สร้างสารบัญใน PowerPoint 2016 for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ความสามารถในการสร้างสรุปสไลด์หรือเนื้อหาของภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณโดยอัตโนมัติจะไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint 2016 for Mac แทน คุณสามารถสร้างด้วยตนเองสรุปหรือภาพนิ่งสารบัญของคุณเอง ด้วยการคัดลอกชื่อเรื่องของสไลด์ลงบนสไลด์ใหม่

ขั้นแรก เพิ่มสไลด์ที่คุณต้องการแทรกสารบัญหรือสรุป บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสไลด์ใหม่ แล้ว คลิ กเค้าโครงสไลด์ที่ประกอบด้วยชนิดของตัวแทนข้อความและเค้าโครงที่คุณต้องการ (เช่นชื่อเรื่อง และเนื้อหา เนื้อหาสอง หรือเปรียบเทียบ)

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพิ่มเค้าโครงสไลด์ที่ว่างเปล่า คุณจะต้องเพิ่มกล่องข้อความสำหรับสรุปหรือสารบัญของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกกล่องข้อความ บนแท็บแทรก จากนั้น ลากเพื่อวาดกล่องข้อความขนาดใหญ่บนสไลด์ของคุณใหม่

คัดลอกชื่อเรื่องของสไลด์จากมุมมองเค้าร่าง

วิธีเร็วที่สุดในการคัดลอกทั้งหมดของชื่อเรื่องของสไลด์ของคุณลงบนสไลด์หนึ่งคือการ ใช้มุมมองเค้าร่าง

  1. บนแท็บมุมมอง คลิกมุมมองเค้าร่าง

  2. Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของเค้าร่าง ชี้ไปที่ยุบ และคลิกยุบกล่องทั้งหมด

  3. คลิ กและลากเพื่อเลือกชื่อเรื่องสไลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการรวม และคัดลอก (Ctrl + คลิกหรือคลิกขวา แล้ว คลิกคัดลอก )

  4. คลิกในกล่องข้อความบนภาพนิ่งสรุปหรือเค้าร่างของคุณ จากนั้น คลิกแก้ไข >วางแบบพิเศษ

  5. ในกล่องวางแบบพิเศษ เลือกจัดรูปแบบข้อความ (RTF) หรือไม่จัดรูปแบบข้อความ คลิ กตกลง คุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรายการข้อมูลสรุปหรือเนื้อหาของคุณ

คัดลอกชื่อเรื่องของสไลด์ด้วยตนเอง

คุณสามารถคัดลอก และวางแต่ละรายการของชื่อเรื่องของสไลด์ของคุณลงบนสไลด์หนึ่งด้วยตนเอง

  1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ สำหรับแต่ละภาพนิ่งชื่อเรื่องที่คุณต้องการเพิ่มการสรุปหรือสารบัญ คัดลอกชื่อเรื่องในพื้นที่สำรองไว้ชื่อเรื่อง นั้นแล้ว วางลงบนสไลด์ใหม่ในลำดับสไลด์ปรากฏในงานนำเสนอของคุณ

  2. คุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรายการข้อมูลสรุปหรือเนื้อหาของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×