สร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่กำหนดเองที่ มีรูปภาพหรือสัญลักษณ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สัญลักษณ์รูปภาพแบบกำหนดเองหรือสัญลักษณ์ที่สามารถเพิ่มความน่าสนใจไปยังรายการใน Word ถ้ามีผู้ส่งเอกสารที่ มีสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่คุณชอบ คุณสามารถเพิ่มสไตล์ในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อการใช้อีกครั้ง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่กำหนดเองใน Word Online ถ้าคุณเป็นเจ้าของ Word เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป คุณสามารถใช้เพื่อทำอะไรมากกว่า ด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อความ ถ้าคุณ ไม่เห็น ขณะคุณสามารถลองใช้หรือซื้อใน Office เวอร์ชันล่าสุด

ไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อมีสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อสัญลักษณ์และรูปภาพ ถ้าคุณไม่เห็นสไตล์ที่คุณต้องการในไลบรารี คุณสามารถกำหนดสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่

 1. คลิกในรายการที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์รูปภาพหรือสัญลักษณ์

  เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับที่มีรายการทั้งหมดในรายการหลายระดับ คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหนึ่งหรือตัวเลขในระดับนั้นในรายการ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์ แล้ว คลิ กกำหนดสัญลักษณ์ใหม่

  การกำหนดสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่

 3. ใน Word สำหรับ Windows:

  คลิกสัญลักษณ์ หรือรูปภาพ นั้นแล้ว เลือกสัญลักษณ์ใด ๆ หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้

  • ใน Word 2013 และ Word 2016 คุณสามารถอัปโหลดไฟล์รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ค้นหาอินเทอร์เน็ตสำหรับรูปภาพ หรือลงชื่อเข้าใช้เมื่อต้องการแทรกรูปถ่ายจากตำแหน่งที่ตั้งอื่น เช่น OneDrive หรือ Flickr

  • ใน Word 2007 และ Word 2010 คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (คลิกนำเข้า ), หรือค้นหารูป ที่มีตัวเลือกในการรวมเนื้อหาจาก Office Online ได้

  ใน Word for Mac:

  คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ (สำหรับสัญลักษณ์) หรือรูปภาพ (เพื่อใช้ไฟล์รูปภาพที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ)

 4. คลิกแทรก หรือตกลง เพื่อแสดงตัวอย่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่ในกล่องโต้ตอบกำหนดหัวข้อย่อยใหม่ (Windows) หรือกล่องโต้ตอบกำหนดรายการหัวข้อย่อย (Mac), แล้ว คลิ กตกลง

  แสดงตัวอย่างลักษณะสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่

หลังจากที่คุณสร้างรายการหัวข้อย่อย สไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่จะพร้อมใช้งานในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อของเอกสารของคุณ

ถ้าคุณได้รับเอกสารที่ มีสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่คุณต้องการนำมาใช้ใหม่ในเอกสารของคุณเอง คุณสามารถเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อไลบรารีของ ซึ่งเสมอจะพร้อมใช้งานในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: ใน Word for Mac สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่กำหนดเองจะถูกเพิ่มลงในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อโดยอัตโนมัติ

 1. เปิดเอกสารที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่คุณต้องการเพิ่มลงในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์ และภายใต้สัญลักษณ์เอกสาร คลิกขวาสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่คุณต้องการเพิ่มลงในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ แล้วคลิกเพิ่มลงในไลบรารี

  เพิ่มสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่ในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเอาสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่กำหนดเองจากไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใน Word for mac ต่อไปนี้นำไปใช้กับ Word สำหรับ Windows เฉพาะ

 • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์ และภายใต้ไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ คลิกขวาสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิกเอาออก

  สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อการเอาออกจากไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

หมายเหตุ: 

 • สัญลักษณ์ใด ๆ ในขณะนี้ถูกใช้ในเอกสารจะพร้อมใช้งานในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

 • ถ้าคุณเอาสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่จากไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และจะยังคงพร้อมใช้งานในพื้นที่เอกสารสัญลักษณ์ คุณสามารถเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อได้อย่างง่ายดายกลับไปยังไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อเพื่อใช้ในเอกสารอื่น ๆ

ดูเพิ่มเติม

สร้างรายการหัวข้อย่อย

สร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขใน Word for Mac

แทรกสัญลักษณ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×