สร้างสารบัญ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณลักษณะหรือบางตัวเลือกที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีใช้นี้จะพร้อมใช้งานการสนับสนุนสำหรับภาษาอังกฤษ (สหรัฐ อเมริกา), ฝรั่งเศสแคนาดา หรือดัตช์ถูกเปิดใช้งานผ่านการตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับสารบัญ

ทำเครื่องหมายข้อมูลอ้างอิง

สร้างสารบัญ

แก้ไข หรือจัดรูปแบบตารางรายชื่อผู้เขียน

เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงประเภทข้อมูลอ้างอิงสำหรับสารบัญ

ลบรายการออกจากสารบัญ

เรียนรู้เกี่ยวกับสารบัญ

สารบัญอ้างอิงในเอกสารทางกฎหมาย พร้อมกับหมายเลขการอ้างอิงปรากฏบนหน้าแสดงรายการนั้น เมื่อต้องการสร้างสารบัญ คุณทำเครื่องหมายข้อมูลอ้างอิง และ Microsoft Word แทรก TA (รายการสารบัญผู้เขียน) เขตข้อมูล พิเศษในเอกสารของคุณ คุณสามารถค้นหาเอกสารสำหรับการอ้างอิงแบบสั้น หรือยาวที่ถัดไปเพื่อทำเครื่องหมายแล้ว หรือคุณสามารถโดยอัตโนมัติบัญญัติของข้อมูลที่อ้างอิง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ประเภทที่มีอยู่ของข้อมูลอ้างอิง แบบสั้น คุณสามารถเปลี่ยน หรือเพิ่มประเภทของข้อมูลอ้างอิง

เมื่อคุณสร้างสารบัญ Word ค้นหาข้อมูลอ้างอิงที่ทำเครื่องหมาย จัดระเบียบเหล่านั้นตามประเภท อ้างอิงหมายเลขหน้าของพวกเขา และแสดงในสารบัญในเอกสาร ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูล

{ TA \l " Baldwin v. Alberti, 58 Wn สองมิติ 243 (1961) " \s "Baldwin v. Alberti" \b \c 1 }

สร้างรายการต่อไปนี้ในประเภท "Cases" ของสารบัญ:

Baldwin v. Alberti, 58 Wn สองมิติ 243 (1961) 5,6

ด้านบนของหน้า

ทำเครื่องหมายข้อมูลอ้างอิง

 1. เลือกข้อมูลอ้างอิงแรกในเอกสารของคุณ

  ตัวอย่างเช่น เลือก " Forrester v. Craddock, 51 Wn สองมิติ 315 (1957) "

 2. กด ALT + SHIFT + I

  หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกแท็บการอ้างอิง แล้ว คลิกทำเครื่องหมายข้อมูลอ้างอิง ในกลุ่มสารบัญ

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ในกล่องข้อความที่เลือก แก้ไขข้อมูลอ้างอิงยาว ตามที่คุณต้องการให้ปรากฏในสารบัญ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความ คลิกขวาที่ข้อความในกล่องข้อความที่เลือก คลิ กฟอนต์ เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้

 4. ในกล่องประเภท คลิกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิง

 5. ในกล่องข้อมูลอ้างอิงสั้น ๆ แก้ไขข้อความเพื่อให้ตรงกับข้อมูลอ้างอิงสั้นที่คุณต้องค้นหาในเอกสาร Word

  ตัวอย่าง ใส่ "Forrester v. Craddock"

 6. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายข้อมูลอ้างอิงเดียว คลิกทำเครื่องหมาย เมื่อต้องการทำเครื่องหมายอ้างอิงแบบยาว และสั้นทั้งหมดที่ตรงกับขนาดและแสดงในกล่องโต้ตอบทำเครื่องหมายข้อมูลอ้างอิง คลิกทำเครื่องหมายทั้งหมด

 7. เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลอ้างอิงถัดไปในเอกสาร คลิกการอ้างอิงถัดไป

หมายเหตุ: 

 • Word แทรกข้อมูลอ้างอิงแต่ละทำเครื่องหมายเป็นเขตข้อมูล TA (รายการสารบัญผู้เขียน) ในรูปแบบข้อความที่ซ่อนอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูล TA คลิก เครื่องหมายย่อหน้า แสดง/ซ่อน รูปปุ่ม ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก

