สร้างสมุดบันทึกใหม่

ถ้าต้องการสร้างบันทึกย่อใหม่ใน OneNote for Mac ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. คลิก ไฟล์ > บันทึกย่อใหม่…

  2. เลือกสีของสมุดบันทึกและเพิ่มชื่อ จากนั้นคลิก สร้าง

หมายเหตุ:  สมุดบันทึกของคุณจะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ เอกสาร ของคุณบน OneDrive

เปิดหรือสร้างสมุดบันทึกใหม่จากที่นี่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×