สร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่นำสไตล์ใน Word 2016 for Mac

คุณสามารถสร้างสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่สำหรับรายการ โดยการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่เป็นสัญลักษณ์หรือรูปภาพ หรือ โดยการเปลี่ยนฟอนต์ขนาดและจัดแนวของสัญลักษณ์ เมื่อคุณกำหนด เหล่านั้นคุณสามารถบันทึกการตั้งค่าเหล่านั้นเป็นสไตล์ และใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก

สร้างสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ใช้สัญลักษณ์

 1. เลือกข้อความหรือรายการสัญลักษณ์ที่คุณต้องการสร้างสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ใช้สัญลักษณ์

 2. บนแบบ Home แท็บ คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ, แล้ว คลิก กำหนดสัญลักษณ์ใหม่

  กำหนดสัญลักษณ์ใหม่จะถูกเน้นในแกลเลอรีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

 3. คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ, แล้ว คลิกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการใช้ในการ สัญลักษณ์ กล่องโต้ตอบ

  กำหนดกล่องโต้ตอบรายการหัวข้อย่อย

 4. คลิก ตกลง, แล้ว คลิก ตกลง อีกครั้งเพื่อบันทึกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อนี้

สร้างสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อภาพ

 1. เลือกข้อความหรือรายการสัญลักษณ์ที่คุณต้องการสร้างสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อภาพใหม่

 2. บนแบบ Home แท็บ คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ, แล้ว คลิก กำหนดสัญลักษณ์ใหม่

 3. คลิก ภาพ, แล้ว เรียกดูรูปภาพที่คุณต้อง การใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ เลือก แล้ว คลิก แทรก

 4. ตรวจดูสัญลักษณ์แสดงหัวข้อภาพจะมีลักษณะเหมือน แล้วคลิก ตกลง เพิ่มรายการนั้น

สร้างสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ มีฟอนต์อื่น

 1. เลือกข้อความหรือรายการสัญลักษณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแบบ Home แท็บ คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ, แล้ว คลิก กำหนดสัญลักษณ์ใหม่

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติฟอนต์สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ คลิ ฟอนต์, แล้ว เลือกค่าที่คุณต้องการบนแบบ ฟอนต์ และ ขั้นสูง แท็บ:

  • บนแบบ ฟอนต์ แท็บ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ สไตล์ ขนาด สี สไตล์ ขีดเส้นใต้สี และเอฟเฟ็กต์ได้

  • บนแบบ ขั้นสูง แท็บ คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างตัวอักขระและฟีเจอร์ขั้นสูงพิมพ์ได้

 4. คลิก ตกลง, แล้วคลิก ตกลง อีกครั้งเพื่อบันทึกสไตล์ฟอนต์

สร้างสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ มีการจัดแนวที่ต่างกัน

 1. เลือกข้อความหรือรายการสัญลักษณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแบบ Home แท็บ คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ, แล้ว คลิก กำหนดสัญลักษณ์ใหม่

 3. ภายใต้ ตำแหน่งสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ, ในแบบ เยื้องที่ กล่อง ใช้ลูกศรเพื่อเลือกค่าที่คุณต้องการเยื้องสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

 4. ภายใต้ ตำแหน่งของข้อความ, ในแบบ เยื้องที่ กล่อง ใช้ลูกศรเพื่อเลือกค่าที่คุณต้องการเยื้องข้อความ ถ้าคุณต้องการเพิ่มแท็บหยุด ใส่ตำแหน่งของแท็บใน เพิ่มแท็บหยุดที่

 5. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการจัดแนวสัญลักษณ์แสดงหัวข้อนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×