สร้างสารบัญด้วยตนเองใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ความสามารถในการโดยอัตโนมัติสร้างสรุปสไลด์ยึดตามข้อความ หรือเนื้อหาของภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint แต่คุณสามารถสร้างสรุปหรือภาพนิ่งสารบัญด้วยตนเอง โดยการคัดลอกชื่อเรื่องของสไลด์ลงบนสไลด์ใหม่และเปลี่ยนไฮเปอร์ลิงก์ของแต่ละรายการ (หรือ)

ขั้นแรก เพิ่มสไลด์ที่คุณต้องการแทรกสารบัญหรือสรุป บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสไลด์ใหม่ แล้ว คลิ กเค้าโครงสไลด์ที่ประกอบด้วยชนิดของตัวแทนข้อความและเค้าโครงที่คุณต้องการ (เช่นชื่อเรื่อง และเนื้อหา เนื้อหาสอง หรือเปรียบเทียบ)

สมาชิกOffice 365 สามารถทำให้ใช้รูปภาพสารบัญโดยอัตโนมัติ ดูการใช้การย่อ/ขยายสำหรับ PowerPointสำหรับรายละเอียด

คัดลอกชื่อเรื่องของสไลด์จากมุมมองเค้าร่าง

วิธีเร็วที่สุดในการคัดลอกทั้งหมดของชื่อเรื่องของสไลด์ของคุณลงบนสไลด์หนึ่งคือการ ใช้มุมมองเค้าร่าง

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกมุมมองเค้าร่าง

 2. คลิกขวาในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ชี้ไปที่ยุบ แล้ว คลิ กยุบกล่องทั้งหมด

 3. คลิ กและลากเพื่อเลือกชื่อเรื่องสไลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการ รวม แล้วคลิกขวา แล้วเลือกคัดลอก

 4. สลับไปยังกล่องข้อความ บนภาพนิ่งเนื้อหาของสารบัญของคุณ และ บนแท็บหน้าแรก เลือกวาง >วางแบบพิเศษ

 5. ในกล่องโต้ตอบวางแบบพิเศษ เลือกจัดรูปแบบข้อความ (RTF) หรือไม่จัดรูปแบบข้อความ คลิ กตกลง คุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรายการข้อมูลสรุปหรือเนื้อหาของคุณ

ทำการเชื่อมโยงหลายมิติลงในสไลด์แต่ละรายการในสารบัญของคุณ

หลังจากที่คุณมีชื่อเรื่องบนภาพนิ่งเนื้อหาของสารบัญของคุณ เปิดแต่ละรายการลงในไฮเปอร์ลิงก์ที่ข้ามไปยังสไลด์ที่สอดคล้องกันในงานนำเสนอของคุณ

 1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณวางบนตารางของเนื้อหาของภาพนิ่งชื่อเรื่อง

 2. บนแท็บ แทรก ให้เลือก ลิงก์

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ เลือกแท็บตำแหน่งในเอกสารนี้

 4. ในกล่องที่เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ที่อยู่ภายใต้ชื่อเรื่องของสไลด์ เลือกภาพนิ่งชื่อเรื่องที่สอดคล้องกับชื่อคุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

 5. คลิกตกลง เมื่อต้องการแทรกไฮเปอร์ลิงก์บนภาพนิ่งเนื้อหาสารบัญของคุณ

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-5 สำหรับแต่ละไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการสร้างในสารบัญของคุณ

คัดลอกชื่อเรื่องของสไลด์จากมุมมองเค้าร่าง

วิธีเร็วที่สุดในการคัดลอกทั้งหมดของชื่อเรื่องของสไลด์ของคุณลงบนสไลด์หนึ่งคือการ ใช้มุมมองเค้าร่าง

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย เลือกแท็บเค้าร่าง

 2. คลิกขวาในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของเค้าร่าง ชี้ไปที่ยุบ แล้ว คลิ กยุบกล่องทั้งหมด

 3. คลิ กและลากเพื่อเลือกชื่อเรื่องสไลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการรวม และคัดลอก ( ให้คลิกขวาแล้ว คลิกคัดลอก )

 4. คลิกในกล่องข้อความบนสไลด์ของคุณสรุปหรือเค้าร่าง และบนแท็บหน้าแรก คลิกวาง >วางแบบพิเศษ

 5. ในกล่องวางแบบพิเศษ เลือกจัดรูปแบบข้อความ (RTF) หรือไม่จัดรูปแบบข้อความ คลิ กตกลง

  คุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรายการเนื้อหาของคุณ

ทำการเชื่อมโยงหลายมิติลงในสไลด์แต่ละรายการในสารบัญของคุณ

หลังจากที่คุณมีชื่อเรื่องบนภาพนิ่งเนื้อหาของสารบัญของคุณ เปิดแต่ละรายการลงในไฮเปอร์ลิงก์ที่ข้ามไปยังสไลด์ที่สอดคล้องกันในงานนำเสนอของคุณ

 1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณวางบนตารางของเนื้อหาของภาพนิ่งชื่อเรื่อง

 2. บนแท็บแทรก เลือกเชื่อมโยงหลายมิติ

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ เลือกแท็บตำแหน่งในเอกสารนี้

