สร้างหน้าย่อยใน OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หน้าย่อยเป็นวิธีดีในการจัดกลุ่ม และจัดระเบียบบันทึกย่อใน OneNote ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีประจำปีเดือนบันทึกย่อการประชุม บันทึกย่อการประชุมประจำปีอาจเป็นหน้าหลัก และคุณสามารถลดระดับบันทึกย่อการประชุมรายเดือน ดังนั้นจะกลายเป็นหน้าย่อย

ก่อนที่คุณสร้างหน้าย่อย คุณจะต้องเป็นอย่างน้อยสองหน้า: หน้าที่จะมีหน้าหลักของคุณ และหน้าที่จะเป็นหน้าย่อยที่ ถ้าสมุดบันทึกของคุณ ว่างเปล่าคุณสามารถเพิ่มหน้า

วิธีการทำให้หน้าเป็นหน้าย่อย

  1. ย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือแท็บหน้าทางด้านขวาของหน้า

  2. ลากแท็บหน้าไปทางขวาจนกระทั่งชื่อเรื่องมีการเยื้อง

    ทำให้หน้ากลายเป็นหน้าย่อย หรือเลื่อนระดับหน้าย่อยให้กลายเป็นหน้า

หมายเหตุ: คุณมีหน้าย่อยสองระดับ ให้ลากหน้าย่อยไปทางซ้ายเพื่อให้เยื้องมากขึ้น หรือลากไปทางขวาเพื่อทำให้กลับไปเป็นหน้าหลักอีกครั้ง

การยุบและขยายหน้าย่อย

หน้าหลักสามารถยุบได้เพื่อซ่อนหน้าย่อยทุกระดับที่อยู่ภายใต้หน้านั้น

เครื่องหมายบั้งทางด้านขวาของแท็บหน้าหมายถึงหน้านั้นมีหน้าย่อย ถ้าคุณคลิกหน้าที่มีหน้าย่อย เส้นที่แสดงหน้าย่อยที่เรียงซ้อนกันอยู่จะปรากฏขึ้นภายใต้แท็บหน้า

  • คลิกเครื่องหมายบั้งถัดจากแท็บหน้าทางด้านขวาเพื่อขยายหรือยุบหน้าย่อยภายใต้หน้านั้น

    หน้าที่มีหน้าย่อยสามารถยุบและขยายได้

หมายเหตุ: 

  • ถ้าจำนวนของสมุดบันทึกและหน้าจะทำให้ยากขึ้นเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา คุณสามารถค้นหาบันทึกย่อ และไปยังผลลัพธ์ อีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในด้านอยู่เสมอด้วยการสร้างสมุดบันทึกใหม่ได้

  • เมื่อคุณย้ายหน้าที่มีหน้าย่อย ทั้งกลุ่มจะย้ายไปด้วยกันถ้าหน้าย่อยถูกยุบอยู่ ถ้าคุณต้องการย้ายหน้าย่อยเพียงหน้าเดียว ให้เลื่อนระดับหน้าย่อยเป็นหน้าโดยลากไปทางซ้าย แล้วคลิกและลากหน้านั้นขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×