สร้างลิงก์ไปยังสมุดบันทึก ส่วน หน้า และย่อหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างตารางอย่างรวดเร็วของเนื้อหาไปยังพื้นที่อื่นในบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังสมุดบันทึก ส่วน หน้า และแม้แต่เฉพาะย่อหน้า

คัดลอก และวางลิงก์ไปยังสมุดบันทึก

 1. คลิกขวาชื่อสมุดบันทึกที่ลิงก์ควรชี้ไปที่

 2. บนเมนูทางลัด คลิกคัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก

  ลิงก์ไปยังสมุดบันทึกที่เลือกและชื่อของสมุดบันทึกถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนหน้าที่จะประกอบด้วยการเชื่อมโยง

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วาง

  OneNote แทรกลิงก์ที่ เมื่อคลิกแล้ว แสดงสมุดบันทึกเป้าหมาย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วกลับไปยังหน้าก่อนหน้าหลังจากที่คุณคลิกลิงก์ คลิกย้อนกลับ บนแถบเครื่องมือด่วน ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote 2007 คลิกย้อนกลับ บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

คัดลอก และวางลิงก์ไปยังส่วน

 1. คลิกขวาแท็บของส่วนที่ลิงก์ควรชี้ไปที่

 2. บนเมนูทางลัด คลิกคัดลอกลิงก์ไปยังส่วน

  ลิงก์ไปยังส่วนที่เลือกและชื่อเรื่องของส่วนจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนหน้าที่จะประกอบด้วยการเชื่อมโยง

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วาง

  OneNote แทรกลิงก์ที่ เมื่อคลิกแล้ว แสดงส่วนเป้าหมาย

  หมายเหตุ: การได้อย่างรวดเร็วกลับไปยังหน้าก่อนหน้าหลังจากที่คุณคลิกลิงก์ คลิกกลับไป บนแถบเครื่องมือด่วน ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote 2007 คลิกกลับไป บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

คัดลอก และวางลิงก์ไปยังหน้า

 1. ในระยะขอบด้านข้าง คลิกขวาแท็บของหน้าที่ลิงก์ควรชี้ไปที่

 2. บนเมนูทางลัด คลิกคัดลอกลิงก์ไปยังหน้า

  ลิงก์ไปหน้าที่เลือกและชื่อเรื่องของหน้าจะถูกคัดลอกลงในคลิปบอร์ด

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนหน้าที่จะประกอบด้วยการเชื่อมโยง

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วาง

  OneNote แทรกลิงก์ที่ เมื่อคลิกแล้ว แสดงเพเป้าหมาย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วกลับไปหน้าก่อนหน้าหลังจากที่คุณคลิกลิงก์ คลิกย้อนกลับ บนแถบเครื่องมือด่วน ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote 2007 คลิกย้อนกลับ บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

คัดลอก และวางลิงก์ไปยังย่อหน้า

 1. ย้ายเคอร์เซอร์ของคุณเข้ากับขอบซ้ายของย่อหน้าคุณต้องการลิงก์

 2. คลิกขวาลูกศรถัดจากย่อหน้าลิงก์ควรชี้ไปที่

 3. บนเมนูทางลัด คลิกคัดลอกลิงก์ไปยังย่อหน้า

  ลิงก์ไปยังย่อหน้าที่เลือกและย่อหน้าข้อความจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

 4. คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนหน้าที่จะประกอบด้วยการเชื่อมโยง

 5. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วาง

  OneNote แทรกลิงก์ที่ เมื่อคลิกแล้ว แสดงย่อหน้าเป้าหมาย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วกลับไปยังหน้าก่อนหน้าหลังจากที่คุณคลิกลิงก์ คลิกย้อนกลับ บนแถบเครื่องมือด่วน ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote 2007 คลิกย้อนกลับ บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×