สร้างสิ่งพิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หัวข้อนี้ให้ภาพรวมทั่วไปของชนิดของสิ่งพิมพ์ที่คุณสามารถสร้างไว้ใน Publisher นอกจากนี้อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่คุณสามารถเริ่มต้นสร้างสิ่งพิมพ์ใน Publisher

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างชนิดเฉพาะของสิ่งพิมพ์ (ตัวอย่างเช่น แผ่นพับ นามบัตร ปฏิทิน หรือจดหมายข่าว), หรือ ถ้าคุณกำลังค้นหาการฝึกอบรมในพื้นฐานของการใช้ Publisher ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม ซึ่งจะมองเห็นได้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ชนิดของสิ่งพิมพ์ที่สามารถสร้างใน Publisher

ฟีเจอร์ของสิ่งพิมพ์ publisher ออกแบบไว้ล่วงหน้า หรือเรียกว่าตัวช่วยสร้างสิ่งพิมพ์ สำหรับ business และสิ่งพิมพ์ทางการตลาดหลายชนิด สิ่งเหล่านี้ออกแบบไว้ล่วงหน้าแต่ละรายการจะพร้อมใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย คุณสามารถเรียกดูตามส่วนที่เลือกของสิ่งพิมพ์ออกแบบไว้ล่วงหน้า ตามชนิดของสิ่งพิมพ์ หรือลักษณะการออกแบบ

ถ้าคุณต้องการสร้างสิ่งพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกการออกแบบของสิ่งพิมพ์ที่คุณต้อง เพิ่มเนื้อหาและรูปภาพของคุณเอง แล้ว กำหนดเองของสิ่งพิมพ์ดีไซน์ เค้าโครง แบบแผนชุดสี และแบบแผนฟอนต์

ออกแบบไว้ล่วงหน้าสิ่งพิมพ์ใน Publisher

พิมพ์สิ่งพิมพ์

สิ่งพิมพ์ด่วน โฆษณา ใบประกาศเกียรติคุณ แบนเนอร์ แผ่นพับ นามบัตร ฟอร์ม Business ปฏิทิน แค็ตตาล็อก ซองจดหมาย ใบปลิว ขวัญ บัตรอวยพร บัตรเชิญ ป้ายชื่อ หัวจดหมาย เมนู จดหมาย ข่าว กระดาษโครงการพับ ไปรษณียบัตร โปรแกรม ประวัติย่อ เครื่องหมาย เลข บัตรอภินันทนาการ

สิ่งพิมพ์เว็บ

สร้างเว็บไซต์ง่าย (สร้างเว็บไซต์แบบกำหนดเอง), 3 หน้าเว็บไซต์ ขายผลิตภัณฑ์กับยอด บริการระดับมืออาชีพ

อีเมล

จดหมายข่าว อักษร เหตุการณ์/ลำโพง เหตุการณ์/กิจกรรม รายการผลิตภัณฑ์ แสดงผลิตภัณฑ์

ถ้าคุณไม่ต้องการเริ่มต้น ด้วยหนึ่งในสิ่งพิมพ์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเริ่มการทำงานกับสิ่งพิมพ์เปล่า และดีไซน์สิ่งพิมพ์ของคุณเองจากตั้งแต่ต้น

ฉันจะเริ่มต้นได้อย่างไร

มีหลายวิธีในการเริ่มต้นในสิ่งพิมพ์ ถ้าคุณไม่เคยทำงานใน Publisher ก่อน และต้องการฝึกอบรมในงานพื้นฐาน เช่นเพิ่มข้อความและกราฟิก ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม ซึ่งจะมองเห็นได้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

สร้างสิ่งพิมพ์ โดยใช้หนึ่งในสิ่งพิมพ์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ในสิ่งพิมพ์ใหม่บานหน้าต่างงาน ภายใต้ใหม่จากการออกแบบ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างสิ่งพิมพ์ที่คุณจะพิมพ์ คลิสิ่งพิมพ์สำหรับการพิมพ์ จากนั้น ภายใต้สิ่งพิมพ์เพื่อพิมพ์ คลิชนิดของสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการ

