สร้างลายเซ็นใน Mail สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลในจดหมาย สำหรับ Windows 10 คุณสามารถเริ่มการส่งอีเมล คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นแบบกำหนดเองได้ทุกข้อความอีเมล

เพิ่มลายเซ็นอีเมล

จดหมาย สำหรับ Windows 10 มาพร้อมกับลายเซ็นเริ่มต้น: Sent from Mail for Windows 10 ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้หลาย คุณสามารถสร้างลายเซ็นข้อความสำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้

  1. เลือกการตั้งค่า >ลายเซ็น

  2. เลือกบัญชีผู้ใช้ หรือเครื่องหมายในกล่องนำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด

  3. ให้แน่ใจว่า ตัวเลื่อนใช้ลายเซ็นอีเมล ถูกตั้งค่าเป็นบน และใส่ลายเซ็นของคุณ คุณสามารถใส่ข้อความหลายบรรทัด ลายเซ็นของคุณถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: 

  • คุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ เปลี่ยนฟอนต์หรือสีฟอนต์ของลายเซ็นของคุณ หรือเพิ่มรูปภาพ

  • ลายเซ็นมีเปิด หรือปิดสำหรับบัญชีผู้ใช้เฉพาะเจาะจง ถ้าคุณปิดใช้งานลายเซ็นสำหรับบัญชีผู้ใช้หนึ่ง หรือทั้งหมด คุณไม่สามารถเพิ่มลายเซ็นด้วยตนเองในขณะสร้างข้อความใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

คำถามที่ถามบ่อยของ Mail และ Calendar สำหรับ Windows 10

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×