สร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับข้อความลงในสไลด์ ก็คือการเลือกเค้าโครงที่มีพื้นที่ที่สำรองไว้ แต่ถ้าคุณได้ใช้เค้าโครงอื่นอยู่ คุณสามารถใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับข้อความในกล่องข้อความได้ บทความนี้ครอบคลุมทั้งสองวิธี ได้แก่ การใช้เค้าโครงสไลด์กับตัวแทนข้อความที่จัดรูปแบบเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือโดยการแทรกกล่องข้อความและจัดรูปแบบข้อความเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้เค้าโครงสไลด์กับตัวแทนข้อความที่จัดรูปแบบเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เค้าโครง

เปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์

 1. เลือกเค้าโครงสไลด์ที่มีตัวแทนข้อความที่จัดรูปแบบเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

  • ชื่อเรื่องและเนื้อหา

  • เนื้อหาสองส่วน

  • การเปรียบเทียบ

  • เนื้อหาพร้อมคำอธิบาย

 2. คลิก เปลี่ยนเค้าโครง

 3. คลิกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้ (คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ) แล้วใส่ข้อความของคุณ

เพิ่มข้อความลงในพื้นที่ที่สำรองไว้

แทรกกล่องข้อความและจัดรูปแบบข้อความเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. เมื่อใช้เค้าโครงสไลด์ใดๆ บนแท็บ แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

  เน้นตัวแทนข้อความและพิมพ์ข้อความของคุณเอง

 2. เลือก คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ ไว้ และบนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข เพื่อเลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

  เปลี่ยนข้อความเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×