การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Microsoft To-Do

สร้างรายการ วันครบกำหนด และตัวเตือน

สร้างรายการ วันครบกำหนด และตัวเตือนใน Microsoft To-Do

สร้างรายการ

 • แตะหรือคลิก + รายการใหม่

  การทำเช่นนี้จะสร้างรายการที่มีชื่อว่า รายการไม่มีชื่อ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้เลือกรายการ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

สร้างสิ่งที่ต้องทำ

 • เลือก + เพิ่มสิ่งที่ต้องทำ พิมพ์สิ่งที่ต้องทำ แล้วกด Enter

  รายการสิ่งที่ต้องการใหม่ของคุณจะถูกเพิ่มไปยังด้านล่างของรายการของคุณ

เพิ่มรายการใหม่ หรือ เพิ่มสิ่งที่ต้องทำ

สร้างวันครบกำหนด

 1. เลือกสิ่งที่ต้องทำ

 2. เลือก เพิ่มวันครบกำหนด แล้วเลือกวันครบกำหนด:

  วันนี้ พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือ เลือกวันที่

วันครบกำหนด

สร้างตัวเตือน

 1. เลือกสิ่งที่ต้องทำ

 2. เลือก เพิ่มตัวเตือน แล้วเลือกตัวเตือน:

  ภายหลังในวันนี้ พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือ เลือกวันที่และเวลา

ตัวเตือน

ตั้งค่าวันครบกำหนดเพื่อทำซ้ำ

 1. เลือกสิ่งที่ต้องทำ

 2. เลือก เพิ่มวันครบกำหนด แล้วเลือกวันครบกำหนดวันแรก:

 3. เลือก ทำซ้ำ แล้วเลือกเวลาที่ต้องการทำซ้ำ:

  ทุกวัน วันทำงาน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี หรือ กำหนดเอง

ทำซ้ำ
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×