Office

สร้างสรรค์และจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าต่างๆ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การใช้ Microsoft OneNote 2010 จะเหมือนกับการจดบันทึกย่อในสมุดบันทึกแบบกระดาษ แต่ฟีเจอร์มากมายที่ใช้ได้เฉพาะในสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่นเดียวกับสมุดบันทึกแบบกระดาษ จัดระเบียบสมุดบันทึก OneNote ของคุณ โดยหลาย ๆ ส่วนซึ่งช่วยให้คุณจัดประเภทข้อมูล โดยโครงการ เรื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง และเกณฑ์ที่คล้ายกัน แต่ละส่วนมีอย่าง น้อยหนึ่งหน้าที่เก็บข้อมูลเฉพาะกับส่วนของสมุดบันทึกนั้น

ไม่เหมือนกับสมุดบันทึกแบบกระดาษ ซึ่งมีส่วนและหน้าต่าง ๆ จำนวนจำกัด สมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ของคุณใน OneNote จะไม่ทำงานออกจากพื้นที่เพราะว่าพวกเขาสามารถรองรับเป็นจำนวนมากส่วนและหน้าต่าง ๆ เท่าที่คุณต้องการ

คุณต้องการทำอะไร

สร้างสมุดบันทึกใหม่

การสร้างส่วนใหม่

สร้างหน้าใหม่

สร้างหน้าย่อยใหม่

การสร้างสมุดบันทึกใหม่

เมื่อคุณติดตั้ง และเรียกใช้ OneNote 2010 สมุดบันทึกคู่มือจะถูกสร้างขึ้นสำหรับคุณที่ คุณสามารถอ่านถึงเมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ OneNote ในขณะที่แน่นอนคุณสามารถผนวกสมุดบันทึกนี้กับบันทึกย่อของคุณเอง คุณอาจต้องการสร้างสมุดบันทึกทันสมัยแทน ใน OneNote คุณสามารถมีมากสมุดบันทึกคุณต้องการ

เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก สร้าง

 2. ภายใต้สมุดบันทึกใหม่ คลิกที่สมุดบันทึกใหม่ควรถูกจัดเก็บไว้ (ตัวอย่างเช่น บนคอมพิวเตอร์ของคุณ), แล้ว พิมพ์คำอธิบายสำหรับสมุดบันทึกลงในกล่องชื่อ

 3. ถ้าจำเป็น ระบุตำแหน่งที่ตั้ง หรือยอมรับการแนะนำโฟลเดอร์ที่จะสร้างสมุดบันทึกใหม่

 4. คลิก สร้างสมุดบันทึก

ตามค่าเริ่มต้น สมุดบันทึกใหม่ประกอบด้วยส่วนของสมุดบันทึกหนึ่งที่ประกอบด้วยหน้าเปล่า คุณสามารถเปลี่ยนชื่อส่วนแรกเมื่อต้องการให้คำอธิบายความหมาย คุณสามารถสร้างส่วนเพิ่มเติมและหน้าต่าง ๆ ในสมุดบันทึกของคุณตลอดเวลา

สมุดบันทึกที่คุณได้เปิดอยู่ในปัจจุบันปรากฏบนแถบนำทาง พื้นที่ใกล้ ๆ กับด้านซ้ายของหน้าต่างโปรแกรม OneNote ในแนวตั้ง คุณสามารถคลิไอคอนสมุดบันทึกบนแถบนำทางเพื่อสลับไปมาระหว่างสมุดบันทึกหลายเล่มที่คุณอาจเปิดอยู่ และคุณสามารถคลิกขวาที่สมุดบันทึกบนแถบนำทางในการโต้ตอบกับพวกเขาเพิ่มเติม เมื่อคุณปิดสมุดบันทึก ด้วยการคลิกเพื่อเปิดอีก สมุดบันทึกที่ปิดจะไม่ถูกลบ เพียงหายไปจากมุมมองจนกระทั่งคุณเปิดเอกสารอีกครั้ง

คุณสามารถจัดระเบียบสมุดบันทึก ด้วยการลากไอคอนขึ้น หรือลงบนแถบนำทางจนกว่าจะแสดงในลำดับที่คุณต้องการให้ปรากฏ

ด้านบนของหน้า

การสร้างส่วนใหม่

เมื่อใดก็ ตามที่คุณสร้างสมุดบันทึกใหม่ โดยอัตโนมัติสร้างส่วนใหม่หนึ่งที่คุณ คุณสามารถคลิกขวาที่แท็บส่วน และคลิกคำสั่งเปลี่ยนชื่อ เพื่อให้ส่วนแรกคำอธิบายความหมาย คุณสามารถสร้างส่วนเพิ่มเติมเมื่อใดก็

