สร้างรายการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อใน Outlook for Mac

สร้างรายการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กลุ่มติดต่อ เรียกว่ารายการการแจกจ่าย คือ ชื่อเดียวกันภายใต้เก็บรวบรวมการจัดกลุ่มของที่อยู่อีเมล ข้อความส่งไปยังกลุ่มติดต่อไปยังผู้รับทั้งหมดที่แสดงอยู่ในกลุ่ม คุณสามารถใช้กลุ่มที่ติดต่อ ในข้อ ความ การประชุม และ ในกลุ่มที่ติดต่ออื่น ๆ

หมายเหตุ: ถ้าคุณมี บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange กลุ่มที่ติดต่อจะไม่ถูกบันทึกลงในเซิร์ฟเวอร์ Exchange กลุ่มต่างๆ ที่คุณสร้างจะถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะสามารถใช้งานได้ใน Outlook for Mac เท่านั้น

สร้างกลุ่มที่ติดต่อ และเพิ่มหรือนำบุคคลออก

แผนการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับลูกค้าที่ทำงานด้วย Outlook 2016 for Mac รวมถึง

 1. ใต้ บานหน้าต่างนำทาง ด้านซ้าย ให้คลิก บุคคล

 2. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก กลุ่มที่ติดต่อใหม่

  หน้าแรก > กลุ่มที่ติดต่อใหม่

  สิ่งสำคัญ: ถ้าตัวเลือก กลุ่มที่ติดต่อใหม่ เป็นสีเทา ให้ตั้งค่าการกำหนดลักษณะเป็น แสดงโฟลเดอร์ “บนคอมพิวเตอร์ของฉัน” จากนั้นย้อนกลับเพื่อเสร็จสิ้นการสร้างกลุ่มที่ติดต่อของคุณ

 3. ใส่ชื่อสำหรับกลุ่มที่ติดต่อ

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่มบุคคลจากที่ติดต่อของคุณ หรือเพิ่มบุคคลที่คุณได้แลกเปลี่ยนอีเมลด้วยเมื่อเร็วๆ นี้

  คลิก เพิ่ม ปุ่ม เพิ่มลงในกลุ่ม พิมพ์อักษร 2 - 3 ตัวแรกของชื่อบุคคลหรือกลุ่ม แล้วเลือกชื่อจากเมนูป็อปอัพ

  เพิ่มบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในที่ติดต่อของคุณ หรือบุคคลที่คุณไม่ได้แลกเปลี่ยนอีเมลด้วยเมื่อเร็วๆ นี้

  คลิก เพิ่ม ปุ่ม เพิ่มลงในกลุ่ม พิมพ์อีเมลแอดเดรสของบุคคลนั้น

  การป้องกันไม่ให้ผู้รับเห็นแอดเดรสสต่างของสมาชิกในกลุ่มอื่น

  ให้ทำเครื่องหมายในกล่อง ใช้ สำเนาลับถึง เพื่อซ่อนข้อมูลสมาชิก

  เอาสมาชิกออก

  คลิกชื่อสมาชิก แล้วคลิก นำออก ปุ่มเอาออก

 5. คลิก บันทึกแล้วปิด

  กลุ่มที่ติดต่อจะปรากฏในที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ในโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน และคุณสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มได้เหมือนกับที่คุณส่งไปยังบุคคลอื่น

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าต้องการลบกลุ่มที่ติดต่อ ให้เปิดกลุ่ม จากนั้นในแท็บ กลุ่ม ให้คลิก ลบ การลบกลุ่มจะไม่ลบที่ติดต่อที่คุณบันทึกเอาไว้ใน Outlook หรือที่ติดต่อจากไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ

  • คุณสามารถดูชื่อที่ติดต่อที่ส่วนหัวของข้อความหรือคำขอการประชุม ในกล่อง ถึง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ข้างๆ ชื่อของกลุ่มที่ติดต่อ หลังจากขยายรายการ คุณจะไม่สามารถยุบรายการในข้อความนั้นได้อีก

แสดงโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

เมื่อต้องการดูโฟลเดอร ์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน ให้ทำต่อไปนี้

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ในกล่อง การกำหนดลักษณะ Outlook ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ทั่วไป

 3. ในกล่อง ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

  ยกเลิกการเลือกกล่อง ซ่อนในโฟลเดอร์คอมพิวเตอร์ของฉั

 4. กลับไปที่ สร้างกลุ่มที่ติดต่อ และเพิ่มหรือนำบุคคลออก

 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ที่ติดต่อ ปุ่ม มุมมองที่ติดต่อ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก กลุ่มที่ติดต่อ

  แท็บ หน้าแรกที่ติดต่อ กลุ่ม 1

  ถ้าไม่มีกลุ่มที่ติดต่อ

  ถ้าต้องการสร้างกลุ่มที่ติดต่อ คุณต้องตั้งค่าการกำหนดลักษณะของคุณให้แสดง โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

  1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

  3. ภายใต้ รายการโฟลเดอร์ ให้นำเครื่องหมายออกจากกล่อง ซ่อนโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

 3. ใส่ชื่อสำหรับกลุ่มที่ติดต่อ

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่มบุคคลจากที่ติดต่อของคุณ หรือเพิ่มบุคคลที่คุณได้แลกเปลี่ยนอีเมลด้วยเมื่อเร็วๆ นี้

  คลิก เพิ่ม  ปุ่ม เพิ่มลงในกลุ่ม พิมพ์อักษร 2 - 3 ตัวแรกของชื่อบุคคลหรือกลุ่ม จากนั้นคลิกรายการที่เหมาะสมบนเมนูป็อปอัพ

  เพิ่มบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในที่ติดต่อของคุณ หรือบุคคลที่คุณไม่ได้แลกเปลี่ยนอีเมลด้วยเมื่อเร็วๆ นี้

  คลิก เพิ่ม  ปุ่ม เพิ่มลงในกลุ่ม จากนั้นให้พิมพ์อีเมลแอดเดรสของบุคคลนั้น

  การป้องกันไม่ให้ผู้รับเห็นแอดเดรสสต่างของสมาชิกในกลุ่มอื่น

  ให้ทำเครื่องหมายในกล่อง ใช้ สำเนาลับถึง เพื่อซ่อนข้อมูลสมาชิก

  เอาสมาชิกออก

  คลิกสมาชิก จากนั้นคลิก นำออก ปุ่มเอาออก

 5. คลิก บันทึกแล้วปิด

  แท็บ กลุ่ม, บันทึกแล้วปิด

  กลุ่มจะปรากฏในที่ติดต่อ Outlook ของคุณ และคุณสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มได้เหมือนกับคุณส่งไปยังคนๆ เดียว

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าต้องการลบกลุ่มที่ติดต่อ ให้เปิดกลุ่ม จากนั้นบนแท็บ กลุ่ม ให้คลิก ลบ การลบกลุ่มจะไม่ลบที่ติดต่อที่คุณบันทึกเอาไว้ใน Outlook ของคุณ หรือที่ติดต่อจากไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ

  • คุณสามารถดูชื่อที่ติดต่อ ที่ส่วนหัวของข้อความหรือคำขอการประชุม ในกล่อง ถึง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ข้างๆ ชื่อของกลุ่มที่ติดต่อ หลังจากขยายรายการ คุณจะไม่สามารถยุบรายการในข้อความนั้นได้อีก

เคล็ดลับ: คุณสามารถนำเข้าและส่งออกที่ติดต่อจากแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น Outlook สำหรับ Windows, Apple Mail และ Entourage สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู นำเข้าข้อมูลลงใน Outlook

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มบัญชีบริการไดเรกทอรี (LDAP)

เกี่ยวกับโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×