สร้างรายงานหรือดัชนีชี้วัด (SharePoint Server)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สร้าง แชร์ หรือเข้าถึงที่หลากหลายรายงาน ดัชนีชี้วัด และแดชบอร์ดที่ถูกเก็บไว้ในที่ตั้งส่วนกลาง เช่นไซต์ศูนย์ข่าวกรองธุรกิจ

หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความนี้นำไปใช้กับSharePoint Server และไม่Office 365 ถ้าคุณกำลังมองหารายละเอียดเกี่ยวกับข่าวกรองธุรกิจในOffice 365 ดูความสามารถด้านข่าวกรองธุรกิจใน Excel และ Office 365

ฉันจะสร้างรายงานหรือดัชนีชี้วัดได้อย่างไร

ขึ้นอยู่กับวิธีสภาพแวดล้อมของคุณถูกกำหนดค่า คุณสามารถมีเครื่องมือพร้อมใช้งานเมื่อต้องการสร้าง และประกาศเนื้อหา (BI) ข่าวกรองธุรกิจที่หลากหลายโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น คุณจะมีExcel Services และ Visio Services ที่พร้อมใช้งานโดยทั่วไป นอกจากนี้คุณอาจมี PerformancePoint Services ที่มีอยู่เพื่อสร้าง ประกาศ และแชร์รายงาน ดัชนีชี้วัด และแดชบอร์ดในองค์กรของคุณ

เมื่อต้องการสร้างรายงานหรือดัชนีชี้วัด โดยทั่วไปแล้วคุณจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ระบุข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงในรายงานหรือดัชนีชี้วัด

  2. ระบุแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณ (และผู้ที่จะใช้รายงานหรือดัชนีชี้วัด) จะสามารถเข้าถึงข้อมูล

    คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลSharePoint สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและสิทธิ์ของผู้ใช้

  3. เลือกเครื่องมือการสร้างรายงานที่คุณต้องการใช้

    คุณสามารถเลือกจากเครื่องมือ รวมถึงExcel, PerformancePoint Dashboard Designer, Visio และอื่น ๆ ที่หลากหลาย

  4. สร้างรายงาน และบันทึกไปยังไซต์เช่นไซต์ศูนย์ข่าวกรองธุรกิจ

    ดูศูนย์ข่าวกรองธุรกิจคืออะไร?สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือใดที่สามารถใช้เพื่อสร้างรายงาน

คุณสามารถเลือกจากเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อสร้างรายงาน ดัชนีชี้วัด และแดชบอร์ดที่คุณสามารถประกาศไปยังไซต์SharePoint

แอปพลิเคชัน

ความสามารถ

เรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปนี้

Excel และExcel Services

สร้างรายงาน ดัชนีชี้วัด และแดชบอร์ดที่มีExcel เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย จากนั้น สร้างแผนภูมิและตารางที่หลากหลาย เพิ่มตัวกรอง เช่นตัวแบ่งส่วนข้อมูลและตัวควบคุมไทม์ไลน์ลงในเวิร์กชีต และใช้ฟีเจอร์เช่นสำรวจอย่างรวดเร็วเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใดค่าหนึ่งในรายงาน

ถ้ามีการกำหนดค่าExcel Services ในสภาพแวดล้อมของคุณ คุณสามารถประกาศเวิร์กบุ๊กที่สามารถแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่ใช้ บุคคลที่สามารถรีเฟรชข้อมูลเมื่อต้องการดูข้อมูลล่าสุด

PowerPivot

PowerPivot ในExcel ช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวแบบข้อมูลขนาดใหญ่ หลายตารางที่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและลำดับชั้น

Power View

Power View ในExcel ช่วยให้คุณสามารถสร้าง mash ตราและแดชบอร์ด พร้อมใช้งานนำเสนอ แบบโต้ตอบ มุมมอง power View ใช้แหล่งข้อมูลตาราง เช่นตัวแบบข้อมูลที่คุณสามารถสร้างใน Excel

PerformancePoint Dashboard Designer

ถ้าองค์กรของคุณใช้SharePoint Server คุณอาจมี PerformancePoint Services พร้อมให้คุณใช้ และกำหนดค่าไว้แล้ว

PerformancePoint Dashboard Designer ช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่นำต่าง ๆ ของรายงาน รวมดัชนีชี้วัดของ PerformancePoint และรายงานExcel Services และ SQL Server Reporting Services รายงาน ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน คุณสามารถสร้าง scorecard อย่างมีประสิทธิภาพที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (Kpi) ขั้นสูง และเพิ่มตัวกรองแดชบอร์ดที่สามารถนำมาใช้ใหม่ ในหลาย ๆ หน้าในแดชบอร์ด และ ระหว่างหลายแดชบอร์ด

Visio และ Visio Services

Visio ทำให้ง่ายที่จะสร้างไดอะแกรมที่เชื่อมต่อข้อมูล เช่น ไดอะแกรมโครงสร้างเครือข่าย แผนผังองค์กร แผนผังการใช้พื้นที่ และอื่นๆ

ถ้า Visio Services ถูกกำหนดค่า แล้วคุณสามารถประกาศรูปวาด Visio ไปยังSharePoint Server ที่พวกเขาสามารถใช้ร่วมกันในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางเช่นไซต์ศูนย์ข่าวกรองธุรกิจ

บริการการรายงานของ SQL Server

Reporting Services จะทำเมื่อต้องการสร้าง และแชร์รายงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งแผนที่แบบโต้ตอบ แผนภูมิฟอง gauges ตาราง และมุมมองอื่นหลากหลาย เครื่องมือการสร้างรายงาน Services รายงานรวม (เปิดใช้จากSharePoint Server ) Power View, Report Designer และ Report Builder

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรองธุรกิจใน Excel และ Excel Services (SharePoint Server 2013)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×