  • การสร้างเว็บไซต์ หรือสิ่งพิมพ์ที่คุณจะส่งเป็นข้อความอีเมล คลิกเว็บไซต์และอีเมล คลิกเว็บไซต์ หรืออีเม แล้ว คลิกชนิดของสิ่งพิมพ์ที่คุณต้อง

 3. ในแกลเลอรีการแสดงตัวอย่าง ทางด้านขวา คลิกออกแบบที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิกสร้างเว็บไซต์ง่าย ภายใต้เว็บไซต์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบสร้างเว็บไซต์ง่าย ก่อน

 4. เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบโดยรวมของสิ่งพิมพ์ คลิกดีไซน์สิ่งพิมพ์ ในบานหน้าต่างงาน นั้นแล้ว คลิกออกแบบในสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบแผนชุดสีของสิ่งพิมพ์ คลิกแบบแผนชุดสี ในบานหน้าต่างงาน แล้ว คลิ กแบบแผนชุดสีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบแผนฟอนต์ของสิ่งพิมพ์ คลิกฟอนต์ ในบานหน้าต่างงาน แล้ว คลิ กแบบแผนฟอนต์ที่คุณต้องการ

  • ถ้าคุณกำลังสร้างเว็บเพจ จดหมายข่าว หรือแค็ตตาล็อก และต้อง การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกหน้าเนื้อหา คลิเนื้อหาหน้า แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เปลี่ยน หรือเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมในบานหน้าต่างงาน

 5. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ แทนตัวแทนข้อความและรูปภาพที่ มีข้อความและรูปภาพของคุณเอง หรือเมื่อใช้ กับวัตถุอื่น

 6. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 7. ในกล่องบันทึกใน เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ใหม่

 8. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 9. ในกล่องบันทึกเป็นชนิด เลือกไฟล์ Publisher

 10. คลิก บันทึก

เริ่มต้น ด้วยสิ่งพิมพ์ว่าง

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ในสิ่งพิมพ์ใหม่บานหน้าต่างงาน ภายใต้ใหม่จากการออกแบบ คลิกสิ่งพิมพ์ว่าง

 3. ในแกลเลอรีการแสดงตัวอย่าง ทางด้านขวา คลิกสิ่งพิมพ์เปล่าที่คุณต้องการ

 4. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ เพิ่มข้อความ รูปภาพ และวัตถุอื่น ๆ ที่คุณต้อง

 5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 6. ในกล่องบันทึกใน เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ใหม่

 7. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 8. ในกล่องบันทึกเป็นชนิด เลือกไฟล์ Publisher

 9. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างไปรษณียบัตรหรือนามบัตร โดยเริ่มต้นด้วยหนึ่งในสิ่งพิมพ์เหล่านี้เปล่า สิ่งพิมพ์ของคุณจะเป็นสิ่งพิมพ์ ด่วน และคุณจะไม่สามารถใช้บานหน้าต่างงานตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับตัวช่วยสร้างไปรษณียบัตรหรือตัวช่วยสร้างนามบัตร

สร้างสิ่งพิมพ์ โดยใช้เทมเพลตจาก Microsoft Office Online

คุณสามารถค้นหาเทมเพลต Publisher เพิ่มเติมบนเทมเพลตบนออนไลน์เว็บไซต์ Microsoft Office ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถลิงก์ไปยังเทมเพลบน Office Online ได้โดยตรงจากผู้ประกาศ

 1. บนเมนูวิธีใช้ ใน Publisher คลิกวิธีใช้ Microsoft Office Publisher

  บานหน้าต่างงานวิธีใช้ Publisher เปิดขึ้น

 2. ภายใต้การค้นหา พิมพ์เทมเพลจากนั้น คลิกลูกศรสีเขียว

 3. คลิกลิงก์ที่ด้านบนของรายการเทมเพลต Office Microsoft: ดาวน์โหลดเทมเพลตสำหรับปฏิทิน แผนธุรกิจ ประวัติย่อ และอื่น ๆ

