สร้างสูตร Power Query ใน Excel

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

เมื่อต้องการสร้างสูตร Power Query ใน Excel คุณสามารถใช้ แถบสูตรตัวแก้ไขคิวรี หรือ ตัวแก้ไขขั้นสูง ตัวแก้ไขคิวรีเป็นเครื่องมือที่รวมอยู่ใน Power Query ที่ให้คุณสร้างคิวรีและสูตรข้อมูลใน Power Query ภาษาที่ใช้ในการสร้างสูตรเหล่านั้นคือ ภาษาสูตรของ Power Query มีสูตร Power Query จำนวนมากที่คุณสามารถใช้เพื่อค้นพบ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูล เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตร Power Query แบบเต็มรูปแบบ ให้ดูที่ ประเภทสูตร Power Query

ลองมาสร้างสูตรอย่างง่าย แล้วตามด้วยการสร้างสูตรขั้นสูง

สร้างสูตรอย่างง่าย

สำหรับตัวอย่างสูตรอย่างง่าย ให้แปลงค่าข้อความเป็นตัวพิมพ์ที่เหมาะสมโดยใช้สูตร Text.Proper()

 1. บนแท็บ Ribbon ของ POWER QUERY ให้เลือก จากแหล่งข้อมูลอื่น > คิวรีที่ว่างเปล่า

  Ribbon ของ Power Query
 2. ใน แถบสูตรตัวแก้ไขคิวรี ให้พิมพ์ = Text.Proper("text value") แล้วกด Enter หรือเลือกไอคอน Enter ตัวแก้ไขสูตร

 3. Power Query จะแสดงผลลัพธ์ในบานหน้าต่างผลลัพธ์ของสูตร

 4. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ในเวิร์กชีต Excel ให้เลือก ปิดและโหลด

ผลลัพธ์ในเวิร์กชีตจะมีลักษณะดังนี้

Text.Proper

คุณยังสามารถสร้างสูตรคิวรีขั้นสูงใน ตัวแก้ไขคิวรี

สร้างสูตรขั้นสูง

สำหรับตัวอย่างสูตรขั้นสูง ลองแปลงข้อความในคอลัมน์ให้เป็นตัวพิมพ์ที่เหมาะสมโดยใช้การรวมสูตร คุณสามารถใช้ ภาษาสูตรของ Power Query เพื่อรวมสูตรหลายสูตรลงในขั้นตอนคิวรีที่มีผลลัพธ์ของชุดข้อมูล คุณสามารถนำเข้าผลลัพธ์ลงในเวิร์กชีต Excel ได้

หมายเหตุ: หัวข้อนี้เป็นบทนำเกี่ยวกับสูตร Power Query ขั้นสูง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตร Power Query ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับสูตร Power Query

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตาราง Excel ที่มีชื่อผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์ที่เหมาะสม

ตารางต้นฉบับมีลักษณะดังนี้

ก่อน

และคุณต้องการทำให้ตารางมีลักษณะดังนี้

หลังจาก

ลองมาดูขั้นตอนของสูตรคิวรีที่จะเปลี่ยนตารางต้นฉบับ เพื่อให้ค่าในคอลัมน์ ProductName เป็นตัวพิมพ์ที่เหมาะสม

ตัวอย่างของคิวรีขั้นสูงที่ใช้ตัวแก้ไขขั้นสูง

เมื่อต้องการล้างข้อมูลตารางต้นฉบับ ให้คุณใช้ตัวแก้ไขขั้นสูงเพื่อสร้างขั้นตอนของสูตรคิวรี มาลองสร้างขั้นตอนของสูตรคิวรีแต่ละขั้นตอนเพื่อแสดงวิธีสร้างคิวรีขั้นสูง ขั้นตอนของสูตรคิวรีโดยสมบูรณ์มีดังต่อไปนี้ เมื่อคุณสร้างคิวรีขั้นสูง คุณจะทำตามกระบวนการดังนี้

 • สร้างชุดขั้นตอนของสูตรคิวรีที่เริ่มต้นด้วยคำสั่ง "let" โปรดสังเกตว่า ภาษาสูตรของ Power Query เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

 • ขั้นตอนของสูตรคิวรีแต่ละขั้นตอนจะสร้างขึ้นจากขั้นตอนก่อนหน้าโดยการอ้างอิงขั้นตอนตามชื่อ

 • แสดงผลลัพธ์ขั้นตอนของสูตรคิวรีโดยใช้คำสั่ง "in" โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนคิวรีสุดท้ายจะถูกใช้เป็น "ผลลัพธ์ชุดข้อมูลสุดท้ายของ in"

