สร้างสารบัญใน Word for Mac

ถ้าต้องสร้างสารบัญที่ง่ายต่อการอัปเดตอยู่เสมอ ให้ใช้สไตล์หัวเรื่องกับข้อความที่คุณต้องการรวมในสารบัญ หลังจากนั้น Word จะสร้างสารบัญตามหัวเรื่องโดยอัตโนมัติ

นำสไตล์หัวเรื่องไปใช้

เลือกข้อความที่คุณต้องการรวมในสารบัญ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกสไตล์หัวเรื่อง เช่น หัวเรื่อง 1

บน Ribbon ให้คลิก สไตล์หัวเรื่อง

ทำเช่นนี้กับทุกข้อความที่คุณต้องการแสดงในสารบัญ

สร้างสารบัญ

Word จะใช้หัวเรื่องในเอกสารของคุณเพื่อสร้างสารบัญอัตโนมัติที่สามารถอัปเดต เมื่อคุณเปลี่ยนข้อความส่วนหัว, หมายเลข หรือระดับได้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสารบัญ โดยปกติจะอยู่ตอนต้นของเอกสาร

 2. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ จากนั้นเลือกสไตล์ สารบัญอัตโนมัติ จากรายการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้สไตล์ สารบัญแบบสร้างด้วยตนเอง Word จะไม่ใช้หัวเรื่องในการสร้างสารบัญ และจะไม่สามารถอัปเดตโดยอัตโนมัติได้ แต่ Word จะใช้ตัวแทนข้อความเพื่อสร้างรูปร่างของสารบัญแทน ดังนั้นคุณจึงสามารถพิมพ์รายการแต่ละรายการลงในสารบัญได้ด้วยตนเอง

  บนแท็บ การอ้างอิง ให้คลิก สารบัญ แล้วเลือกสไตล์ สารบัญอัตโนมัติ จากแกลเลอรี

ถ้าคุณต้องการที่จะ จัดรูปแบบหรือกำหนดสารบัญด้วยตนเอง คุณจะสามารถทำต่อไปนี้ได้ เช่น คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ ตัวเลขระดับหัวเรื่อง และเลือกที่จะแสดงเส้นจุดระหว่างรายการและเลขหน้าหรือไม่ก็ได้

คุณยังสามารถสร้างสารบัญด้วยตนเองได้อีกด้วย ในบางครั้ง สารบัญที่สร้างด้วยตนเอง อาจมีประโยชน์สำหรับเอกสารที่มีเนื้อหาน้อยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเอกสารที่ไม่ได้ใช้หัวเรื่องที่เป็นสไตล์หัวเรื่องแบบที่มีอยู่แล้วภายใน สารบัญที่สร้างด้วยตนเองต้องการการอัปเดตมากกว่าสารบัญอัตโนมัติ เนื่องจากต้องอัปเดตด้วยตนเองทุกครั้งที่คุณ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือนำหัวเรื่องหรือหน้าในเอกสารของคุณออก

สร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ

เพิ่มสารบัญ

 1. ในเอกสารของคุณ นำสไตล์หัวเรื่อง (หัวเรื่อง 1 หัวเรื่อง 2 และอื่นๆ จนถึง หัวเรื่อง 9) ไปใช้กับข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในสารบัญ

  ถ้าคุณไม่เห็นสไตล์หัวเรื่องที่คุณต้องการบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไตล์ ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ชื่อเรื่องเอกสารปรากฏในสารบัญ อย่าใช้ หัวเรื่อง 1 เป็นชื่อเรื่อง นำสไตล์ชื่อเรื่อง สไตล์ชื่อหนังสือ หรือสไตล์อื่นไปใช้กับชื่อเรื่องแทนที่จะใช้สไตล์หัวเรื่อง

 2. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสารบัญ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการวางสารบัญบนหน้าแยกต่างหาก หรือใช้หมายเลขหน้าสำหรับสารบัญแยกจากส่วนที่เหลือของเอกสาร ให้ใส่สารบัญในส่วนที่แยกต่างหาก โดยการเพิ่มตัวแบ่งส่วนไว้ก่อนและหลังสารบัญ

 3. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 4. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ สารบัญ คลิกตารางของการออกแบบเนื้อหาที่คุณต้องการ

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม สารบัญ

เปลี่ยนจำนวนระดับในสารบัญ

ตามค่าเริ่มต้น สารบัญมีหัวเรื่อง 3 ระดับ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่ม หรือลดจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญได้

 1. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ สารบัญ คลิก ตัวเลือก

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม สารบัญ

 2. บนแท็บ สารบัญ ในกล่อง แสดงระดับ ใส่จำนวนระดับที่คุณต้องการแสดง (สูงสุดถึง 9) แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้แทนที่สารบัญที่เลือก คลิก ใช่

อัปเดตสารบัญ

คุณสามารถอัปเดตสารบัญได้ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณ คุณสามารถอัปเดตสารบัญทั้งหมดหรือเฉพาะหมายเลขหน้าก็ได้