 • ถ้าคุณเพิ่มข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมในเอกสารในภายหลัง คุณสามารถทำเครื่องหมายข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม โดยเลือกข้อมูลอ้างอิงเดิม การกด ALT + SHIFT + I คลิกทำเครื่องหมายทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

สร้างสารบัญ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสารบัญ

 2. เพื่อให้แน่ใจว่า เอกสารที่ถูกแบ่งอย่างถูกต้อง คุณต้องการซ่อนโค้ดเขตข้อมูลและข้อความที่ซ่อน ถ้าเขตข้อมูล TA (รายการสารบัญผู้เขียน) จะสามารถมองเห็นได้ คลิก เครื่องหมายย่อหน้า แสดง/ซ่อน รูปปุ่ม ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก

 3. บนแท็บการอ้างอิง ในกลุ่มสารบัญ คลิกแทรกสารบัญ

  กลุ่ม สารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย

 4. ในกล่องประเภท คลิกประเภทที่คุณต้องการรวมไว้ในสารบัญของคุณ เมื่อต้องการรวมทุกประเภท คลิกทั้งหมด

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้วิธีใดวิธีหนึ่งพร้อมใช้งานการออกแบบ คลิกออกแบบในกล่องรูปแบบ

  • เมื่อต้องการใช้เค้าโครงเก็บสารบัญแบบกำหนดเอง เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับสารบัญแบบกำหนดเอง คุณสามารถใช้เขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสารบัญสำหรับเฉพาะส่วนของเอกสาร

 6. เลือกตารางอื่น ๆ ของตัวเลือกหน่วยงานที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณเพิ่ม ลบ ย้าย หรือแก้ไขการอ้างอิงหรือข้อความอื่น ๆ ในเอกสาร คุณควรอัปเดสารบัญ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแก้ไขข้อมูลอ้างอิง และย้ายไปยังหน้าอื่น คุณต้องดูให้แน่ใจว่า สารบัญสะท้อนที่ปรับปรุงข้อมูลอ้างอิงและหมายเลขหน้า เมื่อต้องการอัปเดสารบัญ คลิกทางด้านซ้ายของนั้น และกด F9

 • ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายการเสร็จสมบูรณ์สารบัญ ถ้าคุณทำ เปลี่ยนแปลงของคุณจะสูญหายเมื่อคุณอัปเดสารบัญ

ด้านบนของหน้า

แก้ไข หรือจัดรูปแบบตารางรายชื่อผู้เขียน

เมื่อต้องการเปลี่ยนตารางรายชื่อผู้เขียน คุณต้องการปรับเปลี่ยนข้อความในตารางของเขตข้อมูลในรายการชื่อผู้เขียน

 1. ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูล TA คลิก เครื่องหมายย่อหน้า แสดง/ซ่อน รูปปุ่ม ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก

 2. ค้นหาเขตข้อมูล TA สำหรับรายการที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 3. เมื่อต้องการแก้ไข หรือจัดรูปแบบตารางรายชื่อผู้เขียน เปลี่ยนข้อความภายในเครื่องหมายอัญประกาศ

  { TA \l " Baldwin v. Alberti, 58 Wn สองมิติ 243 (1961) " \s "Baldwin v. Alberti" \b \c 1 }

 4. เมื่อต้องการอัปเดสารบัญ คลิกทางด้านซ้ายของสารบัญ และกด F9

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงประเภทข้อมูลอ้างอิงสำหรับสารบัญ

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ประเภทที่มีอยู่ของข้อมูลอ้างอิง แบบสั้น คุณสามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนประเภทของข้อมูลอ้างอิง

 1. กด ALT + SHIFT + I

 2. คลิกประเภท

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทนประเภทที่มีอยู่ คลิกประเภทที่คุณต้องการแทน

  • เมื่อต้องการเพิ่มประเภทใหม่ คลิกตัวเลขตั้งแต่ 8 ถึง 16

 4. ในกล่องแทนที่ด้วย ใส่ชื่อของประเภทที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการประเภท

 5. คลิก แทนที่

 6. คลิก ตกลง แล้วคลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

ลบรายการออกจากสารบัญ

 1. ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูล TA คลิก เครื่องหมายย่อหน้า แสดง/ซ่อน รูปปุ่ม ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก

 2. เลือกตารางทั้งหมดของเขตข้อมูลรายการหน่วยงาน รวมถึง{วงเล็บปีกกา จากนั้น กด DELETE

 3. เมื่อต้องการอัปเดสารบัญ คลิกทางด้านซ้ายของสารบัญ และกด F9

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×