สร้างสารบัญใน PowerPoint 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ความสามารถในการสร้างสรุปสไลด์หรือตารางของเนื้อหาของสไลด์ในงานนำเสนอของคุณโดยอัตโนมัติจะไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint 2016 for Mac แทน คุณสามารถสร้างด้วยตนเองสรุปหรือภาพนิ่งสารบัญของคุณเอง ด้วยการคัดลอกชื่อเรื่องของสไลด์ลงบนสไลด์ใหม่

ขั้นแรก เพิ่มสไลด์ที่คุณต้องการแทรกสารบัญหรือสรุป บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสไลด์ใหม่ และคลิเค้าโครงสไลด์ที่ประกอบด้วยชนิดของตัวแทนข้อความและเค้าโครงที่คุณต้องการ (เช่นชื่อเรื่อง และเนื้อหา เนื้อหาสอง หรือเปรียบเทียบ)

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพิ่มเค้าโครงสไลด์ที่ว่างเปล่า คุณจำเป็นต้องเพิ่มกล่องข้อความสำหรับการสรุปหรือสารบัญของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกกล่องข้อความ บนแท็บแทรก จากนั้น ลากเพื่อวาดกล่องข้อความขนาดใหญ่บนสไลด์ของคุณใหม่

คัดลอกชื่อเรื่องของสไลด์จากมุมมองเค้าร่าง

วิธีเร็วที่สุดในการคัดลอกทั้งหมดของชื่อเรื่องสไลด์ของคุณลงบนสไลด์หนึ่งคือการ ใช้มุมมองเค้าร่าง

  1. บนแท็บมุมมอง คลิกมุมมองเค้าร่าง

  2. Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของเค้าร่าง ชี้ไปที่ยุบกล่อง จากนั้น คลิยุบกล่องทั้งหมด

  3. คลิ กและลากเพื่อเลือกชื่อเรื่องสไลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการรวม และคัดลอก (Ctrl + คลิกหรือคลิกขวา แล้ว คลิกคัดลอก )

  4. คลิกในกล่องข้อความบนภาพนิ่งสรุปหรือเค้าร่างของคุณ จากนั้น คลิกแก้ไข >วางแบบพิเศษ

  5. ในกล่องวางแบบพิเศษ เลือกจัดรูปแบบข้อความ (RTF) หรือไม่จัดรูปแบบข้อความ คลิ กตกลง คุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรายการข้อมูลสรุปหรือเนื้อหาของคุณ

คัดลอกภาพนิ่งชื่อเรื่องด้วยตนเอง

คุณสามารถคัดลอก และวางแต่ละรายการของชื่อเรื่องของสไลด์ของคุณลงบนสไลด์หนึ่งด้วยตนเอง

  1. ในบานหน้าต่าง thubmnails สำหรับแต่ละภาพนิ่งชื่อเรื่องที่คุณต้องการเพิ่มการสรุปหรือสารบัญ คัดลอกชื่อเรื่องในพื้นที่สำรองไว้ชื่อเรื่อง นั้นแล้ว วางลงบนสไลด์ใหม่ในลำดับสไลด์ปรากฏในงานนำเสนอของคุณ

  2. คุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรายการข้อมูลสรุปหรือเนื้อหาของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×