 1. กด Control ค้างไว้ คลิกสารบัญ จากนั้นคลิก อัปเดตเขตข้อมูล

 2. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณเห็น "เกิดข้อผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก"

  ถ้าคุณเห็น "เกิดข้อผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก" แทนที่เป็นเลขหน้าในสารบัญของคุณ เป็นการบ่งชี้ว่า เอกสารเปลี่ยนแปลงหลังจากอัปเดตสารบัญ หรือรหัสเขตข้อมูลเสียหาย สารบัญจะไม่ถูกซิงค์กับเอกสาร และต้องอัปเดต

ลบสารบัญ

 1. คลิกสารบัญ

 2. บนกรอบที่ปรากฏขึ้น คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สารบัญ แล้วคลิก เอาสารบัญออก จากเมนูทางลัด

  เมนูทางลัดสารบัญ

กำหนดรูปแบบสำหรับสารบัญ

คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์สำหรับแต่ละระดับของสารบัญเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าสไตล์ชีตของคุณจำเป็นต้องจัดรูปแบบอื่นสำหรับสารบัญมากกว่าสิ่งที่มีให้ในเทมเพลตที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์ฟอนต์ เยื้อง จุดเส้นโยงแท็บ และแอตทริบิวต์อื่นๆ

 1. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ สารบัญ คลิก ตัวเลือก

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม สารบัญ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจุดเส้นโยงแท็บ บนเมนูป็อปอัพ เส้นโยงแท็บ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บ สารบัญ คลิก ปรับเปลี่ยน

 3. ในกล่อง สไตล์ คลิกตารางระดับของเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น TOC 1 สำหรับระดับ 1)

 4. คลิก ปรับเปลี่ยน และทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการไปยังฟอนต์ ขนาดฟอนต์ สีฟอนต์ และอื่นๆ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนการเยื้อง ระยะห่างย่อหน้า และแอตทริบิวต์อื่นๆ บนเมนูป็อปอัพ รูป คลิกชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ ใช้เมนูป็อปอัพเพื่อเลือกตัวเลือกของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่ บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก ฟอนต์ แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก หรือ ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับแต่ละระดับของสารบัญ จากนั้น คลิก นำไปใช้

 6. เมื่อกล่อง แสดงตัวอย่าง แสดงสไตล์ที่คุณต้องการขึ้นมาอย่างถูกต้อง คลิก ตกลง

บันทึกสไตล์ของสารบัญเป็นเทมเพลต

คุณสามารถใช้รูปแบบของสารบัญในเอกสารในอนาคตได้โดยบันทึกเป็นเทมเพลตใน เทมเพลตของฉัน คุณสามารถเปิดเทมเพลตจากแกลเลอรีเอกสาร และแทรกสารบัญ โดยใช้เมนูแทรก

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการยึดตามเทมเพลต ทำการเปลี่ยนแปลงสไตล์ที่คุณต้องการบันทึก

 2. ลบข้อความและกราฟิกที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมด

 3. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 4. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลต Word (.dotx)

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น Word จะบันทึกไฟล์เทมเพลตในโฟลเดอร์ต่อไปนี้: /Users/ ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการสร้างเอกสารใหม่โดยยึดตามเทมเพลต บนเมนู ไฟล์ คลิก ใหม่จากเทมเพลต ภายใต้ เทมเพลต คลิก เทมเพลตของฉัน แล้ว ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการแทรกสารบัญโดยยึดตามเทมเพลตของคุณ บน แทรก เมนู คลิก Index และตาราง จากนั้นในกล่อง รูปแบบ คลิก จากเทมเพลต

สร้างสารบัญด้วยตนเอง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสารบัญ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการวางสารบัญบนหน้าแยกต่างหาก หรือใช้หมายเลขหน้าสำหรับสารบัญแยกจากส่วนที่เหลือของเอกสาร ให้ใส่สารบัญในส่วนที่แยกต่างหาก โดยการเพิ่มตัวแบ่งส่วนไว้ก่อนและหลังสารบัญ

 2. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 3. ในแท็บ องค์ประกอบเอกสาร ภายใต้ สารบัญ ให้ชี้ไปที่สไตล์สารบัญ คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม จากนั้นภายใต้ สารบัญแบบกำหนดเอง ให้คลิกการออกแบบที่คุณต้องการ

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม สารบัญ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดว่า Word ไม่สามารถหารายการสารบัญได้ ซึ่งหมายความว่าคุณได้เลือกสไตล์สารบัญอัตโนมัติ และคุณไม่มีการจัดรูปแบบหัวเรื่องโดยใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายใน ทำตามขั้นตอนที่ 3 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกการออกแบบสารบัญแบบกำหนดเอง

 4. พิมพ์หัวเรื่องและเลขหน้าในสารบัญให้ตรงกับเนื้อหาที่อยู่ในเอกสาร

 5. เมื่อต้องการเพิ่มรายการเพิ่มเติม ให้คัดลอกรายการอะไรก็ได้ที่มีอยู่ จากนั้นวางลงในตำแหน่งที่ต้องการในสารบัญ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×