สร้างรายงานเกี่ยวกับยอดขายตามผลิตภัณฑ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วย Business Contact Manager for Outlook คุณจะสามารถใช้ชุดรายงานเริ่มต้นต่างๆ ในการประเมินประสิทธิภาพของการขายผลิตภัณฑ์และบริการของคุณได้ ในพื้นที่การขาย คุณสามารถแสดงรายงานผลิตภัณฑ์ตามผลกำไรหรือตามกำไรเบื้องต้นได้ กำไร คือรายได้จากการขายที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายออกแล้ว กำไรเบื้องต้น คือเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดที่เป็นกำไร กำไรเบื้องต้นคำนวณได้จากการหักค่าใช้จ่ายรวมของการขายออกจากรายได้ทั้งหมดที่ได้มาจากการขาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำหน่ายสินค้าในราคา $50 แต่ต้นทุนของสินค้าอยู่ที่ $25 กำไรเบื้องต้น คือ $25 หรือ 50%

เมื่อคุณสร้างรายงาน คุณสามารถเพิ่มเติมประเมินผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ ด้วยการเรียงลำดับข้อมูลใดก็ตามที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนคุณสามารถทำอะไรกับรายงาน รวมทั้งพิมพ์ หรือส่งออกไปยัง Microsoft Excel ดูรายงานการใช้และแผนภูมิใน Business Contact Manager

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก Business Contact Manager

  2. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายงาน

  3. ในกลุ่ม การขาย บน Ribbon ให้คลิก ผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆ แล้วคลิกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

    • ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด

    • ผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรมากที่สุด

    • ผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรเบื้องต้นสูงสุด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×