สร้างสมุดบันทึกใหม่ใน OneNote สำหรับ Windows 10

สร้างสมุดบันทึกใหม่ใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

OneNote เป็นวิธีดีเยี่ยมในการจัดระเบียบบันทึกย่อของคุณทั้งหมด ในบางครั้ง นั้นมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกหลายเล่มสำหรับโอกาสแตกต่างกันซึ่งต้องทำงาน โรงเรียน หรือโครงการบ้าน ต่อไปนี้เป็นวิธีการสร้างสมุดบันทึกใหม่ใน OneNote สำหรับ Windows 10

สร้างสมุดบันทึกใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ปัจจุบันของคุณ

ถ้าคุณเก็บบันทึกย่อของคุณทั้งหมดบนบัญชีผู้ใช้เดียวกันกับที่คุณกำลังลงนามด้วย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. บนหน้าใดก็ได้ ให้คลิกปุ่ม แสดงสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก

 2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก + สมุดบันทึก

 3. ใส่ชื่อสำหรับสมุดบันทึกใหม่ แล้วคลิก สร้างสมุดบันทึก

  OneNote จะสลับไปยังสมุดบันทึกใหม่ ซึ่งมีส่วนใหม่และหน้าเปล่าใหม่

สร้างสมุดบันทึกใหม่ในบัญชีผู้ใช้อื่น

ถ้าคุณต้องการเก็บบันทึกย่อแยกต่างหากบนบัญชีผู้ใช้อื่น (ตัวอย่างเช่น ทำงานและบัญชีผู้ใช้ที่บ้านของคุณ) ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. บนหน้าใดก็ได้ ให้คลิกปุ่ม แสดงสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก

 2. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างสมุดบันทึกที่ปรากฏขึ้น คลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ปัจจุบันของคุณ

 3. ในหน้าต่างบัญชีผู้ใช้ ที่ปรากฏขึ้น คลิก หรือแตะปุ่ม+ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ และ แล้ว ลงชื่อเข้าใช้เมื่อได้รับพร้อมท์

 4. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างสมุดบันทึกที่ปรากฏขึ้น คลิก+ สมุดบันทึก

 5. ในหน้าต่างสมุดบันทึกใหม่ ที่ปรากฏขึ้น ใส่ชื่อสำหรับสมุดบันทึกใหม่

 6. ภายใต้บัญชีผู้ใช้ เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้สำหรับสมุดบันทึกใหม่ แล้ว คลิ กสร้างสมุดบันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×