สร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อวางข้อความสัญลักษณ์บนสไลด์ให้ เลือกเค้าโครงที่มีพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับเหล่านั้นได้ แต่ ถ้าคุณกำลังใช้เค้าโครงอื่น แล้วคุณสามารถใส่สัญลักษณ์ข้อความในกล่องข้อความ บทความนี้ครอบคลุมทั้งสองวิธี:ใช้เค้าโครงสไลด์กับตัวแทนข้อความที่จัดรูปแบบเป็นสัญลักษณ์หรือโดยการแทรกกล่องข้อความ และการจัดรูปแบบข้อความเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อความ

ใช้เค้าโครงสไลด์กับตัวแทนข้อความที่จัดรูปแบบเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เค้าโครง

เปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์

 1. เลือกเค้าโครงสไลด์ที่มีตัวแทนข้อความที่จัดรูปแบบเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

  • ชื่อเรื่องและเนื้อหา

  • เนื้อหาสองส่วน

  • การเปรียบเทียบ

  • เนื้อหาพร้อมคำอธิบาย

 2. คลิก เปลี่ยนเค้าโครง

 3. คลิกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้ (คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ) แล้วใส่ข้อความของคุณ

เพิ่มข้อความลงในพื้นที่ที่สำรองไว้

แทรกกล่องข้อความและจัดรูปแบบข้อความเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. เมื่อใช้เค้าโครงสไลด์ใดๆ บนแท็บ แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

  เน้นตัวแทนข้อความและพิมพ์ข้อความของคุณเอง

 2. เลือก คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ ไว้ และบนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข เพื่อเลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

  เปลี่ยนข้อความเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×