ขั้นตอนที่ 1 - เปิดตัวแก้ไขขั้นสูง

 1. บนแท็บ Ribbon ของ POWER QUERY ให้เลือก จากแหล่งข้อมูลอื่น > คิวรีที่ว่างเปล่า

 2. ใน ตัวแก้ไขคิวรี ให้เลือก ตัวแก้ไขขั้นสูง

  ตัวแก้ไขขั้นสูง

 3. คุณจะเห็น ตัวแก้ไขขั้นสูง

  ตัวแก้ไขขั้นสูง 2

ขั้นตอนที่ 2 - กำหนดแหล่งข้อมูลต้นฉบับ

ใน ตัวแก้ไขขั้นสูง:

 1. ใช้คำสั่ง "let" ที่กำหนดสูตร Source = Excel.CurrentWorkbook() ซึ่งจะใช้ตาราง Excel เป็นแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตร Excel.CurrentWorkbook() ให้ดูที่ Excel.CurrentWorkbook

 2. กำหนด Source ในผลลัพธ์ in

  let Source =
  Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Orders"]}[Content]
  in Source
 3. คิวรีขั้นสูงของคุณจะมีลักษณะดังนี้ใน ตัวแก้ไขขั้นสูง

  ตัวแก้ไขขั้นสูง 3
 4. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ในเวิร์กชีตให้ทำดังนี้

  1. คลิก เสร็จสิ้น

  2. บน Ribbon ของ ตัวแก้ไขคิวรี ให้คลิก ใช้และปิด

ขั้นตอนที่ 1 - ตัวแก้ไขขั้นสูง

ผลลัพธ์ในเวิร์กชีตจะมีลักษณะดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 - ผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 3: เลื่อนระดับแถวแรกเป็นส่วนหัว

เมื่อต้องการแปลงค่าในคอลัมน์ ProductName ให้เป็นข้อความที่เหมาะสม ก่อนอื่น คุณต้องเลื่อนระดับแถวแรกเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ใน ตัวแก้ไขขั้นสูง:

 1. เพิ่มสูตร #"First Row as Header" = Table.PromoteHeaders() ลงในขั้นตอนของสูตรคิวรีและอ้างอิง Source เป็นแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตร Table.PromoteHeaders() ให้ดูที่ Table.PromoteHeaders

 2. กำหนด #"First Row as Header" ให้กับผลลัพธ์ in

  let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Orders"]}[Content],
    #"First Row as Header" = Table.PromoteHeaders(Source)
  in
    #"First Row as Header"

ผลลัพธ์ในเวิร์กชีตจะมีลักษณะดังนี้

ขั้นตอนที่ 3 - ผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 4 - เปลี่ยนค่าแต่ละค่าในคอลัมน์ให้เป็นตัวพิมพ์ที่เหมาะสม

เมื่อต้องการแปลงค่าแต่ละค่าในคอลัมน์ ProductName ให้เป็นข้อความที่เหมาะสม ให้คุณใช้ Table.TransformColumns() และอ้างอิงขั้นตอนของสูตรคิวรี "First Row as Header” คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ใน ตัวแก้ไขขั้นสูง:

 1. เพิ่มสูตร #"Capitalized Each Word" = Table.TransformColumns() ลงในขั้นตอนของสูตรคิวรีและอ้างอิง #"First Row as Header" เป็นแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตร Table.TransformColumns() ให้ดูที่ Table.TransformColumns

 2. กำหนด #"Capitalized Each Word" ในผลลัพธ์ in

let
  Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Orders"]}[Content],
  #"First Row as Header" = Table.PromoteHeaders(Source),
  #"Capitalized Each Word" = Table.TransformColumns(#"First Row as Header",{{"ProductName", Text.Proper}})
in
  #"Capitalized Each Word"

ผลลัพธ์สุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงค่าแต่ละค่าในคอลัมน์ ProductName ให้เป็นตัวพิมพ์ที่เหมาะสม และผลลัพธ์ในเวิร์กชีตจะมีลักษณะดังนี้

ขั้นตอนที่ 4 - ผลลัพธ์

ด้วย ภาษาสูตรของ Power Query คุณสามารถสร้างคิวรีข้อมูลแบบง่ายจนถึงขั้นสูงเพื่อการค้นพบ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูล เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power Query ให้ดูที่ วิธีใช้ Microsoft Power Query สำหรับ Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×