สร้างหน้าย่อยใน Microsoft OneNote

เพื่อช่วยรักษาความเป็นระเบียบให้คุณอยู่เสมอ คุณสามารถสร้างหน้าย่อยได้ใน OneNote บน iPad หรือ iPhone ของคุณ คุณจะต้องมีอย่างน้อยสองหน้าในหนึ่งส่วนก่อนที่คุณจะสามารถสร้างหน้าย่อยได้หนึ่งหน้า

  1. ในรายการของหน้าต่างๆ ให้แตะ แก้ไข

  2. แตะหน้าที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นหน้าย่อย จากนั้นแตะไอคอนเยื้องขวาที่ด้านล่างของรายการหน้า

    หน้านี้จะเยื้องไปทางขวา และกลายเป็นหน้าย่อยของหน้าด้านบน

  3. แตะ เสร็จ เมื่อคุณแก้ไขหน้านี้เสร็จแล้ว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×