อนที่คุณสามารถสร้างหน้าย่อย คุณจะต้องเป็นอย่างน้อยสองหน้า: หนึ่งหน้าเป็น หน้าหลักของคุณ (หลัก), และอย่างน้อยหนึ่งหน้าเป็น หน้าย่อยแรกทันทีภายใต้ (รอง) นั้น ถ้าสมุดบันทึกของคุณไม่ว่างเพิ่มหน้าบางหน้าแรก

เมื่อต้องการลดระดับหน้าเป็นหน้าย่อยใน OneNote Online ใด ๆ ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกขวา (พีซี) หรือคลิกตัวควบคุม (Mac) ชื่อของหน้าที่คุณต้องการลดระดับย่อย จากนั้น คลิกเพิ่มการเยื้อง

    คุณสามารถทำได้ถึงสองครั้งสำหรับหน้าเดียวกัน (โปรดอย่าลืม นี้เท่านั้นใช้ได้สำหรับหน้าชื่อที่แสดงอยู่ภายใต้หน้าแรกในส่วน คุณไม่สามารถทำให้หน้าแรกในส่วนหน้าย่อย)

  2. เมื่อต้อง การเปลี่ยนระดับการเยื้องตลอดเวลา หรือเมื่อต้อง การเลื่อนระดับหน้าย่อยกลับไปยังหน้าหลัก ให้คลิกขวา (พีซี) หรือคลิ กตัวควบคุม (Mac) ชื่อของหน้าย่อย แล้วคลิกลดการเยื้อง หนึ่งหรือสองครั้ง ตามที่จำเป็นต้องใช้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×