สร้างลายน้ำจากรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การใช้รูปถ่ายหรือโลโก้เป็นลายน้ำใน Publisher มีอยู่สองขั้นตอน ขั้นแรกให้คุณเพิ่มรูปภาพไปยังหน้าต้นแบบ จากนั้นจึงจัดรูปแบบรูปภาพดังกล่าว

รูปภาพช่วยทำให้ลายน้ำหรือพื้นหลังแบบเต็มหน้าสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณสวยงามขึ้น หรือคุณอาจต้องการเพิ่มลายน้ำ เช่น ลิขสิทธิ์ ในรูปถ่ายของคุณ

เพิ่มรูปภาพลงในสิ่งพิมพ์เป็นลายน้ำ

 1. คลิก การออกแบบหน้า > หน้าต้นแบบ > แก้ไขหน้าต้นแบบ

  สกรีนช็อตของดรอปดาวน์ แก้ไขหน้าต้นแบบ ใน Publisher

 2. คลิก แทรก > รูปภาพ หรือ รูปภาพออนไลน์

  สกรีนช็อตของตัวเลือก แทรกรูปภาพ บนเมนู แทรก ใน Publisher

 3. ค้นหารูปภาพ แล้วคลิก แทรก

 4. ลากจุดจับของรูปภาพจนกระทั่งรูปภาพมีขนาดของลายน้ำตามที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพให้เท่ากัน ให้กดแป้น SHIFT พร้อมกันกับที่คุณลากจุดจับมุมของรูปถ่าย

จัดรูปแบบรูปภาพ

เมื่อต้องการทำให้ข้อความของสิ่งพิมพ์มองเห็นได้ง่ายขึ้น ให้ปรับความโปร่งใสของรูปภาพ

 1. คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปภาพ

  สกรีนช็อตของตัวเลือก จัดรูปแบบรูปภาพ ใน Publisher

 2. บนแท็บ รูปภาพ ภายใต้ ความโปร่งใส เริ่มด้วยการพิมพ์ค่า (สมมติว่าเป็น 85%) ในกล่องความโปร่งใส จากนั้น เลื่อนเปอร์เซ็นต์ขึ้นหรือลงเพื่อทำให้รูปภาพสว่างหรือเข้มขึ้น

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ ใน Publisher

 3. เมื่อต้องการกลับไปที่หน้าสิ่งพิมพ์ ให้คลิก ปิดหน้าต้นแบบ บนแท็บ หน้าต้นแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×