เมื่อต้องการสร้างส่วนใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่แท็บส่วนใดๆ ที่มีอยู่ในสมุดบันทึกของคุณ และคลิก ส่วนใหม่ 

 2. พิมพ์คำอธิบายความหมายสำหรับส่วนใหม่ นั้นแล้ว กด ENTER

คุณสามารถจัดระเบียบส่วนได้ด้วยการลากแท็บของส่วนไปที่ด้านซ้ายหรือขวาจนกว่าจะแสดงตามลำดับที่คุณต้องการให้ส่วนนั้นปรากฏ 

ด้านบนของหน้า

สร้างหน้าใหม่

เมื่อใดก็ ตามที่คุณสร้างส่วนใหม่ในสมุดบันทึกของคุณ นั้นโดยอัตโนมัติด้วยหน้าเปล่าเดียว คุณสามารถพิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับหน้านี้ และเริ่มการจดบันทึกย่อเกี่ยวกับเอกสารนั้น คุณสามารถเก็บเขียนบนหน้าสำหรับตราบใดที่คุณต้องการ (ไม่เหมือนกับบนกระดาษ คุณจะไม่ทำงานออกจากพื้นที่), หรือคุณสามารถสร้างหน้าเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้

เมื่อต้องการสร้างหน้าใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. ทางด้านขวาของหน้าต่างโปรแกรม OneNote เหนือคอลัมน์ของแท็บหน้า คลิกปุ่มหน้าใหม่

 2. พิมพ์ชื่อหน้าลงในบริเวณส่วนหัวแบบเส้นประที่ด้านบนของหน้า นั้นแล้ว กด ENTER

คุณสามารถจัดระเบียบหน้าได้ด้วยการลากแท็บของหน้าขึ้นหรือลงในคอลัมน์แท็บหน้า จนกว่าแท็บจะแสดงตามลำดับที่คุณต้องการให้ปรากฏ 

ด้านบนของหน้า

สร้างหน้าย่อยใหม่

หน้าย่อยจะระบุชื่อหน้าตัวเลือกที่จะแสดงเป็นแท็บหน้าที่มีการเยื้อง ในขณะที่ทำงานเหมือนหน้าปกติ เยื้อง visual ของแท็บหน้าของพวกเขาทำได้ง่ายสำหรับคุณเมื่อต้องการเก็บข้อมูลแยกต่างหากเมื่อจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบแม่/ลูก ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีหน้าหลักในสมุดบันทึกของคุณที่เรียกว่า "บัญชีผู้ใช้อีเมล" และมีหน้าย่อย 5-6 แต่ละรายการที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมต่าง ๆ ที่คุณมี (หนึ่งบัญชีสำหรับแต่ละหน้าย่อย) แล้ว นี้สามารถทำให้การสแกน หรือการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณกำลังมองหาส่วนเฉพาะเจาะจงของข้อมูลอีกครั้งในภายหลัง

ไม่จำเป็นต้องสร้าง และใช้หน้าย่อยได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพบเหล่านั้นเป็นประโยชน์มากมาย คุณสามารถสร้างหน้าย่อยเมื่อใดก็

เมื่อต้องการสร้างหน้าย่อยใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ทางด้านขวาของหน้าต่างโปรแกรม OneNote คลิกที่แท็บของหน้าภายใต้สิ่งที่คุณต้องการสร้างหน้าย่อยใหม่

 2. เหนือคอลัมน์ของแท็บหน้า คลิกลูกศรเล็ก ๆ ถัดจากปุ่มหน้าใหม่

 3. บนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้น คลิกหน้าย่อยใหม่

 4. พิมพ์ชื่อหน้าลงในบริเวณส่วนหัวแบบเส้นประที่ด้านบนของหน้าย่อยใหม่ นั้นแล้ว กด ENTER

คุณสามารถเลื่อนระดับหน้าย่อยลงในหน้าปกติได้ ด้วยการคลิกแท็บหน้าของพวกเขา แล้ว ลากตัวชี้เมาส์ไปทางซ้าย จนกว่าจะมีแท็บหน้าย่อยที่ปรากฏมีบรรทัดขึ้น มีหน้าปกติของคุณ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถลดระดับหน้าใด ๆ ที่มีอยู่ (หรือหน้าย่อย) ด้วยการคลิกแท็บหน้า แล้ว ลากตัวชี้เมาส์ไปทางซ้ายตามตำแหน่งการเยื้องอย่าง น้อยหนึ่ง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×