สร้างหน้าย่อยใน OneNote for Mac

หน้าย่อยเป็นวิธีการที่ดีที่จะจัดการบันทึกย่อที่เกี่ยวข้องใน OneNote for Mac ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจดบันทึกย่อการบรรยาย คุณสามารถสร้างหน้าหลักสำหรับหัวข้อนี้ได้ แล้วแบ่งบันทึกย่อการบรรยายรายสัปดาห์ลงในหน้าย่อย

หน้าย่อยมีชื่อที่เยื้องในรายการหน้าเพื่อระบุความสัมพันธ์กับหน้าหลักและหน้าย่อยอื่น คุณสามารถสร้างหน้าย่อยจนถึงความลึก 2 ระดับและเลื่อนระดับหน้าย่อยกลับไปเป็นระดับปกติได้ตลอดเวลา

สร้างหน้าย่อยว่างใหม่

เมื่อต้องการสร้างหน้าย่อยใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. นำทางไปยังส่วนใดก็ตามในสมุดบันทึกที่คุณต้องการสร้างหน้าย่อย

 2. เลือกหน้าที่มีอยู่หน้าใดก็ตาม จากนั้น คลิก + หน้า ที่ด้านล่างของรายการหน้า ซึ่งสร้างหน้าที่จะเป็นหน้าย่อยว่างอันใหม่

 3. Control-คลิกที่หน้าใหม่ที่คุณเพิ่งสร้าง จากนั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเยื้องหน้าไปหนึ่งระดับ ให้คลิก สร้างหน้าย่อย หนึ่งครั้ง OneNote จะเยื้องชื่อหน้าไปทางขวาเล็กน้อย

  • เมื่อต้องการเยื้องหน้าไปสองระดับ ให้คลิก สร้างหน้าย่อย ครั้งที่สอง OneNote จะเยื้องชื่อหน้าไปทางขวาเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกำหนดหน้าที่มีอยู่เป็นหน้าย่อย ถ้าเป็นหน้าเดียวในส่วนปัจจุบัน หน้าปกติอย่างน้อยหนึ่งหน้าต้องนำหน้าหน้าย่อยในรายการหน้า

กำหนดหน้าที่มีอยู่เป็นหน้าย่อย

เมื่อต้องการเปลี่ยนหน้าที่มีอยู่ใดๆ ก็ตามในสมุดบันทึกของคุณเป็นหน้าย่อย ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. นำทางไปยังส่วนใดก็ตามในสมุดบันทึกของคุณที่มีอย่างน้อยสองหน้า

 2. Control-คลิกที่หน้าที่มีอยู่หน้าใดก็ตามด้านล่างหน้าบนสุดในส่วนปัจจุบัน จากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเยื้องหน้าที่เลือกไปหนึ่งระดับ ให้คลิก สร้างหน้าย่อย หนึ่งครั้ง OneNote จะเยื้องชื่อหน้าไปทางขวาเล็กน้อย

  • เมื่อต้องการเยื้องหน้าที่เลือกไปสองระดับ ให้คลิก สร้างหน้าย่อย ครั้งที่สอง OneNote จะเยื้องชื่อหน้าไปทางขวาเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกำหนดหน้าบนสุดในส่วนใดก็ตามของสมุดบันทึกของคุณ หน้าหลักอย่างน้อยหนึ่งหน้าต้องนำหน้าหน้าย่อยในรายการหน้า

เลื่อนระดับหน้าย่อย

Control-คลิกที่หน้าที่มีอยู่หน้าใดก็ตามที่คุณต้องการเลื่อนระดับ จากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเลื่อนระดับหน้าไปหนึ่งระดับ ให้คลิก เลื่อนระดับหน้าย่อย หนึ่งครั้ง OneNote จะเยื้องชื่อหน้าไปทางซ้ายเล็กน้อย

 • เมื่อต้องการเลื่อนระดับหน้าไปสองระดับ ให้คลิก เลื่อนระดับหน้าย่อย ครั้งที่สอง OneNote จะนำการเยื้องทั้งหมดออกจากชื่อหน้า

ลบหน้าย่อย

 • เมื่อต้องการลบหน้าย่อย ให้ control-คลิกหน้าย่อยที่คุณต้องการลบ จากนั้น คลิก ลบ

ดูเพิ่มเติม

สร้างหน้า ส่วน หรือสมุดบันทึกใน OneNote for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×