 4. ในกล่องเลือกตำแหน่งในเอกสาร ภายใต้ชื่อเรื่องของสไลด์ ให้เลือกชื่อเรื่องสไลด์ที่สอดคล้องกับชื่อคุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

 5. คลิกตกลง เมื่อต้องการแทรกไฮเปอร์ลิงก์บนภาพนิ่งเนื้อหาสารบัญของคุณ

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-5 สำหรับแต่ละไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการสร้างในสารบัญของคุณ

คัดลอกชื่อเรื่องของสไลด์จากมุมมองเค้าร่าง

วิธีเร็วที่สุดในการคัดลอกทั้งหมดของชื่อเรื่องของสไลด์ของคุณลงบนสไลด์หนึ่งคือการ ใช้มุมมองเค้าร่าง

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกมุมมองเค้าร่าง

 2. Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ชี้ไปที่ยุบ และคลิกยุบกล่องทั้งหมด

 3. คลิ กและลากเพื่อเลือกชื่อเรื่องสไลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการรวม และคัดลอก (Ctrl + คลิกหรือคลิกขวา แล้ว คลิกคัดลอก ไว้)

 4. คลิกในกล่องข้อความบนตารางของภาพนิ่งสารบัญ จากนั้น คลิกแก้ไข >วางแบบพิเศษ

 5. ในกล่องโต้ตอบวางแบบพิเศษ เลือกจัดรูปแบบข้อความ (RTF) หรือไม่จัดรูปแบบข้อความ คลิ กตกลง คุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรายการข้อมูลสรุปหรือเนื้อหาของคุณ

ทำการเชื่อมโยงหลายมิติลงในสไลด์แต่ละรายการในสารบัญของคุณ

หลังจากที่คุณมีชื่อเรื่องบนภาพนิ่งเนื้อหาของสารบัญของคุณ เปิดแต่ละรายการลงในไฮเปอร์ลิงก์ที่ข้ามไปยังสไลด์ที่สอดคล้องกันในงานนำเสนอของคุณ

 1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของชื่อเรื่องคุณวางบนตารางของภาพนิ่งเนื้อหา

 2. บนเมนูแทรก เลือกไฮเปอร์ลิงก์ ออก

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ เลือกแท็บเอกสารนี้

 4. เลือกรูปสามเหลี่ยมอยู่ถัดจากชื่อเรื่องของสไลด์ เพื่อขยายรายการของชื่อเรื่องของสไลด์สำหรับงานนำเสนอปัจจุบัน แล้ว เลือกภาพนิ่งชื่อเรื่องที่สอดคล้องกับชื่อคุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

 5. คลิกตกลง เมื่อต้องการแทรกไฮเปอร์ลิงก์บนภาพนิ่งเนื้อหาสารบัญของคุณ

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-5 สำหรับแต่ละไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการสร้างในสารบัญของคุณ

คัดลอกชื่อเรื่องของสไลด์จากมุมมองเค้าร่าง

วิธีเร็วที่สุดในการคัดลอกทั้งหมดของชื่อเรื่องของสไลด์ของคุณลงบนสไลด์หนึ่งคือการ ใช้มุมมองเค้าร่าง

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย เลือกแท็บเค้าร่าง

 2. Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของเค้าร่าง ชี้ไปที่ยุบ และคลิกยุบกล่องทั้งหมด

 3. คลิ กและลากเพื่อเลือกชื่อเรื่องสไลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการรวม และคัดลอก (Ctrl + คลิกหรือคลิกขวา แล้ว คลิกคัดลอก )

 4. คลิกในกล่องข้อความบนภาพนิ่งสรุปหรือเค้าร่างของคุณ จากนั้น คลิกแก้ไข >วางแบบพิเศษ

 5. ในการวางแบบพิเศษ กล่องโต้ตอบ เลือกจัดรูปแบบข้อความ (RTF) หรือไม่จัดรูปแบบข้อความ คลิ กตกลง

  คุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรายการเนื้อหาของคุณ

ทำการเชื่อมโยงหลายมิติลงในสไลด์แต่ละรายการในสารบัญของคุณ

หลังจากที่คุณมีชื่อเรื่องบนภาพนิ่งเนื้อหาของสารบัญของคุณ เปิดแต่ละรายการลงในไฮเปอร์ลิงก์ที่ข้ามไปยังสไลด์ที่สอดคล้องกันในงานนำเสนอของคุณ

 1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณวางบนตารางของเนื้อหาของภาพนิ่งชื่อเรื่อง

 2. บนเมนูแทรก เลือกไฮเปอร์ลิงก์ ออก

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ เลือกแท็บเอกสาร

 4. เลือกค้นหา

 5. ในกล่องโต้ตอบเลือกตำแหน่งในเอกสาร คลิกรูปสามเหลี่ยมอยู่ถัดจากชื่อเรื่องของสไลด์ เพื่อขยายรายการของชื่อเรื่องของสไลด์สำหรับงานนำเสนอปัจจุบัน แล้ว เลือกภาพนิ่งชื่อเรื่องที่สอดคล้องกับชื่อคุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

 6. คลิกตกลง เมื่อต้องการแทรกไฮเปอร์ลิงก์บนภาพนิ่งเนื้อหาสารบัญของคุณ

 7. ทำขั้นตอนที่ 1-6 ซ้ำสำหรับแต่ละไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการสร้างในสารบัญของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×