สร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อวางข้อความสัญลักษณ์บนสไลด์ให้ เลือกเค้าโครงที่มีพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับเหล่านั้นได้ แต่ ถ้าคุณกำลังใช้เค้าโครงอื่น แล้วคุณสามารถใส่สัญลักษณ์ข้อความในกล่องข้อความ บทความนี้ครอบคลุมทั้งสองวิธี:ใช้เค้าโครงสไลด์กับตัวแทนข้อความที่จัดรูปแบบเป็นสัญลักษณ์หรือโดยการแทรกกล่องข้อความ และการจัดรูปแบบข้อความเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อความ

ใช้เค้าโครงสไลด์กับตัวแทนข้อความที่จัดรูปแบบเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เค้าโครง

เปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์

 1. เลือกเค้าโครงสไลด์ที่มีตัวแทนข้อความที่จัดรูปแบบเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

  • ชื่อเรื่องและเนื้อหา

  • เนื้อหาสองส่วน

  • การเปรียบเทียบ

  • เนื้อหาพร้อมคำอธิบาย

 2. คลิก เปลี่ยนเค้าโครง

 3. คลิกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้ (คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ) แล้วใส่ข้อความของคุณ

เพิ่มข้อความลงในพื้นที่ที่สำรองไว้

แทรกกล่องข้อความและจัดรูปแบบข้อความเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. เมื่อใช้เค้าโครงสไลด์ใดๆ บนแท็บ แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

  เน้นตัวแทนข้อความและพิมพ์ข้อความของคุณเอง

 2. เลือก คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ ไว้ และบนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข เพื่อเลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

  เปลี่ยนข้อความเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×