 4. บนต้นแบบบน Office Online ค้นหาสิ่งพิมพ์ประเภทที่คุณต้องการ

สร้างสิ่งพิมพ์จากเทมเพลตที่คุณบันทึกไว้

กระบวนงานนี้ใช้ได้เฉพาะถ้าคุณได้สร้าง และบันทึกเทมเพลตใน Publisher (ด้วยการเลือกเทมเพลต Publisher ในรายการบันทึกเป็นชนิด เมื่อคุณบันทึกสิ่งพิมพ์), แล้วออกจากผู้ประกาศ และเริ่มใช้งานอีกครั้ง

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ในสิ่งพิมพ์ใหม่บานหน้าต่างงาน ภายใต้ใหม่จากการออกแบบ คลิกเทมเพลต

 3. ในแกลเลอรีการแสดงตัวอย่าง ไปทางขวา คลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่

 5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 6. ในกล่องบันทึกใน เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ใหม่

 7. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 8. ในกล่องบันทึกเป็นชนิด เลือกไฟล์ Publisher

 9. คลิก บันทึก

สร้างสิ่งพิมพ์จากชุดดีไซน์

ถ้าคุณต้องการสร้างสิ่งพิมพ์ที่แตกต่างกันว่า ทั้งหมดแชร์การออกแบบที่สอดคล้องกันเดียวหลากหลาย คุณสามารถเลือกสิ่งพิมพ์จากชุดดีไซน์

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ในสิ่งพิมพ์ใหม่บานหน้าต่างงาน ภายใต้ใหม่จากการออกแบบ คลิกชุดการออกแบบ

 3. ในบานหน้าต่างงาน คลิกชุดออกแบบที่คุณต้องการ

 4. ในแกลเลอรีการแสดงตัวอย่าง ไปทางขวา คลิกชนิดของสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการ

 5. เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบโดยรวมของสิ่งพิมพ์ คลิกดีไซน์สิ่งพิมพ์ ในบานหน้าต่างงาน นั้นแล้ว คลิกออกแบบในสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบแผนชุดสีของสิ่งพิมพ์ คลิกแบบแผนชุดสี ในบานหน้าต่างงาน แล้ว คลิ กแบบแผนชุดสีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบแผนฟอนต์ของสิ่งพิมพ์ คลิกฟอนต์ ในบานหน้าต่างงาน แล้ว คลิ กแบบแผนฟอนต์ที่คุณต้องการ

  • ถ้าคุณกำลังสร้างในเว็บเพจ จดหมายข่าว หรือแค็ตตาล็อก และคุณต้อง การเปลี่ยนตัวเลือกเนื้อหาของหน้า คลิกเนื้อหาหน้า แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เปลี่ยน หรือเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมในบานหน้าต่างงาน

 6. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ แทนตัวแทนข้อความและรูปภาพที่ มีข้อความและรูปภาพของคุณเอง หรือเมื่อใช้ กับวัตถุอื่น

 7. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 8. ในกล่องบันทึกใน เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ใหม่

 9. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 10. ในกล่องบันทึกเป็นชนิด เลือกไฟล์ Publisher

 11. คลิก บันทึก

สร้างสิ่งพิมพ์ใหม่จากที่มีอยู่

คุณสามารถสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่จากสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่โดยไม่ต้องการปรับเปลี่ยนไฟล์ต้นฉบับ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ในสิ่งพิมพ์ใหม่บานหน้าต่างงาน ภายใต้ที่ใหม่ ให้คลิกจากพิมพ์ที่มีอยู่

 3. ในกล่องโต้ตอบสร้างใหม่จากที่มีอยู่แล้วพิมพ์ ค้นหา และคลิกสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณใหม่

 4. คลิกสร้าง

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในสิ่งพิมพ์ของคุณใหม่

 6. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 7. ในกล่องบันทึกใน เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ใหม่

 8. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 9. ในกล่องบันทึกเป็นชนิด เลือกไฟล์ Publisher

 10. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×