Office

สร้างลิงก์ที่เป็นมิตรจากข้อความใน Microsoft OneNote

เมื่อใดก็ตามที่คุณพิมพ์ URL ใน Microsoft OneNote จะมีการแปลงลิงก์โดยอัตโนมัติไปยังลิงก์ที่คุณหรือผู้อ่านรายอื่นของสมุดบันทึกที่คุณสามารถแตะเพื่อเปิด

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างลิงก์ที่ดูเป็นมิตรมากขึ้นจากข้อความที่มีอยู่ในบันทึกย่อของคุณเพื่อให้ผู้อ่านมีข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับลิงก์ก่อนที่จะแตะ

iPad

ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. ในส่วนใดๆของบันทึกย่อที่เขียนแล้วของคุณให้เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นไฮเปอร์ลิงก์

  2. แตะแทรกลิงก์>

  3. บนหน้าจอแทรกไฮเปอร์ลิงก์ให้พิมพ์ URL ไปยังเว็บไซต์ปลายทางลงในกล่องที่อยู่แล้วแตะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการแก้ไขลิงก์เช่นสำหรับการเปลี่ยนข้อความที่แสดงสำหรับลิงก์ให้แตะลิงก์จากนั้นแตะแก้ไขลิงก์

  • เมื่อต้องการเอาลิงก์ออกให้แตะแก้ไขลิงก์จากนั้นแตะเอาออก ลิงก์ URL จะถูกเอาออกแต่ข้อความลิงก์จะยังคงอยู่

iPhone

ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. ในส่วนใดๆของบันทึกย่อที่เขียนแล้วของคุณให้เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นไฮเปอร์ลิงก์

  2. บนแถบเมนูที่ปรากฏขึ้นเหนือคีย์บอร์ดให้ปัดไปทางซ้ายแล้วแตะไอคอนลิงก์ที่ปรากฏที่ด้านขวาสุดของไอคอน

  3. บนหน้าจอแทรกไฮเปอร์ลิงก์ให้พิมพ์ URL ไปยังเว็บไซต์ปลายทางลงในกล่องที่อยู่แล้วแตะเสร็จสิ้น

  • เมื่อต้องการแก้ไขลิงก์เช่นสำหรับการเปลี่ยนข้อความที่แสดงสำหรับลิงก์ให้แตะลิงก์จากนั้นแตะแก้ไขลิงก์

  • เมื่อต้องการเอาลิงก์ออกเพื่อให้ข้อความลิงก์ยังคงอยู่ให้แตะที่ลิงก์แล้วแตะแก้ไขลิงก์จากนั้นแตะนำออก

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×